Українська мова 4 клас - М.Д. Захарійчук - Грамота - 2015 рік

ДІЄСЛОВО

Дієслова на -ся

370. Прочитайте вірш Галини Кирпи.

Дерево трудиться назеленітися.

Квіточка трудиться начервонітися.

Бджілка трудиться налітатися.

Метеличок трудиться нагойдатися.

Травичка — водички напитися.

Росинка — на білий світ надивитися.

• Випишіть дієслова на -ся. Доведіть, що вони означають дію, спрямовану на себе. Позначте будову виділених слів. Зробіть звуко-буквений аналіз дієслова трудиться.

371. Прочитайте дієслова.

Умиваю (кого?) … . Умиваюся (як?) … . Збираю (що?) … . Збираюся (з ким?) … . Одягаю (що?) … . Одягаюся (як?) … . Вітаю (кого?) … . Вітаюся (з ким?) … . Взуваю (що?) …. Взуваюся (як?) …. Зустрічаю (кого?) …. Зустрічаюся (з ким?) … . Раджу (кому?) … . Раджуся (з ким?) …. Купаю (кого?) … . Купаюся (з ким?)….

• Утворіть словосполучення. Спишіть ті з них, у яких дієслова означають дію, що її виконавець спрямовує на самого себе.

Дієслова на -ся виражають дію, спрямовану на самого виконавця (на самого себе). Наприклад: миюся (мию себе), розчісуюся (розчісую себе), роздягаюся (роздягаю себе).

• Поставте дієслово вітатися у формі 3-ї особи однини і множини теперішнього часу.

• Поставте дієслова на -ся у формі 2-ї і 3-ї особи однини та 3-ї особи множини. Запишіть їх у дві колонки: 1) дієслова в 2-й особі однини: 2) дієслова в 3-й особі однини й множини.

• Зіставте їх вимову й правопис. Звірте власний висновок із поданим нижче.

Вимовляємо

Пишемо

Вимовляємо

Пишемо

[прокида́йец’:а]

[хл’у́пайец’:а]

прокидається

хлюпається

[спиена́йес’:а]

[навча́йес’:а]

спиняєшся

навчаєшся

372. Прочитайте вірш Дмитра Білоуса.

Закон письма і ви́мови вивчай:

Написано -шся,

А ти [с’:а] вимовляй.

Раненько прокидаєшся,

Зарядкою займаєшся,

Водою обливаєшся,

Швиденько одягаєшся,

В дорозі не спиняєшся.

Так, друже мій, ніколи

Не спізнишся до школи.

• Спишіть вірш. Підкресліть дієслова, вимова й написання яких не збігається.

373. Прочитайте прислів’я, розкриваючи дужки. Повправляйтесь у вимові дієслів на -ся.

1. На себе (не) надійся, чужому лихові (не) смійся. 2. Хто сміється, тому не минеться. 3. Сила перед розумом поступається. 4. Було б бажання, а розум знайдеться.

• Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки.

• Позначте будову підкреслених дієслів за зразком. Не забувайте, що -ти(ть), -ся — це суфікси. Перед ними після кореня можуть бути суфікси а-, и-, і-. Зробіть звуко-буквений аналіз цих дієслів.

Зразок: 4klas_2.files/image146.jpg

374. Прочитайте текст, розкриваючи дужки й уставляючи пропущені букви. Доберіть заголовок.

Могутнє море — в..лике, бе..межне, бе..мірне. Ти повне величі, (дихати) тихо й спокійно, бо (знати), що немає краю твоїй могутності. Уночі на тебе (дивитися) півсвіту. А ти, вічний королю велетів, (дихати) спокійно й тихо, бо ніхто над тобою не пан.

І раптом ти (насупитися), ніби (гніватися). Хто (посміти) тебе розгнівити? І хвилі (зашепотіти): «Вітер, вітер, це вітер».

(Схилятися) перед ним гнучкі верби, а скромні квіти аж до з..млі (припадати), налякані його шаленством (За Мікалоюсом Чюрльонісом).

• Спишіть текст, розкриваючи дужки й уставляючи пропущені букви. Підкресліть дієслова на -ся. Назвіть дієслова, вимова й написання яких розрізняються.

Спілкуймося красно!

Часто можна почути в ситуації вибачення неправильний вислів вибачаюсь. Це дієслово означає дію, спрямовану на себе. Отже, вибачаюсь означає сам собі вибачаю. Тож уживаймо правильний вислів вибачте (вибач) мені.

• Складіть і запишіть речення із словосполученням вибачте (вибач) мені.

375. Прочитайте дієслова.

1. Любити, приходити, мріяти, боротися.

2. Котити, верещати, клеїти, летіти, ставити.

3. Ревіти, одягати, радіти, мріяти, лляти.

• Спишіть спочатку той рядок, у якому в особових закінченнях усіх дієслів пишуться букви е. є, а потім — той, у якому в усіх особових закінченнях пишуться букви и. ї.

• Поставте ці дієслова у форму 2-ї та 3-ї особи однини й множини теперішнього часу.

376. Прочитайте вірш Ліни Костенко.

Сніги метуть. У вікнах біле мрево*.

Антени ловлять клаптики новин.

На білий вальс запрошую дерева,

На білий вальс вітрів і хуртовин.

Я вас люблю за те, що ви дерева.

Що ви прийшли до мене, що ви тут.

Зима стоїть, скляна і перкалева**.

Метуть сніги. Сніги метуть, метуть.

4klas_2.files/image147.jpg

- Мре́во — те саме, що марево.

- Перкале́вий — той, що з перкалю (дуже тонкої бавовняної тканини).

• Спишіть першу строфу вірша. Зробіть розбір дієслів як частини мови, користуючись порядком розбору, поданим на форзаці підручника.

377. Спишіть другу строфу вірша з вправи 376. Підкресліть дієслова. Розберіть їх як частину мови, користуючись порядком розбору, поданим на форзаці підручника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити