Українська мова 4 клас - М.Д. Захарійчук - Грамота - 2015 рік

ПРИСЛІВНИК

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками

399.  Прочитайте вірш Галини Кирпи. Вивчіть напам'ять.

Хвалилась липа липі в понеділок:

— Я зроду ще такою не була!

Не день у мене, а свята неділя:

Сьогодні я нарешті розцвіла!

•   Визначте, який це текст — художній, діловий, науково-популярний.

•   Спишіть вірш із пам'яті. Підкресліть прислівники, поставте до них питання. Доберіть до виділеного прислівника антонім.

400. Прочитайте текст. Визначте, який це текст — художній, діловий, науково-популярний.

Широкою долиною між двома рядками розложистих гір тихо тече по Васильківщині невеличка річка Раставиця. Серед долин зеленіють розкішні густі та високі верби. Між ними дуже виразно й ясно блищить проти сонця біла церква з трьома банями, а коло неї невеличка дзвіниця неначе заплуталася в зеленому гіллі старих груш. Подекуди з-поміж верб і садків виринають білі хати ... (За Іваном Нечуєм-Левицьким).

4klas_2.files/image159.jpg

•   Поширте художній текст однорідними членами речення, добираючи з довідки прислівники-синоніми до виділених. Запишіть їх через коми.

Довідка, тихо, спокійно, неголосно, негучно, мовчки, нечутно, беззвучно, глухо; ясно, світло, безхмарно, сонячно, погожо; чисто, видно, прозоро, чітко, виразно; подекуди, де-не-де, де-де, іноді, часом.

401. Прочитайте текст. Визначте, який це текст — художній, діловий чи науково-популярний.

Коли ви перебуваєте в оточенні малознайомих людей, завжди:... й ... вітайтеся та усміхайтеся; ... та ... виявляйте дружнє ставлення до людей; ... та ... слухайте своїх співрозмовників; ... й ... ставтеся до людей і вживайте якомога більше ввічливих слів; говоріть ... та ... ; ... й ... запитуйте; спочатку подумайте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказати, а потім уже говоріть.

• Поширте науково-популярний текст однорідними членами речення, добираючи з довідки прислівники-синоніми.

Довідка: доброзичливо, щиро, обов'язково, зацікавлено, шанобливо, мало, тактовно, привітно, небагато, приязно, спокійно, уважно, увічливо, удумливо, виразно, делікатно.

• Порівняйте тексти вправ 400 і 401. Які прислівники вживаються в науково-популярному тексті?

402. Складіть і запишіть поради «Як зустрічати гостей», використовуючи (на вибір) подані словосполучення з прислівниками.

Зустрічати радісно й привітно, весело й доброзичливо, холодно й неприязно. Говорити чітко та ясно, виразно й послідовно. Писати охайно й правильно, каліграфічно й удумливо.

• Визначте будову виділених прислівників.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити