Українська мова 4 клас - М.Д. Захарійчук - Грамота - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Що ми знаємо про текст, речення, слово

412. Виконайте тестові завдання.

1. Визначте, яке з речень належить до тексту-міркування

А Горизонт — це край неба, що сьогодні весь червонів призахідним сонцем і аж палахкотів ясним вогнем.

Б Горизонт — це лінія видимого перетину неба й землі.

В На мою думку, горизонт — це уявна лінія, де небо зливається із землею.

Г Горизонт — це місце, де небо сходиться із землею.

2. Визначте, у якому реченні є однорідні члени

А Діти ніжно торкалися до колосків руками.

Б Діти ніжно торкалися до колосків руками, гладили та цілували їх.

В Діти гладили колоски руками.

Г Діти милувалися повними колосками пшениці.

3. Визначте, у якому реченні є фразеологізм

А Мовчазний, замріяний стоїть зимовий ліс.

Б Ніжно вплітається в гомін Дніпра добре та щире Шевченкове слово.

В Тимка любили за те. що був із нього майстер на всі руки.

Г Дика груша стоїть у цвіту, наче облита білим молоком.

4. Доберіть до дієслова сміється слова, з якими воно вживатиметься в переносному значенні. Запишіть.

413. Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Перекажіть його.

Ідеш ран..ою в..сною листяним лісом і дивуєшся: ще кіл..ка днів тому він був сірий і непривітний, а зараз молода зелен.. відчайдушно тягнет..ся вгору до неба. А там повіл..но пливут.. з півдня на північ білі хмари. Поміжд..ревами та кущами ро..сипалис.. фіалки, проліски, ряст. Серед гіл..я лунают.. дзвінкі пташині голоси.

У мелодію в..сняного лісу вплітаєт.ся ще один звук. Ніби хтос.. торкає струну віолончелі, і вона озиваєтеся приємним звуком. Це джміл.. прилетів по нектар. Задні ніжки гет.. укриті пилком. Мабуть, джміл.. відвідав квіти верби та назбирав його там… (За Степаном Мацюцьким).

• Спишіть текст, уставляючи пропущені букви.

• Позначте у виділених реченнях головні та другорядні члени.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити