Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

§ 21. Повторення вивченого про прикметник як частину мови

- Яку роль відіграють прикметники в мовленні?

190. 1. Прочитай і відгадай загадки.

1. Взимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. 2. Стоять у лузі сестрички, золотенькі очі, а білії вії. 3. Стоять красуні на воді, вінки в них білі й золоті. 4. По голубому морю золота тарілка плаває. 5. Скатертина біла увесь світ накрила. 6. Біла латка, чорна латка по березі скаче.

2. Які слова в загадках допомогли знайти відгадки? До якої частини мови належать ці слова?

191. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Пригадайте, яка частина мови називає ознаки предметів.

Чому прикметник має таку назву? На які питання він відповідає?       !

2. Прочитайте вірш. Яку основну роль прикметника в мові розкрила поетеса?

ПРИКМЕТНИК

Прикметник — це частина мови,

без неї нам не обійтись.

Ти вслухайсь в слово пречудове,

йому, як другові, всміхнись.

Земля — ласкава, люба, рідна,

а сонце — щире, золоте,

а небо — лагідне й погідне,

життя —прекрасне, дороге.

А очі в мами — добрі, ніжні,

а голос — чистий і дзвінкий,

а руки — теплі і надійні,

а погляд — сонячний, ясний.

Усі ознаки називає

прикметник як частина мови,

і жодної не обминають

слова ці, справді, пречудові.

Лариси Лужецька

3. Виберіть з вірша одну строфу, багату на прикметники, і запишіть її. Прикметники підкресліть хвилястою лінією. Усно поставте до них питання.

192. 1. Прочитай два описи і порівняй їх. Який з описів більш виразний? Завдяки чому?

1. Неначе в повені затонув світ. І скрізь розіллялось біливо туману — завмерло і не зворухнеться в полях. Усе вкрив іній…

А потім, коли в небо викотиться місяць, то сніг знову грає сяйвом, знову молоком розливається довкруг. І тоді іній знову оживає.

Зацвів іній на всьому, замерехтів, засвітився. Але тепер його цвітіння інше, ніж удень. Ніч, небо, темряву подекуди пронизали погляди зірок. А тут, на землі, відчувається свято розквітлого інею.

За Євгеном Гуцалом

2. Неначе в молочній повені затонув ранковий світ. І скрізь розіллялось густе біливо туману — завмерло і не зворухнеться в зимових полях. Усе вкрив іній…

А потім, коли в небо викотиться повний місяць, то сніг знову грає білим сяйвом, знову холодним молоком розливається довкруг. І тоді іній знову оживає.

Зацвів іній на всьому, замерехтів, засвітився. Але тепер його цвітіння інше, ніж удень. Тиху ніч, бездонне небо, чорно-голубу темряву подекуди пронизали погляди блідих зірок. А тут, на землі, відчувається свято розквітлого інею.

Євген Гуцало

2. Зроби висновок про роль прикметників у мовленні.

193. 1. Прочитай текст. Яка його тема? А яка мета?

На яблуневу гілку сіла весела синичка і зацвірінчала. Вона мала пір’ячко синього кольору із зеленкуватим відтінком, маленьку голівку з білими щічками і блискучі, як намистинки, очі.

Побачивши годівничку з дрібненькими шматочками сала, синичка підлетіла ближче. Спочатку вона політала навколо, потім врешті наважилась і, сівши на дощечку, почала дзьобати поживу.

Дмитрик спостерігав за синичкою у вікно. Він знав, що з кожних десяти синичок до весни доживає лише одна. Усі інші гинуть від холоду й голоду. Хлопчик з радістю подумав, що тепер пташка не загине.

2. До прикметників весела, маленька усно добери синоніми й антоніми.

3. Знайди в тексті опис синички. За допомогою яких прикметників зображено пташку? Спиши опис, прикметники підкресли.

194. 1. Прочитай прислів’я і спиши, вставляючи замість крапок антоніми до виділених слів. Поясни, коли так говорять.

1. Маленька праця краща за … безділля. 2. Праця чоловіка годує, а … марнує. 3. Ранні пташки росу п’ють, а … сльози ллють. 4. Руки білі, а сумління … . 5. Ластівка день починає, а соловей ….

2. Яку роль відіграють антоніми в прислів’ях? До яких частин мови належать ужиті тут антоніми?

195. 1. До кожного прикметника, поданого в словосполученні, добери і запиши відповідний антонім. При потребі скористайся довідкою.

1. Легки́й мішок; легке́ завдання. 2. Гаряча вода; гаряча вдача. 3. Порожня голова; порожня бочка. 4. М’який хліб; м’який характер.

С л о в а д л я д о в і д к и. 1. Складне, важкий. 2. Спокійна, холодна. 3. Повна, розумна. 4. Черствий, твердий.

2. У яких словосполученнях прикметники вжито в прямому значенні, а в яких — у переносному?

196. Попрацюйте парами!

1. Прочитайте словосполучення. З яких частин мови вони складаються?

Подвір’я школи, листя клена, полиця для книжок, вітер з півдня, допомога товариша, портфель із шкіри, хвіст лиса, щебетання пташок, робота в класі, потік води, грива коня, ділянка для дослідів, фарту́х для роботи, ящик з фанери.

2. Замініть за зразком подані словосполучення сполученнями прикметників з іменниками. Користуйтеся такою заміною у власних висловлюваннях.

З р а з ок.

197. 1. Подані словосполучення введи в речення.

Гострі зуби, гострий біль, гострий зір, гострий соус, гострий на язик.

2. Зроби висновок про значення прикметника гострий у кожному словосполученні.

198. 1. Прочитай текст, добираючи з довідки пропущені слова.

Підморозило, і …, … льодок вкрив невеличкі озерця калюж.

Звечора …, … хмари потемніли і … брилами нависли над землею. Ось-ось повалить сніг.

І справді, присмерком починають спускатися на землю перші … сніжинки. Спочатку їх небагато, а потім усе більше й більше літає їх у … повітрі. Сніжинки безшумно сідають на … мохи, почорніле листя, … гілки ялин. … ковдра стелиться по землі.

За Валентиною Пархоменко

Слова для довідки: густі, сірі; тоненький, прозорий; мохнаті; морозному; важкими; кудлаті; зелені; пухнаста.

2. Спиши текст, вставляючи пропущені прикметники.

3. Серед прикметників, поданих у довідці, знайди синоніми.

199. 1. Прочитай тексти і порівняй їх: що в них спільного і чим вони відрізняються. Яка мета кожного тексту?

1. Ніч — це частина доби від заходу до сходу сонця, від вечора до ранку. Тривалість ночі залежить від пори року і від розташування місцевості на земній кулі: чим далі вона на північ, тим довша ніч узимку і тим коротша влітку.

2. Стояла темна осіння ніч над сонною землею. Місяць примеркав і вже ген к світу показував свої золоті роги, зорі сумно лу́пали в темному небі. Тихо було всюди, як у вусі. Ні собака не гавкне, ні вітерець не війне, не зашелестить пожовклим листям. По́кій і сон криють усе своїм темним пологом, усе заснуло мертвим сном півночі.

Панас Мирний

Примерка́ти — тьмяніти, втрачати блиск.

Лу́пати — кліпати.

2. Порівняй кількість прикметників у першому і другому текстах. Який висновок можна зробити про вживання прикметників у художніх і наукових текстах?

3. Спиши художній текст, підкресли в ньому прикметники, усно постав до них питання.

200. 1. Прочитай два тексти. Подумай, який з них художній, а який — науково-популярний.

1. ЗЕЛЕНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ

Україна вважається степовим краєм. Проте ліси займають значну частину її території. Ніколи ще в Україні вони не росли на такій великій площі, як нині.

Ліс — це передусім деревина, цінний будівельний і промисловий матеріал. В Україні працюють сотні заводів і цехів з переробки деревини.

2. СТЕП КВІТУЄ

Степ квітує. Звіку ніколи не ораний, високотравний.

Що то за видо́вище! Він має у собі і морську красу, і лісову велич. Але степ, окрім того, ще несе у собі щось своє, неповторне, степове, властиве тільки йому. Оту степову ласкавість, ніжну, замріяну, дівочу…

Ковили́, ковили, ковили. Осяйні, молочні, як морське шумови́ння. І благословенна тиша навкруги.

За Олесем Гончаром

Ковила́ — трав’яниста степова рослина з листками і квітками, зібраними в пухнасті волоті.

Шумови́ння — піна.

2. У якому тексті вжито більше прикметників? Чому?

3. Спиши другий абзац опису степу. Постав питання до прикметників.

4. До яких слів можуть бути перевірними виділені слова?

201. 1. Прочитай опис дятла. Який це опис — художній чи науковий?

У дятла міцний дзьоб з гострим кінцем, що весь час то стирається, то наростає. У чорного дятла форма дзьоба нагадує долоню. Язик у дятла круглий, з ворсинками на кінчику і дуже довгий, вкритий слизом. Дятли висовують язик майже на дванадцять сантиметрів.

2. А тепер самостійно напиши розповідь про дятла. Розкажи, що тобі ще відомо про цю пташку.

202. За опорними словами та малюнком склади усно науковий опис клена або берези (на вибір). Запиши художній опис того самого дерева.

О п о р н і с л о в а і в и р а з и. 1. Лапате листя, гострі кінці, глибокі вирізи, гладенька кора, стрункий стовбур, розкішна крона. 2. Білокорий стовбур, тонке довге гілля, серцеподібні листки; кора знизу потріскана, а зверху гладенька.

203. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Прочитайте і порівняйте два описи рослини.

1. Ромашка — трав’яниста рослина родини складноцвітих з дуже розгалуженими стеблами й суцвіттями-кошиками, по краю яких розміщені білі квітки, а в середині — жовті.

Цвіте з травня по жовтень. Росте в городах, біля доріг, на пустирях.

Ромашка — цінна лікарська рослина.

2. У зеленому затишному храмі, вся переплетена золотими нитями сонця, на високому гінкому стебельці росла лугова цариця — ромашка. Це, мабуть, була найпрекрасніша в світі квіточка: рівна, висока, з сумно нахиленою набік яскраво-жовтою, в білих ніжних прозорих пелюсточках голівкою, ще й зверху прикроплена дрібною, як вістря стальної голки, росичкою.

Григір Тютюнник

2. Простежте, в якому тексті прикметники та інші частини мови вживаються в прямому і переносному значенні, а в якому — тільки в прямому.

3. Пошукайте приклади художніх і наукових текстів у підручниках з читання, математики. Поясніть, яку роль у них відіграють прикметники.

204. 1. Прочитай текст-опис. Чи можна його вдосконалити?

Що для цього треба зробити?

Прийшла зима. Сонечко не могло піднятися високо над землею. Сніги вкрили поле. Зашуміли тривожно верховіття дерев. Прокинувся в яру вітрюга. Встав, вийшов з лісу. Застогнала хуртовина. Йде по землі вітрюга, замерзають річки, гуде хуртовина.

2. Запиши текст, удосконаливши його. Для цього добери до іменників прикметники в прямому або переносному значенні. Заміни слова, що повторюються, синонімами.

3. Визнач відмінок виділених іменників.

205. 1. Прочитай загадку та прислів’я. Знайди в них прикметники-антоніми.

1. Що це за ягоди, що в жнива гіркі, а в мороз солодкі? 2. З великої хмари малий дощ буває. 3. Повний колос до землі гнеться, а порожній угору пнеться. 4. Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже.

2. Спиши прислів’я і поясни, коли так говорять. Запам’ятай їх і використовуй принагідно у своєму мовленні.

206. Попрацюйте парами!

1. Прочитайте текст. Спишіть, доповнюючи текст прикметниками, що підходять за змістом. Використовуйте слова з довідки.

… долиною між двома рядками … гір тихо тече по Васильківщині … річка Раставиця. Серед долини з..л..ніють …, … та … верби, там ніби потонуло у вербах с..ло Вербівка. Подекуди з-поміж верб та садків виринають … хати та чорніють покрівлі … клунь.

За Іваном Нечуєм-Левицьким

Клу́ня — будівля для зберігання снопів, сіна, полови та для обмолоту врожаю.

С л о в а д л я д о в і д к и: широкою, невеличка, розкішні, високі, густі, розложистих, високих, білі.

2. Поясніть написання слів з пропущеними буквами.

3. У першому реченні підкресліть головні члени.

207. 1. Прочитай вірш. Знайди в ньому прикметники.

ПРО НАЙКРАЩИХ

Найкращі пташенята

в сонливої сови.

Найкращі травенята

в шумливої трави.

У вітра — найспритніші

веселі вихорці.

У сонця — найясніші

гарячі промінці.

Тамара Коломієць

2. Простеж, як утворився прикметник найкращий: гарний -» кращий -* найкращий. А як утворилися прикметники найспритніший, найясніший?

Правильно вимовляй і пиши українською:

Найкра́щий

Наймоло́дший

Найшви́дше

Найсмачні́ше

Найясні́ші

Найвеселі́ші

208. 1. Прочитай текст. Випиши з нього прикметники у сполученні з іменниками, в дужках скорочено зазнач число та рід.

ТОПТАННЯ РЯСТУ

З давніх-давен існував в Україні зви́чай топтати ряст. Як тільки на південних схилах лісових пагорбів сходив сніг і між безлистими ліщинами розстелявся фіолетовий килим рясту, наші предки збиралися в ці місця для здійснення народного обряду. Він так і називався — «Топтання рясту». Діти й дорослі з жартами й співами топтали босоніж першоквітне зело́.

Вважалося, що квітучий ряст дарує людині здоров’я, додає сили.

За Євгеном Шморгуном

Зело́ — зелень.

З р а з о к.

2. Розкажи, про який цікавий народний обряд ти довідався з тексту.

209. 1. Прочитай текст. Спиши перший абзац.

ЗАПАХИ МІСТ

Кожне місто має свій запах. Гострий дух свіжого вугілля чути в Донецьку. Присмак морської трави у вітрах Одеси. Свіжим бетоном і чорноземом пахне Харків. Широкими морськими просторами і їдкуватим білим каменем-вапняком пахне Севастополь. І ледь чутний аромат недавньої грози стоїть над Києвом.

Може, й справді залишають ці пахощі часті грози, може, вітри приносять дух цвітіння лісів у верхів’ях Дніпра. Тільки завжди відчувається над Києвом цей п’янкий і свіжий вітер післягро́ззя.

За Вадимом Собком

2. Підкресли кілька сполучень прикметників з іменниками. Що вони допомагають уявити?

3. Знайди в тексті синоніми. З якою метою їх ужито?

Що спільного і що відмінного між прикметниками та іменниками?

1. Прочитай вірш. До слова отчий добери синоніми.

ОТЧИЙ ДІМ

Мій отчий дім, де всі стежки мої

веселками ясними перевиті,

де у садах співають солов’ї,

де шлях в світи проліг в високім житі.

Мій отчий дім, ти дав усе мені,

моя маленька біла рідна хата

ввійшла у серце співом голосним

і словом тим, яке дарує мати.

Мій отчий дім, не перебудь в мені

пристанищем дитинства тимчасовим,

даруй мені легенди і пісні,

і мамине, до болю рідне слово.

Іван Драч

2. Випиши з вірша по одному словосполученню з прикметниками чоловічого, жіночого і середнього роду. У дужках познач їх відмінок.

В і з ь м и д о у в а г и! В українській мові іменник біль — чоловічого роду. Він змінюється так: біль — болю — болем.

211. 1. Розглянь моделі прикметників. Спробуй визначити їх рід. Який висновок про закінчення прикметників можна зробити?

2. Що можна сказати про основу прикметників, судячи із закінчень?

3. Добери і запиши прикметники, що відповідають поданим моделям.

212. 1. Прочитай казку. Доповни її, вставляючи пропущені слова.

Двоє друзів, Іменник і Прикметник, вирішили погратись у гру «Сполучи слова». Для цього вони приготували свої приклади.

— Пілот,— почав Іменник, а Прикметник додав:

— Відважний, чудовий, видатний, хороший, військовий, цивільний.

— А тепер пограємось у зміну форми,— запропонував Іменник.— Спочатку — за числами, а потім — за відмінками.

— Пісня,— першим почав він.

— Весела, дзвінка, колискова, улюблена.

— Пісні.

— Веселі, дзвінкі, … , … .

— Мед,— продовжував Іменник.

— … , … , …, … , … .

— Смачний, запашний, свіжий, квітковий, гречаний.

— Меду,— запропонував Іменник.

— А тепер давай позмінюємо наші слова за родами,— запропонував і собі Прикметник.

— Не розумію тебе,— відповів Іменник,— як це?

2. Чому Іменник не зрозумів пропозиції Прикметника? Поясни на прикладах основну відмінність між іменником і прикметником.

213. 1. Прочитай текст. Що тобі в ньому сподобалось? Коли, де і як ти можеш ним скористатися?

МАТУСЮ!

Ви для мене — сонце ясне і небо синє, і квітка красива, і порадниця мудра, і друг надійний. Хочу, щоб Ваші найласкавіші у світі руки вели мене в житті ще багато-багато років. Я люблю Вас, матусенько! І любитиму завжди.

2. Спиши текст. Підкресли прикметники хвилястою лінією, а зв’язані з ними іменники — прямою. Визнач число прикметників, а в однині — і рід.

Вчись утворювати форми прикметників: ласкаві — ласкавіші — найласкавіші; мудра — мудріша — наймудріша.

214. Прочитай і відгадай загадки. Спиши, надписуючи скорочено над кожним прикметником його число і рід.

1. Тоненьке, кругленьке, серце гладеньке. Хто на його слід погляне, думку його взнає. 2. Круглий, та не місяць, зелений, та не діброва, з хвостиком, та не миша. 3. Гарний на вроду, їсть масло і п’є воду, ходить він із краю в край, ріже чорний коровай.

215. 1. Прочитай текст і визнач його тему. Випиши сполучення іменників з прикметниками, додаючи пропущені закінчення.

У тайзі тварини добре пристосувалися до сувор.. умов життя. У багатьох звірів узимку виростає густ.. і довг.. ху́тро, з’являється захисн.. забарвлення. Глибок.. снігове покриття служить захистком для деяких тварин і птахів. Вони зариваються у сніг і там ночують, а в сильн.. мороз і дню́ють.

У зайця, рисі і росома́хи взимку на лапах виростає довг.. жорстк.. шерсть. Вона допомагає їм ходити по глибок.. снігу і не провалюватись.

З книги «Тваринний світ»

2. Добери і запиши синоніми до прикметників суворий, сильний.

3. Знайди у тексті слова із знаком м’якшення і поясни його вживання.

216. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Складіть усну розповідь про прикметник за таким планом.

1. Яка частина мови називається прикметником? На які питання він відповідає?

2. З якою частиною мови прикметник найчастіше зв’язаний у реченні?

3. Як змінюється прикметник? Чи так само, як іменник?

4. Які закінчення мають прикметники чоловічого, середнього і жіночого роду в називному відмінку однини?

5. Про що можна довідатись із закінчень прикметників?

2. Звірте свою розповідь з правилом.

Прикметник — частина мови, що називає ознаку предмета і в початковій формі відповідає на питання я к и й? я к а? я к е? Прикметник завжди стоїть у тому числі, роді й відмінку, що й іменник, з яким він зв’язаний. Змінюється прикметник за числами, відмінками, а в однині — і за родами.

У називному відмінку однини прикметники мають закінчення -ий, -ій (чоловічий рід); -а, -я (жіночий рід); -е, -є (середній рід). За цими закінченнями можна визначити, до якого роду належить прикметник.

217. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок, який відображає головну думку.

Справжній воло́да́р листяного лісу — дуб. Особливо могутній, міцний і величний він на галявинах, де йому не заважають інші дерева. На величезному стовбурі розкинулися віти із зеленим жорстким листям. Дуб не кланяється вітру, як верба або береза, не тремтить, як осика, а лише глухо шумить.

2. Знайди прикметники, випиши їх і розбери за зразком, ставлячи кожен у формі називного відмінка однини.

Прикметник

Питання

Закінчення

Рід

Число

справжній

я к и й?

-ій

чол.

одн.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити