Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 12. Відмінювання іменників

- Які відмінки є в українській мові? Що означає кожен з них?

108. 1. Прочитай. Які почуття хлопчика передано у тексті? Як вони відгукуються в тобі? Спробуй висловити своє враження від прочитаного.

З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка. І красива, мов зірка.

На землі стояв хлопчик і стежив за сніжинкою. Він думав: ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку. А вона впала на теплу, добру руку хлопчика й розтала. Залишилась на долоні лише крапелька, мов сльозинка.

За Василем Сухомлинським

2. Випиши словосполучення з виділеними словами за зразком. Вкажи, на які питання відповідає іменник сніжинка.

З р а з о к.

109. П о п р а ц ю й т е п а р а м и!

Прочитайте правило. Поставте один одному запитання за його змістом і дайте на них відповіді.

Предмети, які нас оточують, різні за формою: круглі, овальні, прямокутні тощо. Слова також можуть мати різні форми, коли в них змінюється лише закінчення (як в іменника сніжинка), а основне значення залишається незмінним.

Зміна закінчень іменників називається відмінюванням, або змінюванням за відмінками. Іменники мають сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. Шість із них відповідають на певні питання. Сьомий, кличний відмінок, не відповідає на питання. Його використовують у звертаннях.

Різні форми одного й того самого слова треба відрізняти віл спільнокореневих слів, які відрізняться і за будовою, і за значенням:

110. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Розгляньте таблицю.

Назва

відмінка

Скорочене позначення

Питання, на які відповідає

Приклади відмінювання іменників


відмінка

відмінок

в однині

у множині

Називний

Н.

х т о? щ о?

моряк

моряки

Родовий

Р.

к о г о? ч о г о?

моряка

моряків

Давальний

Д.

к о м у? ч о м у?

морякові(-у)

морякам

Знахідний

3.

к о г о? щ о?

моряка

моряків

Орудний

О.

к и м? ч и м?

моряком

моряками

Місцевий

М.

н а к о м у?

(на) моря-

(на) моря


-

н а ч о м у?

кові(-у)

ках

Кличний

Кл.


моряче

моряки

2. Запам’ятайте назви відмінків по порядку і питання, на які вони відповідають. Зверніть увагу, як скорочено позначаються відмінки.

3. Провідміняйте усно за поданим зразком іменник вечір в однині і множині. Зверніть увагу на питання знахідного відмінка. Складіть три речення з різними формами цього слова. Запишіть.

Запам’ятайте! Форма називного відмінка однини є початковою формою іменника.

111. 1. Прочитай вірш.

Називний питає: х т о ти? щ о ти?

Хоче він про наслідки роботи

і про тебе чути лиш похвали,

щоб тебе як приклад називали.

Родовий доскіпує свого —

хоче знати він: к о г о? ч о г о?

І про тебе знать, якого роду,

що немає роду переводу.

Все давальний дасть — не жаль йому,

але хоче знать: к о м у? ч о м у?

Знать про тебе, гожого на вроду,

що даєш і ти свому народу?

У знахідного свої потреби:

він — к о г о? і щ о? — питає в тебе.

І кого всі ми за друзів маєм,

і що друзі роблять нам навза́єм?

А орудний хоче знать: к и м? ч и м?

У труді орудуй разом з ним.

Хоче знать: що здатний ти утнути?

Чим ти сильний? Ким ти хочеш бути?

А місцевий — д е? В якому місці?

Хоче знати — у селі чи в місті?

Кличний закликає всіх навколо:

гей, Іване, Петре чи Миколо,

ви не будьте сонні та байдужі…

Дмитро Білоус

Навза́єм — взаємно.

2. Добери до вірша заголовок. Що виражає дібраний тобою заголовок — тему чи головну думку вірша?

3. Розкажи, які значення можуть мати відмінки іменників. Спробуй пояснити їх назви. Порівняй питання місцевого відмінка у вірші і в таблиці (впр. 110).

112. 1. Прочитай уривок з листа грузинського школяра до його друга з України. Визнач, яких знань з української мови не вистачає хлопчикові.

Добрий день, Сергійко!

Велике спасибі за подарунок — книжка «Юрко Васюта» Олеся Донченка. У нас в магазин немає ця книжка. Сьогодні я прийшов з книжка «Юрко Васюта» до мого друга Реваза. Ми з ним вивчаємо українська мова. А допомагає нам твій земляк, який живе у наш будинок. Разом ми розглядали твій подарунок. У книжка багато цікавий малюнок.

2. У яких відмінках слід поставити виділені слова? Спиши, виправляючи помилки.

3. Поясни, що тобі допомогло поставити виділені слова в потрібній формі.

113. 1. Прочитай. Визнач тему й основну думку вірша.

ХОДІМО В ПОЛЕ, СИНУ

Ходімо влітку в поле, любий сину,

там хліб живе у буйному колоссі.

Тужавіють, повнішають зернини:

краси такої ти не бачив досі.

Ходімо в поле в гожі дні та в сльоту

трудитися, мій сину, на землі,

щоб ти пізнав, якої праці й поту

хліб коштує на ниві й на столі.

Степан Жупанин

2. Визнач, у якому відмінку стоять виділені іменники. Випиши їх, постав у початковій формі (у називному відмінку однини).

З р а з о к.

3. Знайди речення із звертаннями, поясни розділові знаки.

114. 1. Прочитай виразно текст і добери заголовок. Які образи виникли у твоїй уяві? Визнач пору року, описану в тексті.

Свій висновок обґрунтуй. Які вислови сподобалися тобі своєю незвичністю і красою?

Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені теж хочеться полетіти за лебедями. І радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням.

Я стаю ніби меншим, а навколо більшає, росте і міниться увесь світ: і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитна діброва під селом.

І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. Аби я був чародієм, то сказав би таємниче слово і повернув би їх!

А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка. Я тягнусь догори і сам собі не вірю: від річки знову над нашою хатою пролітають лебеді!

За Михайлом Стельмахом

2. Знайди у тексті п’ять іменників. Визнач відмінок кожного з них, назви початкову форму.

115. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Розгляньте таблиці, в яких подано зразки відмінювання іменників відповідно до норм української літературної мови. Зверніть увагу на різницю у відмінюванні іменників жіночого роду в таблицях 1 і 2. Чим різняться ці іменники у початковій формі?

Таблиця 1. Відмінювання іменників в однині

Відмінок

Питання


Жіночий рід


Н.

х т о? щ о?

коза

зозуля

Віра

тиша

Р.

к о г о? ч о г о?

кози

зозулі

Віри

тиші

Д.

к о м у? ч о м у?

козі

зозулі

Вірі

тиші

3.

к о г о? щ о?

козу

зозулю

Віру

тишу

О.

к и м? ч и м?

козою

зозулею

Вірою

тишею

М.

н а к о м у? у (н а) ч о м у?

на козі

на зозулі

на Вірі

у тиші

Кл.

-

Ко́зо

зозуле

Віро

тишо

Таблиця 2. Відмінювання іменників в однині

Відмінок

Питання


Жіночий рід


Н.

х т о? щ о?

Любов

радість

осінь

ніч

р.

к о г о? ч о г о?

Любові

радості

осені

ночі

Д.

к о м у? ч о м у?

Любові

радості

осені

ночі

З.

к о г о? щ о?

Любов

радість

осінь

ніч

О.

к и м? ч и м?

Любов’ю

радістю

осінню

ніччю

М.

н а к о м у? у ч о м у?

на Любові

у радості

в осені

у ночі

Кл.

-

Любове

радосте

осене

ноче

Таблиця 3. Відмінювання іменників в однині

Відмінок

Питання

Чоловічий рід

Н.

х т о? щ о?

кінь

батько

край

бір

Р.

к о г о? ч о г о?

коня

батька

краю

бору

Д.

к о м у? ч о м у?

коневі

батькові

краю

бору(-ю)

(-у)

(-еві)


3.

к о г о? щ о?

коня

батька

край

бір

О.

к и м? ч и м?

конем

батьком

краєм

бором

М.

н а к о м у?

на коні

на бать

у краю

убору


на (у) чому?

(-еві)

кові (-у)

(-ї)


Кл.

-

Ко́ню

батьку

краю

боре

Таблиця 4. Відмінювання іменників в однині

Відмінок

Питання


Середній рід


Н.

х т о? щ о?

місто

море

обличчя

лоша

Р.

к о г о? ч о г о?

міста

моря

обличчя

лошати

Д.

к о м у? ч о м у?

місту

морю

обличчю

лошаті

3.

к о г о? щ о?

місто

море

обличчя

лоша

О.

к и м? ч и м?

містом

морем

обличчям

лошам

М.

н а к о м у? н а (у) ч о м у?

у місті

у морі

на обличчі

на лошаті

Кл.

-

місто

море

обличчя

лоша

Зверніть увагу на слова радість, осінь, ніч, Любов, кінь, край, бір. У початковій формі ці слова не мають закінчення (воно є нульовим). В інших відмінках у цих словах закінчення з’являється: радості, осені, ніччю, Любові, конем, краєм, бору.

2. Іменники якого роду і в яких відмінках можуть мати два закінчення?

3. Поміркуйте, коли вам можуть знадобитися ці таблиці. Звертайтеся до них при потребі.

Зверніть увагу! У відмінюванні іменників є спільні й відмінні риси. За поданими в таблицях зразками відмінювання можна перевірити правильність написання закінчень іменників, які мають спільні ознаки: той самий рід; однакове закінчення у початковій формі; твердий, м’який або шиплячий ([ж], [ч], [ш]) кінцевий приголосний звук основи.

1. Визнач, за зразком яких іменників, поданих у таблицях, відмінюються такі слова: гаю, печі, парти, селом. Для цього виконай такі дії:

1. Постав іменник у початкову форму.

2. Знайди у таблицях іменник того самого роду і з тим самим закінченням у називному відмінку. Якщо закінчення у слові нульове, орієнтуйся на кінцевий приголосний звук основи.

2. Провідміняй у зошиті два іменники, познач закінчення.

117. Розглянь малюнки.

2. За кожним малюнком склади і запиши речення. Визнач, у яких відмінках ужито іменник кінь. При потребі звертайся до таблиці 3 на с. 58.

3. Пригадай, чому давальний і місцевий відмінки мають такі назви.

118. 1. Прочитай, вставляючи потрібні за змістом іменники. Утворені речення запиши. Визнач відмінок іменників.

Ми (з ким?) … вирушили (до чого? куди?) …. Там (біля чого?) … стояв (що?) …. Ми сіли в нього і почали кататись (по чому?) …. Потім узялися (чим?) … ловити (що?) …. А ввечері повернулися додому (з чим?) … .

2. З’ясуй, чи можна вважати записані речення текстом. Який це текст — опис, розповідь чи міркування?

119. П о п р а ц ю й т е р а з о м! Перегляньте таблиці відмінювання іменників в однині (с. 58—59). Які закінчення мають іменники різного роду: а) у початковій формі; б) у родовому відмінку; в) у давальному відмінку; г) в орудному відмінку?

120. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Теплого осіннього дня в неділю група дітей прямує до школи, що стоїть на березі річки. Біля школи розміщений шкільний звіринець. У ньому живуть козуля, лис, їжачок, рись, зайчик, кінь. Більшість з них діти підібрали ще малятами і виростили у шкільному звіринці.

Діти приносять тваринам їжу: козулі й коневі — свіжої травички і вівса, зайчику — гіллячок, лисові й рисі — по рибині, їжачку — яблуко і грушку. Діти спостерігають за козулею, конем, зайчиком v лисом, риссю та їжачком. Звірі охоче беруться до сніданку, а діти радіють, що зробили добру справу.

2. Визначте, у яких відмінках стоять іменники. Знайдіть іменники, що стоять у тому самому відмінку. Чим пояснюється відмінність їх закінчень?

3. Які недоліки ви помітили у тексті? Перекажіть текст, доповнюючи його та усуваючи недоліки.

121. 1. Прочитай текст і розглянь малюнок на с. 62.

У садку прогулювався Олесь. Він радів, що на старій вишні вродило багато ягід. Побачивши поряд маленьку вишеньку, Олесь запитав дідуся:

— Дідусю, це донька старої вишні?

— Так, донька,— відповів дідусь.

— А внучка у старої вишні буде?

— Буде, Олесю,— відповів дідусь,— якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку — то з неї й виросте внучка старої вишні.

— Я вирощу внучку старій вишні,— сказав Олесь.

За Василем Сухомлинським

2. Чи доводилось тобі садити дерева? Розкажи.

3. Визнач, у якому відмінку вжито виділені іменники. Як ти розрізняєш відмінки іменників, закінчення яких збігаються? Звір свої висновки з правилом.

Іменники, що мають однакові закінчення в давальному і місцевому відмінках однини, розрізняються за значенням і питаннями. Іменники в давальному відмінку найчастіше вказують на особу, якій щось дають, надсилають, чимось допомагають. Наприклад: Бібліотекар видала Ларисі книжку. А в місцевому відмінку іменники найчастіше вказують на місце (На Ларисі нове пальто). Крім того, іменники в давальному і місцевому відмінках можна розрізняти за наявністю чи відсутністю прийменників: у місцевому відмінку іменники завжди вживаються з прийменниками, у давальному — майже завжди без прийменників.

122. 1. Прочитай текст. Знайди в ньому незрозумілі слова і з’ясуй їх значення за тлумачним словником. Розкажи, що ти знаєш про українських козаків.

Запорозькі козаки мали за столицю Січ. Це було розчищене серед лісу або укріплене частоколом місце. На ньому козаки зводили селище. Січ була резиденцією всіх головних старшин козацтва.

В Січі жодного значення не мали ні знатність роду, ні перевага віку. Цінувалися серед товариства передусім розум, кмітливість, досвід та сміливість.

За Дмитром Яворницьким

Резиденція — місце перебування уряду, керівників держави і високопоставлених осіб.

2. Визнач відмінки виділених іменників. Встанови зв’язок між словами у третьому реченні.

3. Поясни розділові знаки в останньому реченні.

123. 1. Прочитай текст, звернувши увагу на виділений іменник, що вжитий у різних відмінках. Як розрізнити відмінкові форми, що мають однакові закінчення?

Усе своє життя українські козаки присвячували боротьбі із загарбниками — турками, татарами, польською шляхтою і російським царизмом. У жорстокій боротьбі з ворогами запорожці вмирали як лицарі. Зустріти смерть у бою вони вважали для себе за честь.

За Дмитром Яворницьким

2. Пригадай, як підписується поштовий конверт. У якому відмінку пишуться на конверті іменники, що позначають прізвище, ім’я та по батькові людини, якій адресується лист?

124. 1. Прочитай текст. Визнач відмінок виділених іменників. Поясни, як ти це зробив.

Гроза почалася серед ночі. Спочатку вітер зашелестів у кронах дерев. Трохи згодом раптово сяйнула блискавка, освітила блідим синюватим світлом будинки й дерева і знову повернула їх пітьмі в обійми. Загуркотів грім у височині й покотився кудись у далечінь. Зашумів дощ.

2. Перекажи текст, користуючись малюнками.

125. Попрацюй самостійно! 1. Розглянь схеми іменників жіночого роду у формі називного відмінка однини. На яку відмінність між іменниками вказують схеми?

2. Добери іменники, що відповідають схемам.

126. 1. Прочитай текст. Визнач його головну думку.

Ніщо так не прикрашає людину — і школяра, і дорослого,— як скромність, привітність, щирість, доброзичливість. А почуття власної гідності й честі ніколи не дозволить принижуватися, бути нечесним. І навпаки: ніщо так не викликає зневаги й обурення, як вияв підлабузництва, нахабності, бездушності. Тож будьмо, друже, завжди людяними!

З книги «Культура мовлення»

2. Спиши. Після кожного іменника жіночого роду напиши в дужках його відмінок.

3. Яким за метою висловлювання є останнє речення? Що ти ще можеш про нього сказати?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити