Українська мова 4 клас - Л.О. Варзацька - Богдан - 2015 рік

ІМЕННИК

§ 16. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду

Дорожче за золото

134. 1. Відгадай загадку. Доведи правильність відповіді.

У воді росте, кохається, вкинь у воду — злякається.

2. Випиши із загадки слова, що відповідають схемам:

3. У яких відмінках вжито цей іменник? До якого роду належить? Добери інші іменники за поданими схемами.

135. 1. Прочитай і спиши прислів’я. Чому так кажуть?

• Без солі не смачно, без хліба не ситно.

• Хліб-сіль їж, а правду ріж.

2. Підкресли виділені слова. Що відбулося в корені слова?

136. 1. Розгляньте таблицю і заповніть її.

ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ [і] З [о], [е] В ІМЕННИКАХ ЧОЛОВІЧОГО І ЖІНОЧОГО РОДУ

2. Зробіть висновок, які голосні звуки чергуються в деяких іменниках чоловічого та жіночого роду.

137. 1. Із поданих пар слів утвори і запиши словосполучення. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються.

Яскраві (колір), напувати (кінь), книжка на (стіл), нагодувати (кіт), розлігся на (піч), стоїть біля (ворота).

2. З одним із словосполучень (на вибір) склади і запиши речення.

138. Спиши текст. Підкресли слова, в яких унаслідок зміни відбувається чергування голосних у корені.

ВЕЧІР

Сонце зайшло. Надворі почало вже темніти. На заході небо червоніло жаром. На сході понад лісом воно було синє, аж чорнувате. Серед неба займалися ясні зорі. Чорна ніч простелювалась чорним сукном по селу, по садках та лісах (За Іваном Нечуєм-Левицьким).

139. Випиши з орфографічного словника кілька іменників, у яких відбувається чергування звуків [і] з [о] або [е].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити