Українська мова 4 клас - М.Д. Захарійчук - Грамота - 2015 рік

ЗАЙМЕННИК

Особові займенники

275. Прочитайте текст, уставляючи на місці крапок пропущені займенники.

МИ - УКРАЇНЦІ

… працюю. … працюєш. … , … , … . працює. … працюємо. … працюєте. … працюють. Справді, усі українці працюють. Бо … , українці, — працьовитий народ.

• Спишіть текст, уставляючи на місці крапок пропущені займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Поміркуйте, на що вказують (на яких осіб) ці займенники. Звірте свої міркування з таблицею, поданою нижче.

276. Розгляньте таблицю.

Особа

Число

На що вказують займенники

Однина

Множина

1-ша

Я

ми

Я — на особу, яка говорить про себе.

Ми — на осіб (двох і більше), які говорять про себе.

2-га

ти

ви

Ти — на особу, до якої звертаються.

Ви — на осіб, до яких звертаються.

3-тя

він,

вона,

воно

вони

Він, вона, воно — на особу, про яку щось говорять.

Вони — на осіб чи предмети, про які говорять.

Прочитайте виділені особові займенники. Визначте, які займенники належать до 1-ї особи, які — до 2-ї, а які — до 3-ї однини та множини.

Особові займенники вказують на особу або осіб і відповідають на ті самі питання, що й іменники: хто? що? Особові займенники відмінюються за числами й відмінками.

277.Складіть сполучення слів. Уставте особові займенники, користуючись таблицею з вправи 276. Запишіть.

… із братом. … читаєш, … побачили, … дзвеніло, … відвідали, … живуть, … радіємо,… читає, … малюєте.

278. Прочитайте текст казки. Визначте його будову (зачин, основну частину). Якої частини не вистачає в тексті?

З далекого краю, з-за океану якось улітку прилетіли орел і орлиця. Почали вони гніздо будувати на самім вершечку гіллястого дуба. А під дубом тим жив кріт.

4klas_2.files/image116.jpg

Він (3 ос., одн.) до орла промовив: «Пресвітлий орле, не вий ти гнізда на цьому дереві. Воно впаде, бо в нього підгнило коріння». «От бозна-що, — орел сказав, — щоб я, орел, я, птиця-цар, крота сліпого слухав!»

От вони звили гніздо, яєчок нанесла орлиця. І гарних вона вивела орлят. Якось орел полетів за їжею для діток. А як повернувся, то…

• Спишіть текст, підкресліть особові займенники, укажіть у дужках особу й число займенника за зразком у тексті.

• Спишіть спільнокореневі слова. Позначте їх будову. Позначте головні й другорядні члени в підкреслених реченнях.

279. Допишіть продовження тексту вправи 278. Використайте особові займенники. Підкресліть їх, визначте особу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити