Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

ПРАВИЛЬНО ВИМОВЛЯЙ, НАГОЛОШУЙ, ПИШИ

Аеродро́м

будь ла́ска

Вве́чері

Влі́тку

Восени́

Впере́д

Гекта́р

Гвинті́вка

до поба́чення

Інжене́р

Кіломе́тр

Ліво́руч

Наза́д

Напа́м'ять

Океа́н

Право́руч

п'ятдеся́т

п'ятдесяти́

Сигна́л

Сімдесяти́

Телегра́ма

Терпу́г

Трамва́й

Троле́йбус

Цем́ент

Черне́тка

Шере́нга

Шістсо́т

Щогоди́ни

Щоде́нно

вдень

Взи́мку

Вісімдесяти́

Вра́нці

Вчо́ра

Гардеро́б

Держа́ва

Дисциплі́на

ззаду

Меха́нік

Мізи́нець

Мільйо́н

Попе́реду

Посере́дині

Портре́т

п'ятсо́т

Револю́ція

Респу́бліка

Телефо́н

Температу́ра

Тепе́р

Фане́ра

Фа́ртух

Футбо́л

Шістна́дцять

Шістдеся́т

Шістдесяти́

Щоти́жня

Юнна́т

Ярина́Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити