Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 17. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини

148. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Прочитайте іменники, записані парами. Визначте їх рід. Які закінчення мають іменники в орудному відмінку? Чому закінчення у них різне?

Борода — бородою

вежа — вежею

куля — кулею

задача — задачею

Марія — Марією

каша — кашею

2. Спробуйте зробити висновок про написання закінчень іменників жіночого роду на -а (я) в орудному відмінку однини. Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи.

3. Звірте свої висновки з правилом.

В орудному відмінку однини іменники жіночого роду на -а (-я) мають закінчення -ото, -ею, -его. Закінчення -ою пишеться в іменниках з основою на твердий приголосний, крім [ж], [ч], [ш]: партою, водою, рукою; -ею — в іменниках з основою на м’який приголосний і [ж], [ч], [ш]: землею, межею, кручею, ношею; -єю — в іменниках з основою на [й]: надією, мрією.

149. 1. Прочитай текст. Добери заголовок. Чи зв’язані речення у тексті? Як саме?

Ніч. Темінь. Земля оповита (тиша). Чути лише, як за (електромережа), під високою (круча) хлюпочеться вода в річці. Звідти тягне (прохолода). Інколи щось шелесне в траві, скинеться риба в річці. Час від часу порушують устояну тишу лише півні, і тоді перед (лінія) горизонту з’являється світла смуга — народжується новий день.

2. Спиши, ставлячи слова, що в дужках, в орудному відмінку. Поясни написання закінчень.

3. Зроби звуко-буквений аналіз слова лінія.

4. Пригадай правило, за яким пишеться виділене слово. Наведи інші приклади вживання апострофа після префіксів.

150. 1. Дай письмові відповіді на запитання, використовуючи слова, що в дужках. Чи утворюють твої відповіді текст?

1. З ким ти подорожував улітку? (Мама, бабуся.) 2. Чим ви їхали? (Автомашина, залізниця.) 3. Чим харчувались у дорозі? (Шинка, ковбаса.) 4. З чим ви ознайомились під час подорожі? (Історія краю.)

2. Подумай, чому орудний відмінок має таку назву. Відповісти тобі допоможуть подані в рамці синоніми.

151. 1. Прочитай і відгадай загадки. Спиши, ставлячи іменники, що в дужках, в орудному відмінку однини.

1. (Зима) біле, (весна) чорне, літом зелене, восени стрижене. 2. Надворі (гора), а в хаті (вода). 3. Стоїть дід над (вода) та шелестить (борода). 4. Якою (коса) не можна косити?

2. Поясни правопис закінчень іменників у родовому відмінку однини.

3. Зроби звуко-буквений аналіз слова яєць.

152. 1. Прочитай вірш. Яку пору року в ньому зображено? Доведи свою думку словами з вірша.

ВЕЧІР

Стеляться су́тіні, тумани лягають;

кетяги з калини в вікна заглядають.

Щось гуде струною на бузку близенько;

в лузі над вербою тьохнув соловейко.

Михайло Старицький

2. Знайди у вірші слова, вжиті в переносному значенні.

3. Спиши вірш. У дужках після виділених іменників скорочено познач відмінок.

153. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Розгляньте таблицю.

Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини

-ом

-ем

-єм

рік — роком

кут — кутом

вир — виром

лак — лаком

сак — саком

день — днем

куль — кулем

душ — душем

вуж — вужем

меч — мечем

чай — чаєм

гай — гаєм

бій — боєм

рій — роєм

край — краєм

2. Спробуйте колективно скласти правило про закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи в іменниках кожного стовпчика. Починайте формулювати правило так:

В орудному відмінку однини іменники чоловічого роду мають закінчення -ом, -ем, -єм. Закінчення -ом пишеться в іменниках з основою на твердий приголосний, крім [ж], [ч], [ш]…

154. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Прочитайте вірш. Поставте запитання за його змістом і дайте на них відповіді.

ПІСНЯ РОБОТЯЩИХ РУК

Пахне теплим хлібом найсмачніше в світі.

Ми — землі і хліба роботящі діти.

А над зелен-світом пахощі розлиті.

Пахне щедрим літом в кожному суцвітті.

Яблуком дозрілим, кропом, баклажаном,

вітром сонцекрилим, вранішнім туманом.

Сонцем пахнуть луки і зелені хащі.

Зіллям пахнуть руки — руки роботящі.

Микола Сингаївський

2. Знайдіть іменники чоловічого роду, вжиті в орудному відмінку однини, і поясніть їх закінчення.

155. П о г р а й т е с я р а з о м!

Розділіться на дві команди і влаштуйте змагання, добираючи приклади до правил, що пояснюють правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Сигналом для відповідей можуть бути записані на картках закінчення -ом, -ем, -єм, які по черзі показують капітани команд. Команда, що зробила менше помилок, визнається переможницею.

156. 1. Прочитай текст. Визнач — це розповідь, опис чи міркування.

Повновидий місяць нерухомо звисає просто над галявин.., виповнюючи її вщерть блідим сяйв.., і здається галявина казковим круг.., окресленим паличк.. чарівника. Тільки зрідка долинає з верховіття сонний шерех якоїсь птахи, і знову ліс наповнюється типі.. .

За Євгеном Шморгуном

2. Спиши, вставляючи замість крапок закінчення іменників.

3. Зроби звуко-буквений аналіз слів вщерть, якоїсь.

157. 1. Прочитай слова.

1. Дощ, м’яч, кущ, спориш. 2. Річка, годівниця, каша, стежка. 3. Гай, дуб, друг, о́лень.

2. Постав подані іменники у формі орудного відмінка однини. Запиши.

3. З одним іменником кожної групи (на вибір) склади і запиши речення, вживаючи його в орудному відмінку однини.

М і р к у й т а к:

Визнач, на який приголосний закінчується основа іменника:

158. 1. Прочитай виразно вірш. Які почуття виражає в ньому автор? Знайди у вірші незнайомі слова і з’ясуй їх значення.

Мово моя українська — батьківська, материнська,

рідна мені до болю,— дужий я із тобою!

Я твоїм вольним гомоном повнюсь, як ватра

пломенем,

плачу твоїм я шепотом, тішуся твоїм щебетом.

Лину до друзів леготом — гуком твоїм —

перегуком.

Валентин Бичко

2. Поясни закінчення іменників в орудному відмінку однини.

В і з ь м и д о у в а г и! Іменники жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини вживаються як без прийменників, так і з прийменниками з, із, за, над, під, між, перед та ін.

159. 1. Прочитай виразно вірш. Що виражає його заголовок?

ЗАПРОШЕННЯ ДО МАНДРІВ

Біжать стежки знайомі, що пахнуть спориш..м.

Вертаються додому — у спеку чи з дощ..м.

Вони біжать до лісу, до повноводних рік.

А з ними ти — це звісно! — невтомний мандрівник.

Є кожному стежина — на втіху вибирай…

Одна лиш Батьківщина,— один у тебе край.

І ти ще змалку з нею зріднився назавжди…

Біжать стежки земл..ю під рідною зор..ю,

І ти по них іди.

Микола Сингаївський

2. Випиши речення з іменниками, в яких пропущено голосні в закінченнях орудного відмінка, вставляючи відповідні букви. Чи до всіх випадків правопису іменників в орудному відмінку однини можна дібрати приклади з цього вірша? Доведи.

3. Підготуй коротку усну розповідь про власні мандри по рідній землі.

160. 1. Прочитай твір учня про професії. Які професії подобаються тобі? Розкажи, ким ти хочеш стати.

Скільки є цікавих професій! Хотілося б бути конструктором чи інженером, щоб брати участь у створенні мудрих машин-автоматів, і комбайнером — збирати хліб, і архітектором — проектувати житло для людей. А як цікаво було б навчитися працювати на комп’ютері.

З радістю я працював би перукарем, лікарем, тренером, щоб безпосередньо спілкуватися з людьми, допомагати їм.

Я обов’язково оволодію кількома професіями!

2. Випиши з тексту іменники чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку. Виділи в них закінчення. Чим ці іменники відрізняються від інших іменників чоловічого роду з основою на твердий приголосний?

3. Звір свої висновки з поданими далі відомостями.

4. Зроби звуковий аналіз слів створенні, працював.

Іменники чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини можуть мати різні закінчення — -ом, -ем. Тому їх правопис слід перевіряти за орфографічним словником.

161. 1. Прочитай твір учня. Який заголовок можна було б до нього дібрати? Які недоліки є в побудові твору? Що треба зробити? На які абзаци треба розподілити текст? Як їх слід розташувати?

Інколи батько бере мене в далекі рейси — тоді для мене справжнє свято. Люблю їхати вздовж полів і лісів, милуватися красою річок і озер, знайомитися із селами і містами нашої Батьківщини. І завжди в русі, все нові й нові враження! Я теж хочу стати шофер.. .

Мій батько працює шофер.. . Він дуже любить подорожувати і тому стверджує, що не хотів би бути ніким іншим — ні інженер.., ні тесляр.., ні бетоняр.., ні бондар.. . Не проміняв би він свою роботу і на професію чоботар.. чи скляр.., муляр.. чи столяр.. .

2. Спиши перший абзац перебудованого тексту. Встав пропущені букви. Користуйся при цьому словником. Підкресли закінчення в іменниках чоловічого роду на -р. Запам’ятай їх.

3. Добери до слова красою кілька форм і кілька спільнокореневих слів. Запиши їх у два стовпчики.

162. 1. Розглянь малюнки. Люди яких професій на них зображені? Розкажи, що ти знаєш про ці професії.

2. Склади кілька речень про професії своїх родичів.

163. 1. Спиши, вставляючи пропущені букви в закінченнях іменників в орудному відмінку однини.

Авіатор..м, чоботар..м, кухар..м, шахтар..м, столяр..м, лікар..м, вівчар..м, зброяр..м, маляр..м, контролер..м, воротар..м.

2. Усно поясни, що означають подані іменники.

3. З одним словом (на вибір) склади і запиши речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити