Українська мова 4 клас - М.Д. Захарійчук - Грамота - 2015 рік

ІМЕННИК

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини

122. Прочитайте іменники.

Фанера, полуниця, тиша.

4klas_2.files/image073.jpg

• Запишіть іменники в родовому відмінку. Позначте відмінкові закінчення. Зверніть увагу на приголосний основи. Зіставте закінчення називного й родового відмінків. Як впливає на закінчення кінцевий приголосний основи? Зробіть висновок, звірте його з поданим правилом.

Іменники жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини після твердого приголосного основи мають закінчення -и; після м’якого та [ж], [ч], [ш] — -і.

Наприклад: парта — парти, житниця — житниці, межа — межі, круча — кручі, каша — каші.

123.  Прочитайте словосполучення, розкриваючи дужки.

Не видно (дорога); хочеться (тиша); гілочка (верба); книжка в (подруга); прийшли до (їдальня); підійшла до (груша); вода з (криниця); не чути (пісня).

•   Спишіть словосполучення, розкриваючи дужки. Визначте відмінки змінених іменників, поясніть їх написання. Позначте закінчення.

 124. Прочитай прислівя та загадку.

1. Де зеленіє вербиця — там здорова водиця. 2. Верба, як трава лугова: ти її покоси, а вона знову виросте. 3. Синьоока чарівниця часто в полі в нас вертиться, де вінки вона спліта — там пшениця рідка. 4. Похолодніло,риба не ловиться, калина в плід убирається. 5. Така правда, як на вербі груші. 6. Кожна капуста має свою голову. 7. Бджола мала, а й та працює.

4klas_2.files/image074.jpg

• Відгадайте загадку. Провідміняйте слово-відгадку.

• Випишіть підкреслені іменники. Поставте їх у родовому відмінку однини. Позначте закінчення іменників.

125. Доберіть по 3 іменники жіночого роду із закінченням -а, -я, які означають: дні тижня, назви квітів, дерев, птахів, пір року, імена дівчат. Запишіть їх у родовому відмінку однини. Позначте закінчення іменників, поясніть їх написання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити