Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

РЕЧЕННЯ

§ 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

79. Прочитай вірш і прислів’я. Зверни увагу, як з’єднані однорідні члени речення.

1. Дві хмароньки пливли кудись

в убранні золотім

і мовчки зупинилися

над краєм чарівним.

Річки ясні жемчужились,

шуміли і пливли.

Лани зливались з луками,

пахтіли і цвіли.

Олександр Олесь

Жемчу́жились — виблискували, як перли.

2. Навчання — нелегка праця, але дуже потрібна.

3. Не одяг прикрашає людину, а розум.

Однорідні члени речення можуть з’єднуватися за допомогою слів і( й ), а, але та ін. Це с п о л уч н и к и. Між двома однорідними членами перед сполучником і (й) кома не ставиться.

Перед сполучниками а, але кома ставиться завжди.

80. 1. Прочитай текст. Добери заголовок.

Ми — українці. Мова наша — українська. Це мова, якою ми розмовляємо й думаємо, без якої не мислимо свого існування. Вона прекрасна, багата і мелодійна. Тому не дивно, що нашу рідну мову називають солов’їною. Рідна мова — неоціненний скарб, який потрібно не тільки любити, а й берегти як зіницю ока.

2. Спиши. Підкресли однорідні члени у четвертому реченні. Поясни, як вони між собою з’єднані.

81. 1. За допомогою сполучників та інтонації перелічування усно об’єднай речення кожної групи в одне так, щоб не повторювались ті самі слова.

1. У нічному небі яскраво світять зорі.

У нічному небі яскраво світить місяць.

2. Я дуже люблю Україну.

Я дуже люблю рідний край.

Я дуже люблю свою родину.

2. Запиши утворені речення.

3. Підкресли однорідні члени речення.

З в е р н и у в а г у! Якщо однорідні члени речення з’єднані сполучником і (й), то вони вимовляються з перелічувальною інтонацією. Якщо однорідні члени речення з’єднані сполучниками а, але, то вони вимовляються з інтонацією протиставлення: перший однорідний член вимовляється з підвищенням голо-

82. 1. Повчися читати правильно! Керуйся правилом.

1. Насінням ялини годується ця весела, рухлива і голосиста пташка. 2. Пташки люблять чистоту і порядок. Кожну пір’їнку дзьобом переберуть, розправлять. 3. Впав шуліка, але не випустив синицю з кігтів. 4. Василь упіймав синичку і обережно поніс її у руках.

2. Спиши речення.

3. У першому й останньому реченнях підкресли головні та другорядні члени.

4. Поясни написання слів пір’їнку, кігтів.

83. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

Встановіть зв’язки між словами в реченні. Користуйтеся схемою.

Учителька розповідала нам про далекі походи, цікаві зустрічі, захоплюючі пригоди.

Однорідні члени речення можуть мати при собі залежні слова.

84. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

У саду на лавці сидів Музикант. Він грав на флейті. До його чудової пісні прислуха́лись пташки, дерева, квіти. Навіть Вітер приліг під кущем і з подивом слухав гру на флейті. Грав Музикант про яскраве сонце на блакитному небі, про біленьку хмаринку, про сіреньку пташку жайворонка і про щасливі дитячі очі.

За Василем Сухомлинським

2. Спиши. Підкресли однорідні члени речення.

3. В останньому реченні спочатку назви тільки однорідні члени, а потім перелічи їх разом із залежними словами.

85. 1. Прочитай текст. Знайди речення з однорідними членами. Постав до них питання.

Над зеленими лісами над широким і привільним степом над повноводними ріками пролітає лагідний вітер. Перебирає він стеблини золотої пшениці, бавиться вусатими ячменями і голу́бить ніжні шовкові трави. Та ось махне вітер своїми дужими крилами, злетить у голубе піднебесся, вдариться в кучеряві верхів’я дубів, заколише замріяні верби над тихим ставом. І від того вітру співає рідна земля. Повняться співом її безкраї простори.

2. Спиши перше речення. Постав у ньому розділові знаки. Підкресли однорідні члени із залежними від них словами.

3. До яких слів можуть бути перевірними виділені слова? Назви по кілька таких слів.

86. 1. Прочитай речення з однорідними членами.

Україна багата на степи, ліси, озера. У лісах ростуть дуби, берези, сосни і багато інших дерев.

2. Пошир речення словами, залежними від однорідних членів. Запиши. Як змінилися від цього речення?

3. Склади самостійно два речення з однорідними членами, що мають залежні слова. Запиши.

87. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Знання допомагають сьогодні людині спускатися на дно океану і проникати в космічні глибини. Знання допомагають винаходити нові й нові машини, щоб важка праця ставала легкою й цікавою.

Без знань не можна стати добрим працівником. Навчання — подорож у світ знань, світ захоплюю

чим і безмежним.

2. Випиши речення з однорідними членами.

3. Якими сполучниками з’єднані однорідні члени і як їх треба читати?

4. Добери усно синоніми до виділених слів.

88. 1. Прочитай вірш. Добери до нього заголовок. Знайди синоніми.

Літній вечір… Гори в млі,

в зо́лоті вершини…

А під ними ллється десь

пісня України.

Гасне вечір… Сон обняв

гори і долини…

А між горами літа

пісня України.

Ніч давно… Заснуло все…

Тільки море плине,

та щебече понад ним

пісня України.

Олександр Олесь

2. Порівняй вимову і написання слова ллється. Назви у ньому всі звуки.

3. У другій строфі знайди однорідні члени речення. Як вони пов’язані?

89. 1. Прочитай лист відомого литовського письменника, адресований українським школярам.

МОЛОДІ МОЇ УКРАЇНСЬКІ ДРУЗІ!

Любіть усе, що красиве й прекрасне,— природу, труд, поезію, живо́пис, мужній спорт, чарівну́ музику. Прекрасне допомагає людині жити, працювати, цінувати дружбу, любити своїх товаришів, свою Батьківщину, будувати життя, допомагає стати справжньою людиною.

Я хочу, щоб ви дружили з литовськими дітьми, відвідували мій Неманський край. Учіться дружити між собою з ранніх років. Дружба робить нас багатшими, облагороджує, олюднює. Стати справжньою людиною — мета кожного з нас. Бажаю вам успіхів

і щастя.

Едуардас Межелайтіс

2. До чого автор листа закликає українських школярів? Які міркування висловлено в листі?

3. Випиши речення з однорідними членами. Повчися читати їх з правильною інтонацією.

4. Поміркуй, що спільного в будові виділених слів. Добери усно інші слова з таким самим префіксом.

90. 1. Прочитай текст і розглянь малюнок на с. 44. Яку частину тексту ілюструє малюнок?

Набрали хлопці в кишені різного насіння, крихт, обрізків з капусти і пішли на лижах у ліс. Василь виліз на невисоку осику, приладнав там дошку і насипав поживи для пташок. Потім Василь і Миколка побігли кататись на лижах, поки пташки злетяться.

Покаталися хлопці й зайшли до своєї їдальні. А там уже йде справжній бенкет. Налетіли щиглики галасливі, чижі, засмучені чечітки-сирітки, снігурі, вівсянки і навіть горобчик хитро клює насіннячко.

Шум, галас! А синичка собі підлетить обережно до дошки, схопить конопляне насіннячко, потім сяде на гілку, розлущить його, проковтне зернятко і — назад.

Приємно хлопцям, що вони стільки пташок нагодували.

Так усю зиму Василь і Миколка підгодовували птаство.

За Олександром Копиленком

2. Визнач тему тексту. Добери заголовок.

3. У першому й останньому реченнях знайди головні члени. Усно встанови зв’язки між членами речень.

4. Випиши кілька речень з однорідними членами. Поясни розділові знаки.

5. Підготуйся стисло переказати текст.

91. 1. Прочитай текст.

Мороз міцно скував поліську землю. Високі снігові замети громадяться на полях, по селах, в лісах. Рипить ліс од морозу, дерева туляться одне до одного.

2. Спиши речення, в якому є дві граматичні основи.

3. Знайди і прочитай речення з однорідними членами.

4. Випиши однорідні члени разом зі словом, від якого вони залежать.

92. 1. Прочитай речення і порівняй його зі схемою.

Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива.

2. Скільки основ у цьому реченні? Спиши речення. Основи підкресли.

З в е р н и у в а г у! Речення, в якому дві чи більше основ, є с к л а д н и м.

Одна частина складного речення на письмі відділяється від іншої комою.

93. 1. Прочитай вірш.

Вогнем осіннім спалахнуть

ліси, і над лісами

пташині зграї попливуть,

підхоплені вітрами.

А потім листя облетить,

пошурхне й почорніє,

і сиве небо задощить,

і перший сніг посіє.

Микола Луків

2. З’ясуй, скільки частин має складне речення у другій строфі. У кожній його частині визнач основу.

3. Спиши ту строфу вірша, в якій є однорідні члени. Однорідні члени підкресли.

94. 1. Прочитай речення.

1. Тарас вира́зно прочитав вірш. Учителька поставила йому гарну оцінку. 2. Учні пішли в кіно. Закінчились уроки. 3. Була глибока ніч. Друзі ще не спали. Вони ділилися враженнями від кінофільму.

2. Об’єднай кожну групу речень в одне. Для зв’язку використай сполучники і, коли, але, бо.

3. Утворені речення запиши. Не забудь поставити коми перед сполучниками.

95. 1. До речень лівого стовпчика добери продовження з правого. Поєднай їх і прочитай народні прислів’я.

Літо збирає,

Якщо не навчив батько,

Краще без вечері лягати,

Хто багато читає,

Як голова сивіє,

Дітки плачуть,

а у матері серце болить.

то чоловік мудріє.

а зима з’їдає.

то не навчить і дядько.

той багато знає.

але без боргів уставати.

2. Запиши утворені прислів’я. Які це речення за будовою?

3. Знайди і підкресли граматичні основи у другому реченні.

Запитання для повторення

1. Які є види речень за метою висловлювання та інтонацією?

2. Що називається граматичною основою речення?

3. За допомогою чого пов’язуються слова в реченні?

4. Які члени речення називаються однорідними? Як вони пов’язуються між собою?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити