Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

§ 24. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках

241. По п р а ц ю й те р а з о м!

1. Прочитайте прикметники. Визначте, на який приголосний — твердий чи м’який — закінчується їх основа. Запишіть слова у стовпчик.

Домашній, раннє, спілий, красиве, дивний, давнє, синій.

2. Поставте прикметники в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Запишіть через риску. Позначте закінчення.

3. Спробуйте сформулювати правило про вживання знака м’якшення у названих відмінках прикметників чоловічого і середнього роду.

4. Звірте свій висновок з правилом.

У прикметниках чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини перед закінченням пишеться знак м’якшення. Наприклад: домашнього, домашньому, у домашньому.

242. 1. Провідміняй прикметники жіночого роду разом з іменниками. Простеж, у яких відмінках у прикметниках жіночого роду однини перед закінченням уживається знак м’якшення. Сформулюй самостійно правило про вживання знака м’якшення у прикметниках жіночого роду однини з основою на м’який приголосний.

Давня дружба, приємна розмова, літня жінка, гарна погода.

2. Введи одне словосполучення (на вибір) у речення.

1. Прочитай текст, добери до нього заголовок.

Спадають сутінки. Заходить чарівна ніч. І на вечірньому небі спалахують міріади зірок. Не злічити їх! Мов живі, дрібними світлячками мерехтять вони у неосяжнім просторі.

А як береться на світ, вони вичахають, бліднуть і зникають, мов роса з присушеної трави. І тоді цілий день у блакитно-синьому небі самотньою, але яскравою, сліпучою й переможною зіркою сяє Сонце.

За Тамарою Кінько

Міріа́ди — незліче́нна кількість, бе́зліч, сила-силенна.

2. Знайди в тексті прикметники чоловічого, жіночого і середнього роду в родовому, місцевому та орудному відмінках однини. Поясни наявність або відсутність у цих формах знака м’якшення.

3. Усно добери слова чи вирази, близькі за значенням до вжитих у тексті: спадають сутінки, заходить ніч, береться на світ, вичахають, зникають.

З в е р н и у в а г у! У місцевому відмінку однини прикметники чоловічого і середнього роду можуть мати дві форми: в осінньому лісі і в осіннім лісі, у синьому небі і в синім небі. Користуйся цими формами, виконуючи наступну вправу.

244. 1. Прочитай речення. Спиши, вставляючи пропущені букви. Поясни написання закінчень прикметників, використовуючи вивчені правила.

1. У твоєму щедр.. небі місце є і лебедям, і беркутам, і чайкам. (Ірина Жиленко) 2. Торкнулось серце рідн.. землі — така велика і така дитинна! (Ірина Жиленко) 3. Сувора доля випала мені. У рідн.. краї поміж обелісків гойдалась по війні моя колиска. (Михайло Шевченко) 4. Кожне слово — це ніби діамантова намистинка на величезн.. разку нашої пребагатої мови. (Іван Цюпа) 5. В травах, квітах, свіж.. листі переможно йде весна. (Наталя Забіла)

2. У п’ятому реченні знайди і підкресли однорідні члени.

245. Прочитай іменники. Добери до кожного по кілька прикметників, які б характеризували предмет з різних сторін. Запиши за зразком.

Дорога, двір, пісня, річка, вітер.

З р а з о к.

246. 1. Прочитай текст. Яка його тема і основна думка? Чи завершений він? Доведи.

Ой лукава буває зима!

Спершу то ніби й нічого, навіть утішно: кружляють у повітрі такі собі літаєчки. Але потім повалить густий лапатий сніг, візьметься мороз…

Юрій Старостенко

2. Напиши продовження тексту так, щоб розкрити думку, висловлену в першому реченні. При потребі скористайся опорними словами і виразами, поданими в довідці.

С л о в а д л я д о в і д к и: замурує кожну шпаринку, довга ніч, голодні пташки, ближче до житла людей, чекають на допомогу, вдається перезимувати.

247. 1. Утвори сполучення іменників з прикметниками за допомогою поданих прийменників і запиши їх.

З, за, перед, у, від.

2. З утвореними словосполученнями склади і запиши речення. Над прикметниками надпиши відмінок, познач закінчення.

248. 1. Прочитай текст. Який він — художній чи науковий? Доведи.

Хуртовина три доби лютувала на полонинах, та нарешті вщухла. На тлі блакитного неба сліпуче виблискували залиті яскравим сонцем вершини гір. Поряд виднілась темна зелень ялинового лісу, що підступав до полонини.

Трохи нижче, на схилах, велетенські сірі буки здіймали вгору свої оголені гілки, і ніщо не нагадувало про те, що ще нижче струмки з веселим дзвоном перестрибують з каменя на камінь, поспішаючи до гірського потоку, а на деревах уже почали розпускатися бруньки́.

2. Випиши з тексту сполучення прикметників з іменниками і розбери їх за зразком.

Іменник з прикметником

Питання до прикметника

Рід

Число

Відмінок

Закінчення прикметника

блакитного неба

я к о г о?

с. р.

одн.

Р. в.

-ого

249. До прикметників, поданих у словосполученнях, добери і запиши за зразком синоніми.

Широкий степ, легковажний вчинок, сумний вигляд, дотепна відповідь, зрозуміле пояснення, цікава книга.

З р а з о к. Стара́нна (завзята, ретельна) праця.

250. 1. Від поданих іменників утвори і запиши прикметники.

Ліс, мороз, зима, хмара, школа, цемент, птах, голос.

2. У прикметниках познач закінчення і суфікси, за допомогою яких вони утворилися.

З р а з о к.

251. 1. Прочитай вірш, додаючи пропущені закінчення прикметників, як того вимагають відповідні іменники. Встав пропущені букви е або и в коренях слів, користуючись правилом.

ПРИЙШЛА ЗИМА

Повітря дихало з..мою.

Над полем син.. дугою

ш..роке небо простяглось:

не так і дише, як в..сною,

не так і високо стоїть,

і не таким бл..скуч.. світлом

його вінок ясн.. горить.

Замовкла річка під горою,

на з..му стала відпочить,

укрилась ковдрою склян..,

і осока не ш..лестить,

окута кригою товст.. .

Яків Щоголів

2. Випиши з тексту сполучення прикметників з іменниками, у дужках познач їх рід і відмінок.

З р а з о к.

252. Попрацюйте разом!

1. Розгляньте картину зимової природи. Чи доводилося вам бачити подібне?

2. Усно опишіть цю картину природи. В опису можете використати слова і вирази з вірша Якова Щоголева.

3. Запиши складений опис.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити