Українська мова 4 клас - Л.О. Варзацька - Богдан - 2015 рік

ДІЄСЛОВО

§ 49. Значення -ся (-сь). Вимова і правопис дієслів на -ся (-сь)

День турботою почнеться

Микола Сингаївський

390. 1. Прочитайте вірш. Який настрій він створює?

Птахи прилетіли! Птахи прилетіли!

На вулицях міста рух зупинили!

Завмерли трамваї, тролейбуси стали,

автомобілі загальмували…

Не їде ніхто, не йде, не біжить —

рух зупинився навколо умить.

Оксана Сенатович

2. Як, на вашу думку, птахи могли зупинити рух на вулицях міста?

3. За змістом вірша та поданими схемами складіть і запишіть речення. З’ясуйте, чим подібні та чим відрізняються дієслова-присудки.

391. 1. Розгляньте малюнки. Прочитайте і спишіть речення.

Вранці Андрійко збирається до школи. Він одягається, взувається. Вранці Андрійко збирає братика до дитячого садка. Він одягає та взуває малюка.

2. Які дієслова називають дії Андрійка, спрямовані на нього самого? Які дієслова означають дії Андрійка, спрямовані на іншу особу (братика)? Якого змісту надає дієсловам -ся?

392. 1. Спиши слова. Склади з ними і запиши речення.

2. Яке з цих дієслів називає дію. спрямовану на самого виконавця, а яке — дію, спрямовану на іншу особу?

393. 1. До поданих дієслів додай -ся. Утворені дієслова запиши. Поясни, як змінився їх зміст.

Миєш, грієш, хвилюєш, дивуєш.

Турбують, просять, відкривають, вітають.

2. Виразно прочитай дієслова на -сл. Як їх потрібно вимовляти? А писати?

У дієсловах 2-ї особи однини -шся вимовляється як [с':а]: гріє[с':а].

У дієсловах 3-ї особи однини і множини -ться вимовляється як [ц':а]: збирає[ц':а].

Вимовляй

Пиши

вчи[е':а]

ради[с':а]

гне[ц':а]

усміхаю[ц':а]

вчишся

радишся

гнеться

усміхаються

394. 1. Розглянь малюнки. Прочитай прислів’я і приказки, дотримуючись правильної вимови дієслів на -ся.

1. Повний колос до землі гнеться, а порожній угору пнеться. 2. З ким поведешся, від того й наберешся. 3. На

годину спізнишся — за рік не доженеш. 4. Б'ється, як риба об лід. 5. Крутиться, як білка в колесі.

2. Поясни, як ти розумієш зміст наведених висловів.

3. Спиши. Підкресли дієслова на -ся і виділи в них закінчення. Визнач час, число та особу цих дієслів.

395. 1. Прочитай і спиши вірш, замінюючи подані в дужках дієслова неозначеної форми дієсловами теперішнього часу. Дотримуйся правила написання дієслів на -ся.

(Сидіти) Весна на гілочці та й (гойдатися).

Хто не (йти) стежиною — (зупинятися):

— Подивіться, людоньки, на галузочці

(гойдатися) Веснонька в синій блузочці!

Галина Могильницька

2. Знайди у творі спільнокореневі слова та познач у них корінь.

3. Підкресли слова-синоніми. Якою частиною мови вони виражені?

Завдання і запитання для повторення

1. Яка частина мови називається дієсловом?

2. Що таке неозначена форма дієслова?

3. Як змінюються дієслова минулого часу? теперішнього? майбутнього?

4. Встав пропущені букви.

Бач..те, воз..те, йд..те, раху..те, обмірковуйте, заго..те.

5. Спиши речення. Підкресли дієслова. Визнач їх час, число, особу або рід.

Ожили річки і розлилися широкими морями. Розкинулось небо яскравою блакиттю. Оживає торішня зелень трав. На клені з’являються пучечки зелених квітів. Скоро білим цвітом вкриються сади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити