Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

§ 22. Відмінювання прикметників

- Як можуть змінюватися прикметники?

218. 1. Прочитай вірш. Чому автор дав йому таку назву?

БІЛИЙ ВІРШ

Білий кінь у білім полі

креше білим копитом.

Білий дід майструє тихо

через річку білий міст.

Біла баба білим ситом

сіє біле борошно.

Біля білих хат вдягнули

клени білі кожухи.

І тому кмітливим дітям

написав я білий вірш.

Володимир Лучук

2. Спиши вірш.

3. Знайди прикметники, познач їх закінчення. Чому закінчення різні, від чого вони залежать?

219. Попрацюйте разом!

1. Розгляньте таблиці відмінювання прикметників.

2. Порівняйте відмінкові закінчення прикметників: а) чоловічого і середнього роду; б) чоловічого, середнього і жіночого роду. Який зробите висновок?

3. Зверніть увагу на особливості відмінювання прикметників чоловічого роду в знахідному відмінку.

Таблиці відмінювання прикметників


Питання

Відмінкові форми однини

Відмінок

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

Н.

я к и й? я к а? я к е?

вірний

вірна

вірне

Р.

я к о г о? я к о ї? я к о г о?

вірного

вірної

вірного

Д.

я к о м у? я к і й? я к о м у?

вірному

вірній

вірному

3.

як Н. або Р.

я к у? я к е?

як Н.

або Р.

вірну

вірне

О.

я к и м? я к о ю? я к и м?

вірним

вірною

вірним

М.

н а я к о м у?

н а я к і й?

н а я к о м у?

на вірному,

на вірнім

на вірній

на вірному,

на вірнім

Відмінок

Питання

Відмінкові форми однини

Чоловічий рід

Жіночийрід

Середнійрід

Н.

я к и й? я к а? я к е?

давній

давня

давнє

Р.

я к о г о? я к о ї? я к о г о?

давнього

давньої

давнього

Д.

я к о м у? я к і й? я к о м у?

давньому

давній

давньому

З.

як Н. або Р.

я к у? я к е?

як Н. або Р.

давню

давнє

О.

я к и м? я к о ю? я к и м ?

давнім

давньою

давнім

М.

н а я к о м у?

н а я к і й? н а я к о м у?

на давньому,

на давнім

на давній

на давньому,

на давнім

Відмінок

Питання

Відмінкові форми множини (для всіх родів)


Н.

я к і?

вірні

давні


Р.

я к и х?

вірних

давніх


Д.

я к и м?

вірним

давнім


З.

як Н. або Р.

як Н. або Р.

як Н. або Р.


О.

я к и м и?

вірними

давніми


М.

н а я к и х?

на вірних

на давніх4. Порівняйте відмінювання прикметників чоловічого і середнього роду. Що у них спільного?

1. Подані прикметники запиши у два стовпчики. У перший — прикметники з основою на твердий приголосний, а в другий — прикметники з основою на м’який приголосний. Зроби висновок, як залежать закінчення від кінцевого приголосного основи.

Давній, цінний, природний, зимовий, літній, дружній, прозорий, синє, минуле, далеке, завтрашнє, зелене, проїзний, незабутня, українська, братня, лагідна, мудра, чудове, середній, молода, тиха, мужній.

2. Перевір, чи в таблицях прикметники так само розбиті на дві групи залежно від кінцевого приголосного основи.

3. Порівняй свій висновок з правилом.

Правопис відмінкових закінчень прикметників в однині залежить від кінцевого приголосного основи. Прикметники з основою на твердий приголосний мають у називному відмінку однини такі закінчення: у чоловічому роді — -ий, у жіночому — -а, у середньому — -е: ранковий, ранкова, ранкове. Прикметники з основою на м’який приголосний у називному відмінку однини мають на письмі такі закінчення: у чоловічому роді — -ш, у жіночому — -я, у середньому — -є: осінній, осіння, осіннє.

Букви і, я, є позначають м’якість попереднього приголосного звука основи.

221. 1. Провідміняй письмово прикметники могутній, дужий, щире, синя.

2. Користуючись таблицями відмінювання прикметників, склади таблицю відмінкових закінчень прикметників чоловічого роду в однині.

Прикметники

Відмінкові закінчення

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

з основою на твердий приголосний

з основою на м’який приголосний

-ий

-ій


222. 1. Прочитай. Який це текст — розповідь чи опис?

Ліс сяє кришталем. Ще вчора поля й вигони були …, …, а сьогодні кожна … травичка, кожна стеблина прибрана в … мереживо і … срібло.

Морозець приємно пощипує щоки. Ледь-ледь риплять сніжинки під ногами. Легко дихається цього … ранку.

2. Спиши. Замість крапок добери з довідки прикметники, ставлячи їх у потрібній відмінковій формі.

Слова для довідки: сухий, сріблястий, білий, сірий, одноманітний, зимовий.

3. Підкресли головні члени у перших двох реченнях другого абзацу.

Як визначити відмінок прикметника в реченні?

223. 1. Прочитай виразно вірш. Яка його тема? Знайди прикметники, вжиті в переносному значенні.

У РІДНІМ КРАЇ

У тихому тремтінні

хмаринка проліта.

У сонячнім промінні

купаються жита.

І ниви золотисті

схилили колоски.

У небі урочистім

спів жайвора дзвінкий.

У нашім ріднім краї

над красенем Дніпром

веселка розквітає

на щастя і добро.

Володимир Мордань

2. Визнач відмінок прикметників. Поясни, як ти це зробив. Свої дії звір з правилом.

Щоб визначити відмінок прикметника, потрібно:

1) з’ясувати, від якого іменника він залежить;

2) визначити відмінок іменника (прикметник завжди стоїть у тому самому відмінку, що й іменник).

224. 1. Прочитай текст і визнач його головну думку. Добери до нього заголовок.

Батьківщина — це й наші пісні, жартівливі й журливі. Пісня єднає нас, бо її гарно співати разом.

Мама співала тобі колискову пісню, коли ти був маленьким хлопчиком. Під веселі марші люблять крокувати спортсмени і туристи. З бадьорою піснею і далека дорога здається коротшою і цікавішою.

За Георгієм Почепцовим

2. Спиши другий абзац тексту. Підкресли прикметники хвилястою лінією. Визнач їх відмінки і скорочено надпиши зверху.

3. Утвори і запиши форми прикметників за зразком: короткий — коротший, дзвінкий - … , веселий — …, бадьорий—… .

4. Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.

225. 1. Прочитай і спиши вірш. Визнач — це розповідь, опис чи міркування. Доведи свою думку.

Все — із доброго чи злого —

починається з малого.

Листя виросте з листочка,

з нитки витчеться сорочка.

Хліб — з маленької зернини,

дощ — із чистої краплини.

Проганяй мерщій дрімоту

і рукам давай роботу.

Микола Сингаївський

2. Знайди в тексті прикметники, визнач їх відмінок, познач скорочено.

3. Знайди в тексті прикметники-антоніми.

4. Порівняй написання виділених слів та їх вимову:

[почи ена́йе иц’ :а]

[ви́ч:е иц’:а]

226. 1. Добери і встав замість питань відповідні прикметники так, щоб вийшли загадки про добре відомі тобі предмети.

1. У (я к о м у?) кожушку, у (я к і й?) сорочечці я росту собі в ліску — всім зірвати хочеться. 2. Зимою й літом маячить (я к и м?) цвітом.

2. У яких відмінках довелося вжити прикметники? Чому?

227. 1. Подані сполучення прикметників з іменниками запиши в місцевому відмінку з відповідними прийменниками.

Далекий шлях, волога земля, простора кімната, швидкий поїзд, гомінливе місто, безмежний простір.

2. До виділених прикметників усно добери антоніми.

3. Одне із словосполучень введи в речення. Запиши.

228. 1. Прочитай і спиши текст, ставлячи прикметники, що в дужках, у потрібному відмінку.

В (тихе) небі ще блищали зорі, а на (південний) сході почало світлішати. Згодом зовсім розвиднілось. Дерева вбрались у (казковий) (білий) шати. А коли зійшло (блідий) сонце, іній почав виблискувати (дивний) самоцвітами. На (чистий) снігу добре було видно сліди зайців і лисиць.

Ша́ти — святковий одяг.

2. Над прикметниками надпиши скорочено відмінок.

3. Третє речення розбери за членами речення.

229. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

Опишіть зовнішність людини — друга, знайомого. Для цього виберіть з довідки найточніші, найвиразніші слова. Прочитайте у вправах 39, 40, як описують зовнішність людини письменники.

Слова для довідки. Обличчя: невелике, кругле, продовгувате, вилицювате, миловидне, симпатичне, цікаве, виразне, спокійне, вольове, суворе, сумне, похмуре, добре, зле, розумне, мудре, веселе, бліде, веснянкувате.

Волосся: густе, рідке, довге, коротке, пряме, кучеряве, жорстке, м’яке, шовкове, неслухняне, розкуйовджене, блискуче, світле, чорне, каштанове, русяве, біляве, сиве.

Ніс: великий, маленький, довгий, короткий, прямий, кирпатий, горбатий, орлиний, широкий, тонкий.

Очі: великі, глибоко посаджені, примружені, сині, голубі, зелені, карі, сірі, чорні, ясні, сяючі, розумні, уважні, добрі, ніжні, суворі, привітні, хитрі, лукаві, задумливі.

230. 1. Спиши речення, ставлячи прикметники та іменники, що в дужках, у формі орудного відмінка однини. Виділи відмінкові закінчення прикметників і поясни їх написання з опорою на кінцевий приголосний звук основи.

1. То була тиха ніч-чарівниця, (покривало спокійне, широке) простелилась вона над (далеке село). 2. Гори спалахнули (кривавий багрянець). 3. Хвоя озивалась (протяжний, густий шепіт), од якого віяло (смолистий, терпкий холодок). 4. (Синій вершник) пролітає за вікном осінній вечір.

2. До слова кривавий у другому реченні добери синоніми.

231. Опиши свійську тварину, змальовуючи не лише її зовнішній вигляд, а й звички. Складений опис запиши.

232. 1. Прочитай вірш. Знайди у ньому слова і вирази, вжиті в переносному значенні.

ЯЛИНЯ́

Сива матінка-зима

молоду яличку

одягнула крадькома

в снігову спідничку.

Обтрусило ялиня

снігову спідничку,

Бо зелене убрання

до лиця яличкам.

У своєму убранні

юні ялинята

дуже милі, осяйні

в новорічні свята.

Платон Воронько

2. Визнач відмінок прикметників, вжитих у тексті.

3. Прикметник осяйні розбери за будовою, дібравши до нього споріднені слова.

4. До виділеного прикметника добери синоніми.

1. Прочитай текст і визнач — це розповідь чи опис. Яка мета цього тексту?

Починало світати. Із-за з..млі, на кривавій попрузі неба скочила невелика іскорка, і довга промениста стяга простяглася від неї над з..млею. Далі викотився серп огненного кільця, і пучок світла полився, розпливаючись по горах, лісах, по в..соких будівлях. Далі все більше випл..вав з-за з..млі широкий серп, мов хто невідомий підсував з того боку гаряче іскристе коло. Ось і все воно випл..вло — чисте та ясне, граючи своїм світлом. Застр..бали його променисті голки по з..млі, заграли ясні іскорки по росі. Синє гл..боке небо розгортає своє безкрає поле.

За Панасом Мирним

Попру́га — довга вузька смуга.

Стяга́ — смуга.

2. Знайди в тексті зачин, основну частину і кінцівку. Спиши основну частину.

3. За яким правилом пишуться слова з пропущеними буквами? До яких слів можуть бути перевірними виділені слова?

4. До прикметника глибоке добери антонім, а до безкрає — синоніми.

234. Попрацюйте парами!

1. У поданих моделях прикметників замініть закінчення називного відмінка однини на закінчення орудного відмінка. Запишіть утворені моделі.

2. Доберіть по два прикметники до кожної моделі. Зразок.

235. 1. Прочитай текст. Це розповідь чи опис? Яка його тема? Побудуй на основі цього тексту невеличке міркування на задану тему і запиши його.

Навесні зайці «скидають шуби». Цілими жмутками спадає з них зимова шерсть, а на зміну приходить літнє вбрання, тобто шерсть виростає рідша і набагато коротша.

Линяють зайці в березні, квітні і навіть у травні — залежно від того, в яких кліматичних умовах вони живуть.

2. Від яких слів утворилися виділені прикметники? Наведи подібні приклади.
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити