Українська мова 2 клас - М.С. Вашуленко - 2012 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС


§9 Подовжені м'які приголосні звуки


156. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте речення.

1. Була неділя, тихий час дозвілля (Максим Рильський). 2. Широке поле простяглося, звисає бронзове колосся (Дмитро Луценко).

2. Вимовте вголос виділені слова. У яких словах м'які приголосні звуки вимовляються подовжено?

3. Спишіть парами виділені слова. Зробіть висновок, як позначається на письмі м'який подовжений звук.

М’який подовжений звук позначається на письмі двома однаковими буквами.

Наприклад: знання, читання, галуззя,

157. 1. Прочитай слова. Звуки, позначені двома однаковими буквами, вимовляй подовжено.

Узлісся» бадилля, каміння, заняття, змагання, знаряддя, обличчя, завдання, взуття.

2. Спиши слова. Підкресли букви, які позначають м’які подовжені звуки.

3. Визнач, скільки звуків і скільки букв у слові читання.

Відповідай так: у слові читання букв — 7, а звуків — 6. Звуків менше, бо один подовжений м’який [н':] позначено двома однаковими буквами «ен».

Візьми до уваги! Подовження звука у звуковій моделі позначається двокрапкою:

[— • — • =: •] — [читан:а]— читання.

158. 1. Прочитай вірш. Розкажи, як онук ставиться до своєї бабусі. Доведи словами вірша.

Дай, бабусю, поцілую сивину твого волосся, теплим диханням зігрію снігом вибілені коси.

Анатолій Костецький

2. Назви слова з подовженими м’якими приголосними звуками. Склади звукові моделі цих слів.

159. 1. Утвори слова за зразком і запиши парами.

Зразок. Уміти — уміння.

Знати, читати, жити, шити, малювати.

2. Склади і запиши речення з одним із утворених слів.

160. 1. Прочитай прислів’я.

1. Дерево сильне корінням, а людина знанням. 2. Читання — ось краще навчання.

3. Чим повніше джерело знань, тим глибше ріка життя. 4. Маленька праця краща за велике безділля.

2. Випиши у стовпчик слова з подовженими приголосними звуками. Поясни їх написання.

3. Добери до виділених слів слова за зразком (усно): навчання — навчати.

161. 1. Прочитай слова. Подумай, як їх можна поділити для переносу.

Гілля, життя, уміння, знання, зілля, коріння, узлісся, галуззя.

2. Поділи слова для переносу по-різному.

3. З двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

Візьми до уваги! Слова з подовженими м’якими приголосними звуками ділити на склади треба тільки так: гі-лля. А переносити такі слова можна по-різному: гіл-ля або гі-лля.

162. 1. Прочитай прислів'я. Поміркуй, чому ми так говоримо.

1. Яке коріння, таке й дерево. 2. Важко у навчанні — легко у труді. 3. Знання — це сила.

4. Є терпіння — буде й уміння.

2. Випиши слова з подвоєними буквами, поділяючи їх для переносу.

3. Усно зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.

Так ми говоримо! Знання — сонце, книга вікно.

163. 1. Прочитай текст.

Тихо в лісі. Настає прозоре світан..я. Прокрадається з нічного полювання старий лис. Ось ворухнулася в гіл..і синичка. Пролетіла над узліс..ям зграйка шишкарів. Усе бачить, усе чує, усе знає в лісі старий хитрющий лис (За Іваном Соколовим-Микитовим).

2. Випиши слова з подовженими приголосними звуками, вставляючи пропущені букви.

3. Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.

164. 1. Прочитай і відгадай загадку.

Кому потрібні голки для шиття, а кому — для життя?

2. Прочитай уголос виділені слова. Які звуки в них однакові? Вимов звуки, якими ці слова відрізняються.

3. Запиши виділені слова, поділяючи їх для переносу.

165. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте жарт.

ЗАУВАЖЕННЯ

Прийшов Дмитрик зі школи. Глянула бабуся, а новий костюмчик пожмаканий, усі ґудзики відірвані.

— Що це та наробив? — забідкалася бабуся.

— Та це я Миколі робив зауваження, щоб він не свистів на вулиці.

2. Оцініть поведінку Миколи і Дмитрика. Чи чемні ці хлопчики? Поясніть, чому.

Порада! Не забувай про слова ввічливості! Ними треба користуватися й тоді, коли ти з кимось не погоджуєшся, робиш комусь зауваження.

3. Складіть звукову модель виділеного слова. Поділіть його для переносу.

166. 1. Прочитай текст.

ЯК ТРЕБА ПОВОДИТИСЬ НА ВУЛИЦІ

Перш ніж вийти з дому, перевір, чи все в тебе в порядку. Ґудзики мають бути застебнуті, одяг і взуття вичищені, волосся зачесане.

Якщо йдеш вулицею з товаришами, не розтягуйтесь на весь тротуар, не штовхайте перехожих, не кричіть. Некультурно ходити вулицями і їсти. Не можна смітити! Для сміття на вулицях е урни.

2. Спиши останнє речення.

3. Випиши на окремий аркуш слова, у яких є подовжені приголосні звуки. Потім запиши їх зошит за абеткою.

167. 1. Прочитай і спиши слова.

Взуття, пальто, дзеркало.

2. Зроби усний звуко-буквений аналіз цих слів. Користуйся поданим у таблиці зразкам.

168. Попрацюйте разом!1. Послухайте текст.

ЧЕРНЕЧА ГОРА

Густим лісом укриті схили Чернечої гори» Дерева дужі, гіллясті, кущі непролазні.

Глянеш униз — ніби з літака бачиш суцільні верховіття дубів. Глянеш угору — на схилах живе коріння випинається з землі (За ОлесемГончаром).

2. Чим укриті схили Чернечої гори? Які дерева ростуть на Чернечій горі? Які кущі ростуть на Чернечій горі?

3. Послухайте ще раз цей текст. Випишіть слова а подовженими м’якими приголосними звуками. Складіть звукові моделі цих слів.

Хвилинка спілкування

— Що тобі відомо про Чернечу гору?

— На ній — могила Тараса Шевченка.

— А ти знаєш, де вона знаходиться?

— У місті Каневі, над Дніпром.

— Як цю гору називають у народі?

Продовжіть розмову.

169. Попрацюйте разом! 1. Складіть розповідь за малюнком та запитаннями. Скористайтеся довідкою.

1. Де працюють школярі?

2. Що роблять старші діти? Хто їм допомагає?

3. Що роблять дівчатка, а що — хлопчики?

2. Запишіть відповіді на запитання. Доберіть заголовок.

Слова для довідки: на кролефермі, чистять клітки, годують кролів, різні овочі.

170. 1. Прочитай текст.

Подорожник росте на узбіччі доріг, на луках, поблизу житла, на узліссі. Заготовляють цю рослину під час цвітіння. Зібране листя сушать на горищах чи під накриттям. Подорожник використовують для лікування різних хвороб.

2. Випиши слова з подовженими м’якими приголосними звуками. Усно поділи їх для переносу.

171. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнок. Розкажіть, що ви знаєте про туризм і туристів.

2. Прочитайте поради туристу.

ПОРАДИ ТУРИСТУ

Не розпалюй без потреби багаття. Не залишай після себе на привалах смітті. Точно виконуй усі розпорядження керівника-інструктора.

3. Які слова в порадах туристу стосуються теми, яку ми вивчаємо?

172. Пропрацюйте в групах! 1. Прочитайте народні прикмети.

1. Блимання зірок у листопаді — ознака погіршення погоди. 2. Наявність на небі хмар різного забарвлення — ознака близької негоди, 3. Якщо лушпиння на цибулі багато — зима буде холодною, якщо мало — теплою.

2. Пригадайте інші народні прикмети Позмагайтеся яка група пригадала їх найбільше.

3. Спишіть дві народні прикмети (на вибір).

173. 1. Прочитай речення.

Якщо запастися терпінням і виявити старіння, то посіяне неодмінно дасть добрі сходи. Коріння навчання гірке, але його плід солодкий. Це знання! (За Франческо Петраркою).

2. Спиши. Підкресли слова з подовженими м'якими приголосними. Одне з них поділи для переносу по-різному.

3. Поміркуй, чому не підкресленим залишилося слово неодмінно. Розкажи про це в класі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити