Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Музика Михайла Вербицького

Слова Павла Чубинського

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

РОЗДІЛ 1 МОВА І МОВЛЕННЯ

З РОЗДІЛУ ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

✵ Чому мову називають безсмертним скарбом народу

✵ Українська мова є державним символом України

✵ Чому в мові постійно з’являються нові слова і що відбувається зі старими словами

ЯКИМ БУВАЄ МОВЛЕННЯ,

ЩО ЙОГО ХАРАКТЕРИЗУЄ

УСНЕ

ПИСЕМНЕ

правильність

багатство словникового запасу

виразність

каліграфічність

чіткість

охайність

міміка, жести

дотримання абзаців

ДІАЛОГІЧНЕ

МОНОЛОГІЧНЕ

розмова між двома

висловлювання

або кількома

однієї особи наодинці

особами

або перед слухачами

✵ Що розуміють під культурою мовлення і спілкування

✵ Як досягти високої культури мовлення і спілкування

СЛОВА ДЛЯ ВВІЧЛИВОГО СПІЛКУВАННЯ

дякую, спасибі, прошу, ласкаво запрошую, будь ласка, будьте ласкаві, прошу вибачити (вибачення), вибачте, перепрошую, даруйте, добрий день, до побачення, до зустрічі, бувайте здорові, на добраніч!

§ 1. МОВА - БЕЗСМЕРТНИЙ СКАРБ НАРОДУ

1. Поміркуйте разом! Що ви знаєте про українську мову? Чим відрізняється усне мовлення від писемного? Як допомагають під час спілкування міміка, жести, інтонація?

2. 1. Прочитай текст.

БЕЗСМЕРТНИЙ СКАРБ

Скільки з уст народу нашого можна почути легенд, переказів, скільки пісе́нь, при́казок, співа́ночок, опові́док — трагічних і смутних, веселих і безжурних, — скільки всіх цих багатств можна записати по наших українських селах, хутора́х? Ані ліку їм, ані віку. Живуть, примножуються, квітнуть. Передаються з покоління в покоління історія народу, його душа, характер, вдача (Сергій Носань).

Слово про слово

Скарб — кошто́вності, цінні речі, гроші.

2. Перекажи. Про які скарби йдеться в цьому тексті?

3. А може, ти знаєш якусь старовинну легенду? Розкажи її.

3. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст. Поміркуйте над прочитаним.

Чи помічаєш ти, що з кожним роком твоє життя все тісніше пов’язане з мовою? Може, й ні.

Адже скільки себе пам’ятаєш, ти завжди вмів (уміла) розмовляти. До мови звикаєш, тому й не звертаєш на це увагу.

Коли тобі було три-чотири роки, ти постійно запитував (запитувала), як називається той чи той предмет, для чого він. Коли ти неправильно вимовляв (вимовляла) якесь слово, тебе виправляли. Так за допомогою старших ти поступово вивчаєш мову, опановуєш правильне мовлення.

2. Попрацюйте над розвитком власного мовлення. У першому абзаці перетворіть питальне речення на розповідне, змінивши особу оповідача: ти на я, твоє на моє. Зверніть увагу на те, які ще слова треба змінити, а які — не використовувати зовсім. Перероблений абзац запишіть.

4. 1. Прочитай текст і поміркуй над прочитаним.

Чи знаєш ти, що означають слова космос, вулкан, супутник? Звичайно, знаєш. А звідки ти це знаєш? Що тобі допомагає дізнатися про те, чого не доводилося бачити, уявити місця, у яких ніколи не бував? Мова. Мова допомагає людині про все дізнатися.

Як же це відбувається? Чому мова така всесильна?

2. Згадай і розкажи, про що вперше повідомила тобі книжка.

3. Запиши назву нещодавно прочитаної книжки та її автора.

Як живе і розвивається наша мова?

5. 1. Прочитай текст.

Щомісяця, щотижня, щодня літературна мова поповнюється багатьма новими словами. Вони називають предмети та явища, яких раніше в нашому житті не було. Завдяки цьому мова постійно збагачується новими словами, розвивається. Але залишається зрозумілою. Саме тому ми добре розуміємо мову попередніх поколінь, наприклад твори Тараса Шевченка, хоча жив і творив він двісті років тому.

2. Розкажи, про що повідомлено в тексті.

3. Прочитай напам’ять один із віршів Тараса Шевченка. Чи є в ньому такі слова, які в сучасній мові ми не вживаємо?

Щомі̐сяця

Щоти́жня

Щогоди́ни

Щоде́нно

Вимовляємо:

Пишемо:

з’явля́є[ц':а]

з’являється

Розвива́є[ц':а]

розвивається

Попо́внює[ц':а]

поповнюється

Збага́чує[ц':а]

збагачується

4. Спиши слова правого стовпчика. Порівняй їхню вимову і написання. Поділи ці слова на склади усно, а потім — письмово.

6. 1. Прочитай текст. Спробуй дати відповіді на запитання.

Уяви собі: побудували нове́ місто. Йому дали назву, якої ще не мало жодне з міст України. Це місто Українка на Київщині.

У новому місті живе і працює багато людей. А як їх називають? Людей, які живуть у Києві, називають кия́нами, у Львові живуть львів’я́ни, у місті Рівному — рі́вненці, у Полтаві — полта́вці. Як же називають мешканців Українки? Хіба не цікаво?

А як ти думаєш?

2. Як називають «трудівника», котрий допомагає утворювати нові слова? Знайди його у виділених словах.

3. Спиши текст. У виділених словах познач частини основи.

7. 1. Прочитай текст.

Скільки ж слів у сучасній українській мові? На це запитання не дасть точної відповіді ні учень, ні вчитель, ні найталановитіший мовознавець, ні сивий академік. Чому? Та тому що, як ти вже знаєш, мова постійно збагачується новими словами. І полічити їх ніхто не може.

2. Попрацюй зі словником: випиши кілька споріднених слів до виділених у тексті.

3. Зроби звуко-буквений аналіз слова учень.

8. 1. Прочитай висловлювання. Поміркуй над прочитаним.

1. Мова — це глибина тисячоліть. Це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями і сотнями попередніх поколінь, злелі́яний у пісні, у переказі, у приказці. 2. Мова — це душа народу. Від сповиточка рідну мову дитина чує від матері, за нею перші ніжні слова ласки промовляє… (Микита Шумило).

2. Чому, на твою думку, у першому висловлюванні мову названо найдорожчим скарбом, а в другому — душею народу?

3. Добери й випиши кілька висловлювань про мову з книжок, газет чи журналів, які ти читаєш.

Що таке мовлення? Яким воно має бути?

9. Поміркуйте разом! Що таке усне мовлення? А писемне? Як опанувати усне мовлення? Чи досить для цього знати лише слова? Ні. Треба ще вміти поєднувати їх між собою. За допомогою чого сполучають слова? Що утворюється із поєднаних між собою слів? Правильно, речення. А з речень? Звичайно, текст.

А що стає у пригоді під час усного мовлення, спілкування між людьми? Інтонація, сила голосу, міміка, жести. Як же правильно користуватися цими помічниками усного мовлення? Про які вимоги до усного мовлення ти вже знаєш? Назви їх. Яким вимогам має відповідати писемне мовлення?

10. 1. Прочитай, що говорить народна мудрість про значення знань у житті людини.

1. Наука для людини, як сонце для життя. 2. Хто більше читає, той більше знає. 3. Наука і труд добрий плід дають. 4. Знання злодій не вкраде, у вогні не згорять і у воді не потонуть.

2. Спиши висловлювання. Поясни, як ти їх розумієш.

3. Назви слова, у яких одна буква позначає два звуки, а дві букви позначають один звук.

11. Поміркуйте разом! 1. Прочитайте поради. Висловте з цього приводу власні думки.

1. Правильної літературної мови треба вчитися завжди, вчитися у великих майстрів слова. 2. Прислухайтеся до власного мовлення, критично оцінюйте його. 3. Не так уже й складно позбутися вживання тих самих слів, слів- паразитів, вульгарних слів. 4. Якщо свідомо пильнуватимете за чистотою і красою свого мовлення, то обов’язково досягнете успіхів у володінні мовою.

2. Назвіть звуки і букви у виділених словах. Пригадайте правила переносу слів.

12. 1. Розглянь фотоілюстрації.

2. За зображеннями та з власного досвіду розкажи, як треба поводитись у громадських місцях (у транспорті, кінотеатрі, музеї, крамниці) під час спілкування з іншими людьми.

13. Поміркуйте разом! Що називають культурою мовлення? Як досягти високої культури мовлення?

Культура мовлення — це правильність, чіткість, точність, виразність мовленого слова, доцільність його вживання, багатство словникового запасу.

14. 1. Прочитай висловлювання.

1. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар). 2. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за багатство мови (Максим Рильський). 3. Добре вимовлене слово — це вже музика (Костянтин Станіславський).

2. Спиши одне висловлювання (на вибір) і поясни, як ти його розумієш.

3. Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів.

15. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте текст. Визначте його тему і головну думку.

Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно й гарно говорити. Адже це дає можливість налагоджувати і підтримувати добрі стосунки з іншими людьми. Для цього треба виразно говорити і мати що сказати.

Щоб навчитися добре і змістовно говорити, необхідно постійно збагачувати свої знання і досвід (За Іржі Томаном).

2. Поясніть одне одному думку, висловлену в останньому реченні.

3. Доберіть синоніми до виділених слів.

16. Попрацюйте разом! 1. Поговоримо про культуру спілкування.

2. Прочитайте запитання і дайте на них відповіді.

Чи вмієш ти спілкуватися з іншими людьми?

Чи не завдаєш людям прикрощів своєю нетактовною поведінкою?

Чи завжди правильно оцінюєш свою поведінку?

Як ти звертаєшся до людей? Як відповідаєш на запитання?

Чи використовуєш під час спілкування такі слова: дякую, спасибі, прошу, ласкаво прошу, будь ласка, будьте ласкаві, перепрошую, прошу вибачення, даруйте; до побачення, добродію, пані, пане, юначе?

17. 1. Прислухайся до народних порад!

1. Знаєш — кажи, не знаєш — мовчи. 2. Вік ж..ви — вік учись. 3. Учи іншого — і сам помудрішаєш. 4. Шануй учителя, як рідного батька. 5. Будь господарем свого слова. 6. Добрим словом мур проб’єш, а л..хим і в двері не ввійдеш.

2. Спиши прислів’я, уставляючи пропущені букви. Яке правило допомогло тобі правильно написати слова?

до поба́чення

будь ла́ска

Запитання і завдання для повторення

1. Чому мову називають безсмертним скарбом народу?

2. Якими мають бути усне і писемне мовлення?

3. Що таке культура мовлення і культура спілкування?

4. Як берегти і примножувати багатства рідної мови?

5. Послухай, як розмовляють твої однолітки на перервах, поза школою. Яких помилок вони припускаються під час спілкування?Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити