Українська мова 4 клас - Л.О. Варзацька - Богдан - 2015 рік

ЗАЙМЕННИК

§ 33. Займенник як частина мови

Велике то щастя — сходити ту

землю, що змалечку рідна

Василь Діденко

288. 1. Прочитайте вірш і доберіть до нього заголовок.

Велике то щастя — сходити

ту землю, що змалечку рідна.

Блискоче крізь вітер і віти

блакить України погідна.

І, ранкові руку подавши,

я сонячні струни торкаю:

«Я з вами всім серцем назавше,

степи мого рідного краю!»

Василь Діденко

2. Випишіть виділені слова. З’ясуйте, на які питання вони відповідають та що означають. Поміркуйте, замість яких частин мови можна вживати ці слова. Звірте свої міркування з правилом на с. 133.

289. Спиши каліграфічно поетичні рядки.

Україно моя! Чисті хвилі ланів, променисті міста, голубінь легкокрила (Максим Рильський).

2. Знайди і підкресли займенник. На яке питання він відповідає? Замість якої частини мови вживається?

Займенник — це частина мови, що вказує на предмети, їх ознаки чи кількість, але не називає їх. Займенники відповідають на питання тих частин мови, замість яких вони вживаються. Наприклад, іменники можна замінити займенниками я, ми, ти, він, вони, себе, ніхто, ніщо, хтось, щось та ін.; прикметники — займенниками мій, твій, наш, сам, такий, кожний, той, нічий, ніякий тощо; числівники — займенниками стільки, скільки, ніскільки.

290. 1. Розглянь малюнок і прочитай уривок з оповідання.

…Нателла сиділа в колі будівельників біля багаття. З нею вів розмову літній, статечний інженер-дорожник.

— А тепер розкажи нам, Нателло, як ти відкрила Оленяче джерело.

Дівча зайшлося рум’янцем.

— Хіба то я?.. Олень сам відкрив його, а я лише помітила. Він, видно, хворий був, отой олень, бо коли ми з ним вперше зустрілися біля джерела, то він аж спотикався і навіть утекти не міг… Часто спускався з гір до свого джерела і пив, пив… Я здогадалася, що він лікує себе тією водою.

— А знаєш, дівчино, як тепер буде зватися ця вода?

— Як?

«Нателла». Адже ти першою відкрила цілюще джерело. Незабаром тут виросте завод мінеральних вод, і піде «Нателла» по всій країні (За Олесем Гончарем).

2. Які займенники вжито в тексті? З якою метою?

3. Випиши з тексту по п’ять займенників, які автор вжив замість іменників та замість прикметників.

291. 1. Прочитай і спиши речення.

1. У вечір такий нам не спиться (Іван Царинний). 2. Хто живе в гаю-діброві, кожен має свою мову (Валентина Каменчук). 3. Куди, куди тебе заводять мандри? (Микола Петренко). 4. Стільки цвіту-синьодзвону — засиніло все від льону! (Анатолій Камінчук). 5. Слався, рідна Україно, наша земле золота… (Павло Тичина).

2. Підкресли займенники. Усно постав до них питання та визнач, замість яких частин мови вони вживаються.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити