Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

§ 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

236. 1. Прочитай текст. Яка його мета?

«КОЗАЦЬКІ МОГИЛИ»

Є на межі Рівненської і Волинської областей, на заході України, тихий куточок, де спочиває слава запорозьких козаків. Це музей-заповідник «Козацькі могили». Він розташований на острові Журавлиха у верхів’ї річки Стир, неподалік від міста Берестечка.

Тут понад триста років тому козацькі полки прийняли нерівний бій з польськими завойовниками. У Берестецькій битві було захоплено в полон козацького гетьмана Богдана Хмельницького. Та полки зуміли вирватися з оточення.

«Козацькі могили» — це тільки один із куточків України, що зберігає пам’ять про наших славних предків — запорозьких козаків.

2. Випиши з тексту прикметники із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-. Суфікси познач.

237. Прочитай. Від яких власних назв утворені подані прикметники? Запиши слова парами за зразком, позначаючи в прикметниках суфікси.

Запорізький, воронезький, кременчуцький, волзький, кавказький, чернівецький, полтавський, миколаївський, паризький, празький.

З р а з о к.

Запам’ятай! У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк- завжди пишеться знак м’якшення: київський, бузький, лохвицький.

В і з ь ми д о у в а г и! Перед цими суфіксами приголосні також можуть пом’якшуватись у вимові, проте ь після них не пишеться: уманський, селянський. Але м’якість звука [л’] перед суфіксом -ськ- позначається знаком м’якшення: сільський, польський, подільський.

238. 1. Подумай, від яких назв утворено прізвища людей. Спиши. Познач суфікси.

Прилуцький, Житомирський, Ніжинський, Васильківський, Київський, Задніпровський, Кримський, Лохвицький.

2. Які інші прізвища, утворені від назв сіл, міст, місцевостей, ти знаєш? Запиши їх після поданих. Познач суфікси.

239. 1. Утвори за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- прикметники від поданих іменників. При потребі звертайся до орфографічного словника.

Козак, ткач, Одеса, грузин, казах, маляр, завод, Львів, Харків, Суми, Луцьк, Ніжин, Донецьк.

2. Допиши назву свого населеного пункту і утвори від неї прикметник. За допомогою якого суфікса ти це зробив?

240. 1. Спиши, вставляючи пропущені суфікси -цьк- або -ськ-.

1. Ми народились в муках, щоб родити, синами обезсмертити свій рід, щоб квітував на диво всього світу коза..ий геніальний родовід! 2. Я для тебе горів, україн..ий народе, тільки, мабуть, не дуже яскраво горів. 3. Упаду я зорею, мій вічний народе, на трагічний і довгий Чума..ий твій шлях. 4. І бачиш ти із канів..ого схилу, як новий день над світом устає. (З творів Василя Симоненка)

2. Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.

3. Добери антоніми до слів яскраво, новий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити