Українська мова 4 клас - Л.О. Варзацька - Богдан - 2015 рік

ПРИКМЕТНИК

§ 25. Змінювання прикметників за родами та числами

Падають сніжинки, білий килим стелять

Роман Завадович

204. 1. Виразно прочитай вірш, голосом виділяючи найважливіші слова.

Падають сніжинки на горби, долини, на міста, на села білий килим стелять.

Роман Завадович

2. Які однорідні члени вжито? На яке питання вони відповідають? Яку широку панораму відкриває перед нашим зором поет за допомогою однорідних членів? Що ти уявляєш, читаючи поезію?

3. Випиши прикметник разом з іменником, з яким він зв’язаний. Визнач рід і число прикметника з коментуванням.

205. Спиши слова. Яке серед них зайве? Чому?

206.   1. До поданих іменників доберіть з довідки прикметники і запишіть. Який висновок можна зробити?

Зірочка, небо, день.

Слова для довідки: вечірня, блакитне, красива, сонячний, хмарне, дивовижна, весняний, чисте, дощовий. 2. З одним словосполученням складіть і запишіть речення. Вкажіть рід і число іменника та зв'язаного з ним прикметника. Який висновок можна зробити?

Прикметник змінюється за числами, а в однині — і за родами. Прикметник завжди стоїть у тому числі і роді, що й іменник, з яким він зв’язаний.

207. Спишіть словосполучення, змінюючи прикметники та добираючи до них правильні закінчення. Доведіть, що прикметники змінюються за родами. Виділіть закінчення.

Пізній (-я, -є) вечір; великий (-а, -е) озеро; синій (-я, -є) стрічка; смачний (-а, -е) пиріг.

208. 1. Прочитай і спиши, вставляючи пропущені закінчення прикметників. Яке правило допомогло тобі правильно виконати роботу?

Біл.. цвіт на калині,

біл.. стежка в долині,

біл.. хмари у небі,

біл.. личко у тебе.

Анатолій Луценко

2. Визнач рід і число іменників та зв’язаних з ними прикметників.

Гарна баба снігова

Микола Ведмедеря

209. 1. Прочитай і відгадай загадку. Спиши. Підкресли прикметники, визнач їх рід і число.

Порошить метелиця,

білим снігом стелиться.

На подвір’я, як жива,

вийшла ... .

2. Які слова вжито в переносному значенні?

210. Спиши каліграфічно слова.

211. 1. Прочитайте наведені прикметники. Які з них можна поєднати зі словом ялинка, а які — зі словом клен? Доведіть правильність своєї думки.

Зелена, кучерявий, багряний, новорічна, пухнаста, розкішний, пахуча, молоденький, колюча.

2. Продовжіть записи. Виділіть закінчення прикметників. Який висновок можна зробити?

Ялинка (яка?) ... .

Клен (який?) ... .

212. 1. Прочитай текст.

—   Лютий холод ту посмішку й голос мій скував. Лиш тепер, коли тепло прийшло, мовби вдруге на світ народилася. Ось- ось розтану, обернуся дзвінким струмком і втечу з двору.

—   Куди?

—   На волю! На луку, в поле чи в ліс. До зайців, білочок ... Набридло мені у дворі посміховиськом бути.

Отак сказала Снігова Баба, обернулася весняним струмком і побігла до лісу (Василь Струтинський).

2. Випиши сполучення прикметників з іменниками. Визнач їх рід і число. Яка роль прикметників у тексті? У яких текстах доречніше вживати слова в переносному значенні?

213. Прочитай. Спиши. Визнач рід і число прикметників у поданих словосполученнях. Чи однаковий у них рід? Чому ти так вважаєш?

Давнім другом — давнім листям; старому другові — старому дереву; пташиним гамором — пташиним щебетанням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити