Українська мова 4 клас - Л.О. Варзацька - Богдан - 2015 рік

ПРИКМЕТНИК

§ 28. Вживання м’якого знака перед закінченням прикметників

Хочу зустрітися сама з собою…

253. 1. Прочитай вірш твоєї ровесниці Марти. До чого прагне дівчинка?

Я хочу зустрітися з зіркою,

котра блукає по найтемніших закутках

прозорого неба.

Я хочу зустрітися з листком,

на якому виблискує крапля вечірньої роси.

Я хочу зустрітися з місяцем,

який освітлював би дорогу зірці

і краплі вечірньої роси

на кленовому листку.

А взагалі я хочу зустрітися сама з собою

у віддзеркаленні вічності.

2. Які почуття, думки навіює поезія? Який той світ, до якого ти линеш думкою?

3. Випиши з тексту прикметники і зв’язані за змістом іменники. що відповідають поданим схемам.

4. Визнач рід, число, відмінок прикметників. Зістав ці прикметники за кінцевими приголосними основи.

254. Із поданих складів утвори і запиши слова. Порівняй ці слова за кінцевими приголосними основи.

255. 1. Провідміняйте письмово словосполучення: І варіант—ясний літній день; II варіант— ясна літня днина; III варіант — ясне літнє небо. Виділіть закінчення прикметників.

2. Розгляньте таблиці відмінювання прикметників (на сс. 101 — 102). Зверніть увагу, у яких прикметниках чоловічого, середнього та жіночого роду однини перед закінченням пишеться м'який знак.

У прикметниках чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному та місцевому відмінках однини, а жіночого роду — в родовому та орудному відмінках перед закінченням пишеться знак м’якшення: торішнього, торішньому, у торішньому; торішньої, торішньою.

256. Прочитай речення. Визнач, у якому відмінку вжито виділені словосполучення. Зверни увагу на закінчення прикметників.

1. В осінньому лісі пахне грибами (Микола Луків).

2. В осіннім лісі всюди казка: тут різні барви, кольори (Надія Красоткіна).

У місцевому відмінку однини прикметники чоловічого і середнього роду можуть мати дві форми: в осінньому і в осіннім. Прикметники в короткій формі часто зустрічаються в поетичних творах.

257. 1. Прочитай уривок з оповідання Г. Тютюнника «Дивак».

Олесь ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода у затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ.

Любить він зиму. Йому подобається робити перші протопти в наметах. Іще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде навпочіпки й водить пальцем сюди, туди. Дивись, хата виходить, а з бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями (ЗаГоигором Тютюнником).

2. Знайди в тексті опис зовнішності Олеся. Що світиться в глибині очей хлопчика? Який світ мрії полонить уяву Олеся?

3. Чи хотілося б тобі подружитися з Олесем? Як ти гадаєш, яким буде хлопчик, коли виросте? Продовж речення.

У майбутньому Олесь буде ….

4. Спиши перший абзац тексту. Підкресли прикметники. Добери до них і запиши спільнокореневі слова, антоніми й синоніми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити