Українська мова 4 клас - М.Д. Захарійчук - Грамота - 2015 рік

ЗАЙМЕННИК

Уживання займенників із прийменниками

289. Прочитайте казку. Перекажіть.

Якось зустрів вовк сороку й сказав їй:

— Давай утечемо. Несила мені більше жити в цьому лісі!

А сорока й питає його:

— Що ж тобі не подобається в лісі? Мені тут добре, їжі багато!

— Ліс хороший, але ж ти бачиш, як тут усі ставляться до мене! Де яка шкода трапиться — усе я винен. А від собак і людей зовсім спокою мені немає!

— А куди ти підеш? — знову питає його сорока.

— Піду в інший ліс, де мене ніхто не знає, де люди добрі, а собаки лагідні.

Тоді сорока сказала:

— Там, куди ти йдеш, добра тобі не буде. Бо звички твої погані й зуби в тебе гострі. Отож усі й ставляться так до тебе.

• Випишіть із тексту сполучення особових займенників і слів, від яких вони залежать. Визначте особу, число й відмінок займенників.

Зразок:

Жити (кому?) мені — 1 ос., дав. відм., однина.

• Допишіть золоте правило «Стався до людей так, як ти хотів би. щоб вони ставилися до Підкресліть займенники.

290. Прочитайте, розкриваючи дужки.

Спитав у (він, вона, вони); прийшли з (вони, ми. ти); згадала про (я, ти, він, ми, вони); приготував для (вона, вони, ми); зустрівся з (вона, ми, вони, ти).

• Утворіть словосполучення, розкриваючи дужки. Визначте відмінок займенників.

• Зверніть увагу, яких форм набувають займенники після прийменників. Як пишуться займенники з прийменниками?

Після прийменників у займенниках 3-ї особи пишеться буква н: його — у нього, її — у неї.

Займенники з прийменниками пишуться окремо. Наприклад: з ними, від неї, про них, на ньому (на нім), на ній.

291. Прочитайте текст. Перекажіть.

Пригоди знаменитого каченяти Тіма можна описати не в одній книжці. Адже він особливий. Ви тільки гляньте на нього. Тім любить гуляти сам, і мама Качка завжди хвилюється за нього. Де Тім? Чи не трапилося з ним чогось лихого?

Усі у дворі жаліють маму Тіма. Усі кажуть, що в неї неслухняний син (За Енід Блайтон).

• Спишіть текст. Підкресліть особові займенники з прийменниками. Визначте, у якому відмінку стоять займенники. Поставте їх у називному відмінку.

• Провідміняйте займенники ви, він. вона, вони (усно).

292. Розгляньте малюнки.

4klas_2.files/image119.jpg

• Складіть розповідь на тему «Тім на річці» за малюнками, увівши сполучення слів: він побачив, страховище з довгими ногами, воно дивилося, хто ти, я жаба, казала мені, плигнула на нього, у нього на спині, прибігла мама, тільки її й бачили, сварила його. Підкресліть займенники, визначте відмінок.

293. Прочитайте текст сербської народної казки, розкриваючи дужки. Перекажіть.

Раз поїхав один цар із царицею та донькою прогулятися по морю. Аж тут знялася буря. І занесла вона їх у далеку чужу країну. Не знаючи жодного ремесла, мусив цар найнятися чабаном.

Так минуло кілька років. Царева донька підросла. Стала царева донька надзвичайно гарна. Одного разу син царя тієї держави побачив цареву доньку. І сказав син царя тієї держави своїм батькам, що одружиться тільки з чабановою донькою.

Батько й мати, усі вельможі стали (він) відмовляти, щоб не соромив себе та (вони). Як (він), царському синові, узяти чабанову доньку, коли є стільки царівен і королівен! Але все марно. Він правив своєї:

— Тільки (вона), (вона) єдину!

Побачивши, що немає ради, цар послав свого міністра до чабана посватати (він) дочку за свого сина. Але чабан (він) відмовив. Сказав, щоб царевич навчився якогось ремесла. І доки він не навчиться, не віддасть (він) доньки.

Навчився царевич плести кошики.

Тоді й розказав цар (вони), хто він такий і як сюди потрапив. Молодим справили бучне весілля. А цар повернувся у свою державу.

• Випишіть із першого абзацу тексту особові займенники. Визначте особу, число й відмінок.

• Спишіть другий абзац тексту, уникаючи повторення слів. Замініть їх займенниками. Провідміняйте їх (усно). Визначте їх роль у тексті.

294. Прочитайте словосполучення, розкриваючи дужки.

Сказав (вона, ми, вони), спитав у (він, вони, вона), передав через (я. вона, вони), зайшов до (вони, він, ми), в’ється над (він, ти, ми), зв'язок із (ми, вони, вона), усміхнувся до (він, вона, я), сподівався на (він, вона, ми).

• Спишіть словосполучення, розкриваючи дужки. Поставте займенники в дужках у потрібному відмінку. Зверніть увагу на написання н у займенниках.

295. Прочитайте текст. Визначте його тему.

В однієї жінки народився син. Душу вклала … у свою дитину. Боялась, як би пилинка на … не впала, як би вітерець не подув. Дуже хвилювалася мати, щоб … син не брав близько до серця горе, страждання й біль людей. Узимку син приніс дятла з пораненим крилом, запитав, як допомогти …. Мати відібрала пташку, кудись занесла й сказала, що … вилікували.

Хлопчик ріс, а мати затуляла… від життя. Не знав … , що таке горе, страждання, біль, образа, смуток. І виросла з нього… . (За Василем Сухомлинським).

• Спишіть текст, уставляючи потрібні за змістом особові займенники. Допишіть продовження останнього речення.

296. Спишіть вправу 293 до кінця, розкриваючи дужки. Підкресліть особові займенники, визначте їх особу, число та відмінок.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити