Українська мова 4 клас - Л.О. Варзацька - Богдан - 2015 рік

ТЕКСТ

§ 6. Будова тексту

Ростуть опеньки у тумані

серед сосонок і беріз

Ліна Костенко

37. 1. Прочитай і відгадай загадку.

Гречка в полі, жито в полі, а ось тут у глушині виростають парасолі — хоч маленькі, та смачні.

Микола Петренко

2. Які слова допомогли тобі здогадатися, що описуються гриби? До яких частин мови належать ці слова?

3. До якого слова загадки відноситься дана звукова модель?

38. 1. Із поданих складів утвори і запиши слово.

2. Чому ці гриби отримали таку назву?

3. Розглянь малюнок і спиши речення. Встанови зв’язок слів у ньому.

Ростуть опеньки у тумані серед сосонок і беріз.

Ліна Костенко

4. Чи можна цей образний вислів Ліни Костенко використати як заголовок до малюнка? Чому?

39. 1. Прочитай уривок із казки.

Виткнувся із землі маслючок. Ніжка товстенька. Брунатний капелюшок на самі вуха насунутий, щоб ніхто не знайшов.

—   З днем народження! — ласкаво привіталася травичка і розсунула стеблинки, місцем поступилася.

А гілка осики зронила кілька листочків, щоб ніхто не помітив (За Олегом Буценем).

2. Знайди в казці опис маслючка. Вислови припущення, яку вдачу мав маслючок. Чому ти так думаєш? Які риси зовнішності грибка переконують нас у цьому?

40. 1. Прочитайте текст. Знайдіть слова, що описують грибний струмочок. Яку картину ви уявили?

ГРИБНИЙ СТРУМОЧОК

Хто бував у горах в грибну пору, напевно, бачив цю дивовижу: гриби ланцюжком, один за одним, спускаються вниз по схилу, ніби грибний струмок пливе. Струмок? А може, тут і криється розгадка?

У горах так: пройде злива — і помчать шумні, швидкі потоки. Такий потік розмиє грибницю і зариє її шматки по дорозі в землю. Спаде вода — і від струмка й сліду не буде. А грибниця залишиться, проросте грибами. От вам і грибний струмочок (За Андрієм Сахаровим).

2. Дайте письмову відповідь на запитання кількома реченнями (за варіантами):

I варіант. Яку дивовижу можна побачити в горах у грибну пору?

II варіант. Як утворюються грибні струмочки в горах?

ІІІ варіант. Чому грибні місця в горах називають грибними струмочками?

3. Який тип тексту — розповідь, опис чи міркування — потрібно використати в кожному з випадків? Доведіть свою думку.

41. Пригадай, як будуються тексти (розповідь, опис, міркування). За потреби користуйся таблицею.

ЯК БУДУЮТЬ ТЕКСТИ

 

Розповідь

Що сталося?

Опис

Який? Яка? Яке?

Міркування

Чому?

Зачин

Час і місце події.

Загальне враження чи уявлення про предмет (явище).

Твердження, яке потрібно довести.

Основна

частина

Розгортання події.

Ознаки предмета (явища).

Доведення.

Заключна

частина

(кінцівка)

Завершення події.

Висновок.

Висновок.

42. 1. Виразно прочитай уривок з оповідання.

В ДОЛАХ

Стоїть ліс. З дерев: берези, черемхи, дуби.

Восени опадає листя, жовкне, шелестить. Грає при світлі різними барвами. Іноді місцями жаріє проти сонця, мов саме полум’я.

Між ними одна сосна. Все зеленіє.

— Чого зеленієш? — накинулися дерева одного разу на неї. — Ми всі восени жовкнемо і скидаємо листя, а ти одна хочеш відзначитися в лісі?... (За Ольгою Кобилянською).

2. Продовж текст-розповідь. Як могли б розгортатися події?

3. Доповни і запиши речення.

I варіант. Восени листя жовтіє тому, що...

II варіант. Восени листя опадає тому, що...

Зелений листочок - сонячна комора

43. 1. Прочитай і відгадай загадку.

Моє листя хитромудре

і не схоже на кружальця.

Моє листя, мов долоні,

розчепірило п’ять пальців.

2. Які слова допомогли тобі здогадатися, про що йдеться в загадці? На які питання вони відповідають? До якої частини мови належать?

3. Побудуй звукові моделі слів, у яких літер більше, ніж звуків. Поясни їх правопис.

44. 1. Із поданих складів утвори і запиши слова. До яких частин мови вони належать? Як їх ще можна назвати? Виділи в них корінь.

2. Спиши. Підкресли головні члени речення.

Красива осінь вишиває клени

червоним, жовтим, синім, золотим.

Ліна Костенко

45. 1. Уявіть себе вченими-біологами. Спробуйте дізнатися, чому зелений листок називають сонячною коморою. Пригадайте, як дихає і живиться рослина.

2. Поспостерігайте, як змінилися дерева, кущі, трави з приходом осені. Порівняйте два листочки — зелений і жовтий. Чому зелений листочок міцний, тугий, пружний? А який жовтий? Чому?

3. Прочитайте текст і поділіть його на частини. До кожної частини усно поставте запитання.

У зеленому листку є маленькі зелені зернята. Неозброєним оком їх не помітиш. Коли сонце світить, ці зернята ростуть і діляться. Так відбувається процес росту листка та й усієї рослини. Окрім зелених зернинок, у листку є і жовті, а в деяких рослин — фіолетові, червоні. Коли сонце перестає світити, зелені зернинки зникають і залишаються тільки жовті, червоні або фіолетові. Так листочок змінює своє забарвлення.

4. Спишіть перший абзац тексту.

46. 1. Прочитай зачин і кінцівку тексту. Поміркуй, з чого зелені зернятка-кухарики варять обід для всього дерева. Що це за їжа?

2. Скористайся робочими матеріалами Вченого Лиса і склади основну частину.

ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТОЧОК — СОНЯЧНА КОМОРА

Зачин

Зелений листок називають сонячною коморою, бо він вбирає та зберігає світло і тепло Сонця. Як це відбувається?

Основна частина

Що за диво-кухарики живуть у листку? Із чого вони готують їжу?

Як потрапляє у листок вода?

Що вдихає листочок через отвори? Що видихає?

Крихітні зелені зернинки, їх не помітиш оком.

Із сонячних променів, води й вуглекислого газу.

Піднімається від коріння по...

Вуглекислий газ; кисень.

Заключна частина

Під дією Сонця маленькі зернинки-кухарики утворюють крохмаль і цукор, якими живиться вся рослина. У листку, як у коморі, сонячна енергія залишається назавжди.

3. Визнач тип тексту. Запиши основну частину.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити