Українська мова 4 клас - М.Д. Захарійчук - Грамота - 2015 рік

ЗАЙМЕННИК

Займенник як частина мови. Роль у тексті

270.  Прочитайте текст.

Хлопчика звали Дядько Федір, бо хлопчик був дуже серйозним і самостійним. У чотири роки хлопчик навчився читати. А в шість уже сам собі суп варив. І в шість років любив самостійно все вирішувати за себе. Узагалі хлопчик був дуже хороший, і батьки були хороші.

І все було б добре, та тільки мама хлопчика кицьок не любила. А Дядько Федір кицьок любив. Одного разу йде собі Дядько Федір сходами й бутерброд їсть. А на вікні кіт сидить. Великий-превеликий, смугастий (За Едуардом Успенським).

• Спишіть текст, уникаючи повторення слів. Використайте слова він, його, такі, їх, стільки (ж).

• Поставте питання до виділених слів. Визначте, які частини мови можна замінити словами він, його, такі, їх, стільки (ж). Поставте питання до цих слів. Яка їх роль у тексті?

Займенник — це частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх. Наприклад: іменники хлопчик, кішка, село, коні можна замінити займенниками він, вона, воно, вони; прикметники хороший, зелена, тверде, веселі — займенниками такий, така, таке, такі; числівники чотири, шість, двадцять — займенниками стільки, скільки.

Займенники відповідають на ті самі питання, що й частини мови, замість яких вони вживаються.

271. Розгляньте уважно героїв мультфільму «Троє з Простоквашино».

4klas_2.files/image112.jpg

•   Спишіть займенники. Складіть речення за малюнками із займенниками (на вибір).

В українській мові займенників небагато, але вони вживаються дуже часто. Під час відмінювання займенники набувають інших форм. Наприклад: я, ти, ми, вони — мені, мною, тебе, тобі, нас, ними, їх, їм.

272. Прочитайте текст. Перекажіть.

Дядько Федір пригостив кота й запитав:

— А звідки ти знаєш, як мене звати?

Кіт відповідає:

— Я в нашому будинку всіх знаю. Я ж на горищі живу, і мені все видно. Тільки тепер моє горище ремонтують і мені ніде жити.

Дядько Федір каже:

—   Ходімо до мене жити.

Кіт сумнівається:

—   Твоя мама мене вижене.

— А ось і не вижене. Може, тато за тебе заступиться (За Едуардом Успенським).

4klas_2.files/image113.jpg

4klas_2.files/image114.jpg

• Випишіть із тексту виділені займенники. Напишіть у дужках, на які питання вони відповідають. Визначте малюнок до цього тексту.

 273. Прочитайте слова. До якої частини мови вони належать?

Василько, комп’ютер, картина, левада, море, хоробрий, високе, мудра, вісімдесят, п'ять.

• Замініть іменники, прикметники й числівники займенниками з довідки. Запишіть парами.

Довідка: вона, він, таке, такий, така, скільки, воно, стільки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити