Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

РЕЧЕННЯ

§ 8. Основа речення. Зв’язок слів у реченні

64. 1. Прочитай текст. Дай йому назву.

Сьогодні в лісі справжній листопад! Клени обсипаються від найменшого подиху вітерцю. Гаснуть осінні вогневі барви. На восковому листі з’являються брудні плями. Деякі листки, засихаючи, скручуються в дудочку. Коли обережно розгорнути такий листок, всередині в ньому тремтить кришталева росинка.

Олесь Донченко

2. Спиши. У виділених реченнях підкресли головні члени. Поясни, як ти їх визначив.

П р и г а д а й!

Які члени речення є його основою?

Який член речення називається підметом?

Який член речення називається присудком?

65. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Навкруги був невеличкий гайок. Осінь уже поклала на нього свою важку руку. Жовте листя, тремтячи й коливаючись у повітрі, тихо раз по раз сідало на землю, вкриваючи її пишним золотим накриттям. На землі вже лежав товстий і м’який шар такого листя. Падаючи з дерева, нове листя тихо і якось таємно шелестіло.

За Борисом Грінченком

2. Випиши з кожного речення головні члени.

3. Випиши іменники із залежними від них прикметниками. Від іменника до прикметника усно постав питання.

66. 1. Прочитай. У кожному реченні знайди його основу.

1. Цей дощ — мине! По ринвах, по листках збіжить вода блакитна і весела. 2. Роса голубими струмочками із листя на землю тече. 3. Довго дзвеніли роси незбиті. Вилився в тугу спів солов’я. 4. В ранковім озері купаються зірки. 5. Під дощ заснули голуби у тихім затінку ліщини. 6. Наш стяг — пшениця у степах під голубим склепінням неба. 7. А небо — тихе і безмовне. (З творів Ганни Чубач)

2. Назви слова, вжиті у переносному значенні. Добери до них синоніми.

67. 1. Прочитай уривок з вірша. Яка його головна думка?

БУХАНЕЦЬ

Дасть мені матуся скибку:

— Хлопчику, гляди,

ти ж на вулицю гуляти

з хлібом не іди!

Бо упустиш ненароком,

стопчеш чобітьми.

В буханець отой пахучий

душу вклали ми;

не спочили, недоспали

влітку й восени.

Тож не кривди хліба, синку,

крихти не зрони.

Лідія Компанієць

2. Знайди у вірші синоніми до слова кидати.

3. Прочитай спонукальне речення із звертанням. Поясни розділові знаки в ньому.

4. Випиши з вірша всі дієслова. Встанови, з якими словами вони зв’язані і на які питання відповідають. Зверни увагу на написання не з дієсловами.

68. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Прочитайте текст. Поміркуйте, що треба зробити зі словами, які подано в дужках.

ОСІННІЙ ГОСПОДАР

Осінь. Хазяйнує жовтень скрізь, де не глянь. Убрав золотом сади, ліси й парки і (струшувати) додолу (жовтий) листячко.

Ну, навіщо ж, жовтню, роздягаєш дерева? Залишив би їм це вбрання, воно ж (такий) гарне.

Та не (слухати) жовтень нікого: знай своє діло робить. Припорошив (сріблястий) снігом дахи, вкрив памороззю (земля), навіть (маленький) калюжки сховав під (тонкі) скельцями (лід).

2. Спишіть третій абзац, розкриваючи дужки.

69. 1. Прочитай текст. Яка його мета?

Ти, мабуть, не раз спостерігав, як часом улітку поч..нає йти дощ, а потім замість краплинок на землю падають кр..жані кульки — градинки. Або восени чи навесні раптом закружляють у повітрі лапаті сніжинки. Чому так буває?

Градинки і сніжинки — це ті самі водяні краплини. Але поки вони л..тіли з хмари до з..млі, потрапили в холодне повітря й замерзли. Так само, коли настають з..мові холоди, зам..рзає вода в річках і озерах.

За Григорієм Карпенком

2. Випиши з тексту чотири словосполучення. Поясни, за допомогою чого зв’язані у них слова.

3. Поясни правопис слів з пропущеними буквами.

70. П о п р а ц ю й с а м о с т і й н о!

1. Прочитай текст.

Вечоріло. З високих гір на м’яких лапах підкрадались сутінки. Луна котилася лісом і нечутно лягала на високі трави, завмирала в гущавині.

2. Випиши словосполучення. За допомогою питань встанови зв’язок між словами. Назви словосполучення, в яких слова зв’язані між собою тільки за допомогою закінчень.

Виконуй так:

П о я с н ю й т а к: У словосполученні високих гір слова зв’язані за допомогою закінчення -их.

71. 1. Прочитай текст.

ДЗВІНОК У ДВЕРІ

— Славчику, я мушу йти на роботу. Поводься чемно і чекай тата,— попросила мама.

Час минав… А тато все не приходив. Раптом пролунав дзвінок у двері. Хлопчик прислухався… Славчик знає, що то не тато, бо він сам відчиняє двері.

«Що робити? Відчиняти не можна… Треба щось таке зробити, щоб подумали, що я в домі не сам»,— вирішив Славчик.

Він тихенько відійшов від дверей, увімкнув гучніше телевізор і голосно крикнув:

— Тату, ти чуєш? Дзвонять у двері! Відчиняти? Ні? Ти сам? Добре! — і тут же подумав, що варто було б зателефонувати до сусіда. Так, на всяк випадок.

2. Що зробив би ти у подібній ситуації? Коротко запиши своє міркування.

72. 1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи пропущені букви.

«Л..ГКОВАЖНІ» РІЧКИ́

А чи бачили ви де-небудь річки, що перетинаються? На з..мній кулі є й такі. Наприклад, біля польського міста Вонгровця дві річки перетинаються під прямим кутом. Кожна з них після цього т..че своїм руслом далі. Справжні д..ва творить пр..рода!

2. У написанні яких слів тобі допомогло правило? Коли довелося звернутися до словника?

3. Встанови зв’язки між членами останнього речення. Яке це речення за метою висловлювання та інтонацією?

73. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Складіть речення за поданими схемами.

2. Назвіть члени речення, що залежать від підмета. На які питання вони відповідають?

3. Назвіть члени речення, що залежать від присудка. На які питання вони відповідають?

4. Запишіть складені речення.

74. 1. Прочитай текст.

Зима. Навколо біліють сніги. Мороз ніби пензлем розмалював вікна.

Дерева обсипані інеєм і обліплені снігом. Нерухомі, білі, немов кришталеві, стоять вони, як у казці, і сяють самоцвітами від першого променя січневого сонця.

Ранок. Над кожною хатою стовпом в’ється дим. Тихо. Здається, що село ще спить: на вулицях нема нікого. Але в кожній хаті давно кипить робота: сім’я готується до Святвечора.

Олекса Воропай

2. У виділених реченнях визнач головні та другорядні члени.

3. Побудуй схеми виділених речень за зразком, поданим у вправі 73.

4. Скажи, в якому значенні в тексті вжито слово кипить.

75. Яку корисну справу ти сьогодні зробив? Напиши про це кількома реченнями.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити