Українська мова 4 клас - Л.О. Варзацька - Богдан - 2015 рік

МОВА І МОВЛЕННЯ

Мова — жива скарбниця історії народу

Розвиток мови. Старі та нові слова

Культура мовлення та спілкування

ТЕКСТ

Тема, основна думка, заголовок тексту

Тема, основна думка в текстах розповідях, описах, міркуваннях

Засоби зв’язку речень у тексті

Поділ тексту на частини. План тексту

Складання запитань і відповідей на задану тему

Текст-міркування: твердження, докази, висновки

Художній і науково-популярний тексти-описи

Замітка в газету

РЕЧЕННЯ

Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого

Головні та другорядні члени речення

Складання тексту-опису за змістом малюнка

Зв’язок слів у реченні

Поширення речень словами та словосполученнями

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення

Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)

Складання речень з однорідними членами

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Повторення й узагальнення вивченого про слово

Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінця

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого

ІМЕННИК

Іменник як частина мови. Повторення вивченого

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників

Рід іменників

Змінювання іменників за числами

Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників

Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини

Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини

Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини

Відмінювання іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини

Вибірковий переказ тексту з елементами опису

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’ ], [с’ ] перед закінченням -і в іменниках різного роду

Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний

Відмінювання іменників у множині

ПРИКМЕТНИК/b>

Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні

Складання письмового висловлювання за прочитаним твором

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях

Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах

Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний

Відмінювання прикметників з основою на м'який приголосний в однині та множині

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників

Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках

Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ський-, -цький, -зький-

Відмінювання прикметників у множині

Складання запрошення

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

ЧИСЛІВНИК/b>

Числівник як частина мови

Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників

Відмінкові форми окремих числівників

Словесні формули на означення часу протягом доби

ЗАЙМЕННИК/b>

Займенник як частина мови. Роль у тексті

Детальний переказ тексту з елементами міркування

Особові займенники

Відмінювання особових займенників 1 -ї та 2-ї особи однини й множини

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини

Уживання займенників із прийменниками

Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

ДІЄСЛОВО/b>

Дієслово як частина мови. Повторення вивченого

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

Побудова речень з однорідними присудками

Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу

Неозначена форма дієслова

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами

Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали

Дієслова на -ся

Прислівник як частина мови

ПРИСЛІВНИК/b>

Удосконалення написаного тексту

Зв’язок прислівників із дієсловами

Прислівники, близькі й протилежні за значенням

Поширення речень прислівниками

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками

Привітання до Дня матері

Спостереження за роллю прислівників у тексті

Спостереження за роллю прислівників у тексті

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО/b>

Що ми знаємо про текст, речення, слово

Що ми знаємо про іменник і прикметник

Що ми знаємо про займенник і числівник

Що ми знаємо про дієслово та прислівник

Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити