Українська мова 4 клас - Л.О. Варзацька - Богдан - 2015 рік

ДІЄСЛОВО

§ 41. Змінювання дієслів за часами

Весна устала, сипле пишними квітками

Борис Грінченко

325. 1. Прочитай вірш. Розкажи, які картини постають у твоїй уяві.

Теплі-теплі у садку

падали краплини.

Сиві згадки про сніги

дощ змивав щоднини.

У дворі його сліди

не просохли й досі.

На гілках сидять у ряд

росенята босі.

Тетяна Майданович

2. Випиши три дієслова. Вкажи їх число.

326. 1. Із поданих складів утвори і запиши слова. Поміркуй, коли відбувалася дія: вчора чи сьогодні. Яке серед слів зайве? Чому?

2. Спиши речення. Усно постав питання до дієслів.

Подивись: весна устала, сипле пишними квітками.

Борис Грінченко

327. 1. Пригадайте, як змінюються дієслова за часами. Як відрізнити одну часову форму від іншої?

2. Розгляньте малюнки. Що виготовляє Олег? Опишіть його дії.

3. Розгляньте таблицю. Зіставте вжиті вами дієслова з моментом мовлення.

Запитання

Дієслово

Коли відбувається дія і коли про неї повідомили

Час виконання дії

Що зробив Олег?

накреслив

дія відбулася до того, як про неї повідомили

минулий

Що робить Олег?

вирізує

дія відбувається в той час, коли про неї повідомляють

теперішній

Що зробить Олег?

розмалює

дія відбудеться після того, як про неї повідомили

майбутній

Дієслова змінюються за часами. Дієслова минулого часу означають дії, що відбувалися або відбулися до моменту мовлення: (що робив?) писав, читав; (що зробив?) написав, прочитав.

Дієслова теперішнього часу означають дії, що відбуваються у момент мовлення: (що робить?) пише, читає; (що роблять?) пишуть, читають. Дієслова майбутнього часу називають дії, які будуть відбуватися після моменту мовлення: (що буде робити?) буде читати; (що робитиме?) читатиме; (що зробить?) прочитає.

328. 1. Прочитай вірш. Які дієслова вжито в переносному значенні? З якою метою?

Встала й весна, чорну землю

сонну розбудила,

уквітчала її рястом,

барвінком укрила.

Тарас Шевченко

2. Випиши дієслова та визнач їх час. До кожного дієслова добери і запиши інші часові форми за зразком.

мин.ч. теп.ч. майб.ч.

Зразок: встала — встає, встане.

329. 1. Прочитай поетичні рядки. Добери до них заголовок.

Недавно ще гула метелиця, іще лежить в низинах сніг, а вже барвінку листя стелиться зеленим килимом до ніг.

Наталя Забіла

2. Випиши дієслова. У якому часі вони вжиті? До кожного дієслова добери і запиши інші часові форми.

Летіла лелека, летіла здалека

Дмитро Чередниченко

330. 1. Прочитай лічилку.

Летіла лелека,

летіла здалека

та й сіла на хаті

зірки рахувати.

Не їла, не спала,

всю ніч рахувала.

А вдосвіта збилась —

зоря покотилась…

Дмитро Чередниченко

2. Які дієслова вжито в переносному значенні? Усно склади речення, в яких ці дієслова вживалися б у прямому значенні.

3. Знайди і випиши дієслова з не. Пригадай правило написання не з дієсловами.

Не з дієсловами треба писати окремо.

331. 1. Із поданих складів утвори і запиши слова.

2. Спиши загадку і запиши відгадку. Доведи правильність своєї відповіді.

Хату на хаті має, всім жабам рахунок знає.

3. Підкресли дієслова. У якому часі вони вжиті? Усно добери до кожного дієслова форму майбутнього часу.

332. 1. Прочитай. Розташуй речення в правильній послідовності та склади і запиши казку.

ЧАРІВНИЙ КАВУН

1. Бідний селянин підібрав пораненого лелеку і виходив його.

2. З неї виріс велетенський кавун.

3. Коли його розрізали, замість насіння посипалися золоті монети.

4. У нагороду чоловікові чорногуз приніс насінину кавуна.

5. Дізнавшись про це, сусід-багач упіймав лелеку і перебив йому ногу, а тоді поніс додому лікувати.

6. Знову з нього виріс кавун небачений.

7. Тільки в цьому кавуні насінинами були розлючені оси.

8. Одужавши, птах також залишив кавунове зернятко.

9. Ледь урятувався від них багач.

2. Чого навчає казка? Чи можна висловити її головну думку прислів’ям «Що посієш, те й пожнеш»?

3. У якому часі вжито дієслова в цьому творі? Доведи свою думку.

333. 1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи замість питань відповідні за змістом слова.

ПТАХ ДОЛІ

З давніх часів лелеку вважають птахом долі.

Селяни вірили, що в дім, на якому з’явилося лелече гніздо, прийдуть щастя і злагода. У сім’ї припиняться (що?). (Хто?) ростимуть здоровими. У господаря садиби буде добрий (що?) на полі.

2. Над кожним дієсловом вкажи, у якій часовій формі воно вжите.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити