Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

РЕЧЕННЯ

§ 9. Однорідні члени речення

76. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Прочитайте речення. Визначте в них головні та другорядні члени.

1. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. (Тарас Шевченко) 2. Червонясте, золотисте опадає з клена листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. (Іванна Блажкевич) 3. На горбочку, у долині розцвіли волошки сині. Оля, Леся їх збирають, у букетики складають.

2. Встановіть, з якими словами в реченні зв’язані слова, що перелічуються. На які питання вони відповідають? Які це члени речення?

Члени речення, які відносяться до одного й того самого слова і відповідають на одне й те саме питання, називаються о д н о р і д н и м и ч л е н а м и р е ч е н н я. Однорідними можуть бути підмети, присудки і другорядні члени.

Якщо однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією, то на письмі між ними ставиться кома.

3. Спишіть речення. Однорідні члени позначте за зразком.

З р а з о к.

77. 1. Прочитай текст і скажи, коли це буває.

Тихий плин ріки.

Пологий, укритий густою травицею берег. Тут і там багаття й гурти веселих, збуджених хлопців та дівчат навколо них… Лунає пісня: «Наше Купайло з верби, з верби…» Стрибання через вогонь, кидання віночків на воду…

2. Розкажи, що ти знаєш про цей веселий народний звичай.

3. Випиши однорідні члени речення разом зі словами, від яких вони залежать.

78. Прочитай речення. Виділені слова заміни за зразком однорідними членами речення. Запиши.

1. Четверо дітей читають цікаву книжку. 2. У наших краях зимують різні птахи. 3. На столі лежать три підручники. 4. У четвертому класі учні вивчають різні предмети.

З р а з о к. Оля, Оксана, Василько і Тарас читають цікаву книжку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити