Українська мова 4 клас - Л.О. Варзацька - Богдан - 2015 рік

МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 1. Мова в житті народу

§ 2. Збагачення мови новими словами

§ 3. Культура мовлення і культура спілкування

§ 4. Заголовок. Найважливіші в тексті слова

§ 5. Тема і основна думка тексту

§ 6. Будова тексту

§ 7. Про одне і те ж по-різному

РЕЧЕННЯ

§ 8. Види речень

§ 9. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

§ 10. Головні та другорядні однорідні члени речення

§ 11. Поєднання однорідних членів речення сполучниками

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

§ 12. Частини мови

ІМЕННИК

§ 13. Повторення вивченого про іменник

§ 14. Відмінювання іменників

§ 15. Розрізнення відмінків іменників

§ 16. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду

§ 17. Зміна приголосних в іменниках перед закінченням –і

§ 18. Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини

§ 19. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

§ 20. Правопис закінчень іменників чоловічого і жіночого роду в орудному відмінку однини

§ 21. Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини

§ 22. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

§ 23. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

ПРИКМЕТНИК

§ 24. Роль прикметників у мовленні

§ 25. Змінювання прикметників за родами та числами

§ 26. Відмінювання прикметників

§ 27. Вимова та правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

§ 28. Вживання м’якого знака перед закінченням прикметників

§ 29. Вимова та написання закінчень -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини

§ 30. Відмінювання прикметників у множині

ЧИСЛІВНИК

§ 31. Числівник як частина мови

§ 32. Вимова та правопис числівників

ЗАЙМЕННИК

§ 33. Займенник як частина мови

§ 34. Особові займенники

§ 35. Займенники 1-ї особи однини і множини. Написання займенників з прийменниками

§ 36. Займенники 2-ї особи однини і множини

§ 37. Займенники 3-ї особи однини і множини

§ 38. Роль займенників у текстах

ДІЄСЛОВО

§ 39. Повторення вивченого про дієслово як частину мови. Роль дієслова в реченні

§ 40. Зв’язок дієслова з іншими частинами мови. Змінювання дієслів за числами

§ 41. Змінювання дієслів за часами

§ 42. Неозначена форма дієслова

§ 43. Дієслова, що означають незавершену і завершену дію

§ 44. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами

§ 45. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами

§ 46. Особові закінчення дієслів

§ 47. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу

§ 48. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами

§ 49. Значення -ся (-сь). Вимова і правопис дієслів на -ся (-сь)

ПРИСЛІВНИК

§ 50. Поняття про прислівник як частину мови

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1-4 КЛАСАХ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити