Українська мова 2 клас - М.С. Вашуленко - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС


§5 Приголосні звуки. Позначення їх буквами


79.   Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнок. 2. Усно опишіть квітку маку за запитаннями.

1. Яке в маку стебло?

2. Які листочки має мак?

3. Якого кольору пелюстки?

4. Яка в маку серединка?

5. Де ростуть маки?

3. Запишіть повну відповідь на трете запитання.

4. Зверніть увагу на написання слова червоні. Вимовте всі приголосні звуки у цьому слові.

80. Попрацюйте в парах! 1. Вимовте звуки в слові мак.

2. Назвіть звук, під час вимовляння якого повітря проходить вільно через рот.

3. Поясніть, на які перешкоди натрапляє повітря під час ви- мови приголосних звуків [м] і [к].

Візьміть до уваги! Звуки [м], [к] — приголосні, тому що: утворюються за допомогою голосу і шуму або тільки шуму; під час їх вимови повітря проходить через рот, натрапляючи на перешкоди; вони не утворюють складу.

81. 1. Прочитай текст.

МАК

Мак завжди високо цінувався в народі як харчовий продукт.

З маком пекли пиріжки, варили вареники, ним заправляли кутю, посипали бублики, святкові паляниці.

На свято Маковія мак у букеті з духмяними чорнобривцями та васильками освячували в церкві і вважали його оберегом від нечистої сили (За Лідією Артюх).

2. Спиши перша речення. Знайди в ньому слова, у яких є збіг двох або трьох приголосних звуків.

3.   Підкресли букви, якими вони позначені.

Хвилинка спілкування

— Мені дуже подобаються осінні квіти. Особливо я люблю чорнобривці. А ти?

— Я люблю весняні квіти,

— Які саме?

Продовжіть розмову.

82. 1. Прочитай слова вголос.

Склад, лани, рибина, стрибки, скрізь, око.

2. Запиши в один стовпчик слова, у яких приголосних звуків більше, ніж голосних, а в другий — решту слів. Простеж, які слова вимовляти важче.

Візьми до yвaги! В українській мові слова зі збігом кількох приголосних звуків трапляються рідко. Тому нашу мову називають співучою, мелодійною, милозвучною.

83. 1. Прочитай і спиши прислів’я. Поясни його зміст.

Книга вчить, як на світі жить.

2. Випиши з підручника «Літературне читання» два прислів'я про книгу.

3. Знайди в них слова, які починаються і закінчуються приголосними звуками.

4. Назви приголосні звуки, якими починаються інші слова.

84. 1. Прочитай скоромовку. Правильно вимовляй звук [ф].

У траві, над річкою,

іде родина в ряд;

фазан із фазанихою

і троє фазанят.

2. Доведи, що цей звук с приголосним. Простеж, якими органами мовлення створюється перешкода на шляху струменя повітря.

3. Пригадай і запиши п’ять слів, які починаються на букву ф. Можеш скористатися словником.

85. Попрацюйте в парах! 1. Відгадайте загадки.

1. Є у мене добрий друг,

має він чудовий слух.

Він говорить голосами

моїх друзів, тата й мами.

2. М’яч. Удар. І чути: «Г-о-о-о-л!».

Це чудова гра — ….

2. Запишіть слова-відгадки.

3. Доберіть інші слова, які закінчуються на -фон.

86. Попрацюйте з групах! 1. Позмагайтеся, хто більше добере і запише слів, які починаються з фото 2. Перевірте правильність написання цих слів.

Фото, фотограф, фотоапарат, фотографувати, фотографія, фотокартка.

87.    Попрацюйте разом? 1. Прочитайте вірш. Правильно вимовляйте звук [ф].

Фіолетові заграви

фарбували в лузі трави.

Фіолетовий фломастер —

фарбувати також майстер.

Ганна Чубач

2. Спишіть вірш. Підкресліть букву фу словах.

88. Попрацюйте разом! 1. Зі слів складіть і запишіть речення.

1. Мама, на, працює, Софійчина, фабриці, ткацькій. 2. Фланель, у, цеху, тчуть, маминому. 3. Прийшов, на, клас, сюди, екскурсію, Софійчин. 4. Показали, цікавого, дітям, багато, робітники.

2. Прочитайте складену розповідь, правильно вимовляйте слова зі звуком [ф].

89.1. Розглянь малюнки, запиши назви зображених предметів.

2. Склади і запиши речення з двома словами (на вибір).

90. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте скоромовку. Потренуйтеся читати П швидко і правильно.

Фірма ферму будувала.

Фірмі фарби було мало.

Ганна Чубач

2. Правильно вимовляйте звук [ф].

3. Пригадайте і запишіть п’ять слів, які починаються на букву ф.

91. Попрацюйте в групах! 1. Намалюйте фонтан у вигляді букви ф. Розкажіть про зображене на своїх малюнках.

2. Складіть і запишіть загадку про фонтан. Загадайте її учням інших груп.

92. 1. Прочитай і спиши слова.

Фіалка — хвіртка, фартух— хвала, фото — хвоя, фиркати — хвиля.

2. Порівняй вимову звуків, позначених виділеними буквами. Зроби висновок.

Правильно вимовляй і пити:

хвойний

хвіст

фотограф

фігура

хвалько

факел

хвилина

шофер

хвилюватись

фонтан

хворий

футбол


93.1. Прочитай прислів’я. Подумай, коли їх доречно вживати.

Кожна лисиця свій хвостик хвалить. Краще за п’ять хвилин раніше, ніж на п’ять хвилин пізніше, Хвіст витягне — ніс зав’язне, ніс витягне — хвіст зав'язне. На кожну хворобу свої ліки.

2. Спиши. Підкресли буквосполучення хв у словах. Запам’ятай написання слів.

94. 1. Знайди в орфографічному словнику п’ять слів із буквою ф і п'ять слів із буквослолученням хв.

2. Запиши їх. Постав наголос.

3. 3 двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

95. 1. Прочитай речення. У виділених словах правильно вимовляй звуки

З-під гори дзюркоче веселе джерельце. Вода в ньому дзеркальна, прозора. Джерельце напуває землю своєю чистою водичкою.

Ось похитують своїми жовтими й помаранчевими голівками чорнобривці. Над ними вже дуже рідко літають бджоли і джмелі.

2. Випиши виділені слова. Підкресли буквосполучення дж, дз.

позначаються на письмі буквосполученням и дж, дз.

При переносі слів буквосполучення дж, дз розривати не можна. Перенось так: вихо-джу, по-дзвонив.

96. 1. Запиши речення, доповнивши їх словами. У цьому допоможуть тобі малюнки.

На городі виросла висока … . На лузі ще можна побачити … . Лід на ставку нагадує велике … .

2. Поділи для переносу слова з буквосполученнями дж, дз.

3. Полічи кількість звуків і букв у цих словах.

97. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст.

ДЖМЕЛИК

Над осінніми квітами кружляє джмелик, схожий на вертоліт. Весь чорний, мов вуглинка» На спинці та голівці — дві

плямки, мов пелюсточки квітки прилипли. А над ними дужими пропелерами мерехтять крильця.

— Джу-джу-джу! — дзвінко гуде джмелик. — Джу-джу!.. (Сергій Носань).

2. Чим відрізняються між собою слова джміль і джмелик?

3. Користуючись текстом, усно опишіть джмелика за запитаннями.

1. На що схожий джмелик?

2. Якого він кольору?

3. Що у нього на голівці і па спинці?

4. На що схожі крильця джмелика?

5. Як джмелик гуде?

1. «Перетвори» рослину хміль на комаху, замінивши один звук. Запиши слова.

2. Визнач, чи однакова кількість звуків і букв у записаних словах. З одним зі слів склади і запиши речення.

1. Прочитай слова. Правильно вимов перший звук. Назви букви, якими він позначається.

Дзвін, джунглі, дзеркальце, джем, дзвінкий, дзеркальний, дзвінок, джерельна.

2. Запиши ці слова і поділи на склади. У виділених словах визнач кількість звуків і букв.

100. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте скоромовку. Правильно вимовляйте звуки, позначені буквами г і ґ.

Галасливі ґави й галки

в гусенят взяли скакалки.

Гусенята їм ґелґочуть,

що й вони скакати хочуть.

2. Спишіть скоромовку. Слова з буквами г і ґ усно поділіть на склади.

101. Попрацюйте разом! 1. Послухайте текст.

ГОРОБИНА

На земній кулі відомо близько ста видів горобини.

В Україні росте вісім видів. Серед них трапляються і високі дерева, і невеликі кущі. Горобина гостинно зустрічає пернатих друзів. Її червоні ягоди — улюблені ласощі птахів. Навіть деякі тварини (вовки та лисиці) пригощаються солодкою, соковитою горобиною.

2. Скільки видів горобини росте в Україні? Як горобина зустрічає пернатих друзів? Які тварини пригощаються плодами горобини?

3. Ще раз послухайте текст про горобину і назвіть слова зі звуком [г].

102. 1. Прочитай загадки і відгадай їх. Правильно вимовляй звук [ґ] у словах-відгадках.

1. Перший в дім впускає ранок

добрий і затишний….

2. Він — прикраса в кожній блузці,

цей маленький круглий….

3. — Кар-кар-кар! — згори злетіла,

аж осика, затремтіла.

Пісня лине без угаву.

Хто співає? Звісно, … .

2. Запиши слова-відгадки.

Слова для довідок: Гудзик, ґанок, Гава.

3. Зроби звуковий аналіз олова ґудзик. Поясни, як це слово можна поділити для переносу.

Слово про слово

(Без угаву — безперестанку, безперервно.

103. 1. Поясни, про кого так говорять.

1. Гострий на язик. 2. Може гори перевернути. 3. Ґав ловить. 4. Крутиться дзиґою. 5. Тримає ніс догори.

2. Назви звуки, які позначено виділеними буквами.

104. 1. Прочитай народні прикмети і спиши.

Гуска ховає дзьоба під крило — на холод. Рясно вродила горобина і завчасно почервоніла — на сувору зиму.

2. Розкажи інші народні прикмети, які ти знаєш.

3. Одну народну прикмету допиши до поданих у підручнику.

105. 1. Прочитай вірш.

Буква Щ сказала Ш:

— Ти стрибаєш, як лоша.

Я на тебе дуже схожа,

хоч стрибати так не можу.

А відгадка тут проста:

я — з хвостом, ти — без хвоста.

Ігор Січовик

 

2. Пригадай, які звуки позначає буква щ. Назви їх.

3. Добери і запиши п’ять слів із буквою щ. Можеш скористатися словником.

Пригадай! Буква щ завжди позначає два звуки: [шч].

10б. Попрацюйте в групах! 1. Прочитайте українську народну дитячу пісеньку.

Іди, іди, дощику!

Зварим тобі борщику

в зеленому горщику.

Тобі каша, а нам борщ,

щоб частіше ішов дощ.

2. Розкажіть, чи доводилося вам її співати. Якщо ні — вивчіть її напам'ять і проспівайте.

3. Назвіть букву, яка часто трапляється в словах пісеньки. Випишіть слова з цією буквою.

107. Попрацюйте разом! 1. Послухайте текст.

ЩИГЛИК

Щиглик — одна з найгарніших пташок. Голівка і горлечко — червоні, а на чорних крилах — яскраві смуги. Оселяються вони в лісах, у садках. Восени і взимку вони кочують, але далеких перельотів не роблять.

Гніздечко щиглика має вигляд чашечки із тонких стеблинок, які закріплені павутинням. Всередині воно встелене пухом, шерстю.

Щиглики — дуже корисні птахи. Вони знищують шкідливих комах.

2. Чому щиглика вважають однією Із найгарніших пташок? Де оселяються щиглики? Чому щиглики — корисні птахи? На що схоже гніздо щиглика?

3. Доведіть, що у слові щиглик звуків більше, ніж букв.

108. 1. Прочитай текст спочатку мовчки, потім уголос. Позначай кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

Сашко йшов лісом. Раптом із куща ліщини вилетіла пташка. У кущі Сашко побачив гніздечко щиглика. У ньому сиділо четверо пташенят. Сашко навіть не торкнувся гніздечка. Сашко швидко пішов геть від куща.


2. Спиши текст, не повторюючи слова Сашко. Використай слова: він, хлопчик.

3. Підкресли слова з буквою щ. Поясни, які звуки вона позначає.

109. 1. Прочитай прислів'я. Поясни, як ти їх розумієш.

1. Щоб щасливо жити, треба працю любити.

2. Найкращі руки — роботящі.

3. Щире слово, добре діло душу й серце обігріло.

2. Спиши. Підкресли слова а буквою щ.

3. Вимов усі звуки в цих словах.

110.1. Прочитай.

Сон, що, я, він, дощ, джміль, яма, щука, юнак, їжак, дзьоб, щит, ліс, ґедзь.

2. Випиши спочатку слова з двома, потім—із 3, 4 і 5 звуками.

3. Назви слова, у яких звуків більше, ніж букв, а потім — слова, у яких звуків менше, ніж букв. Поясни, чому.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити