Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ З РЕЧЕННЯ

§ 10. ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

54. 1. Прочитай текст. Дай йому назву.

Сьогодні в лісі справжній листопад! Клени обсипаються від найменшого подиху вітерцю. Гаснуть осінні вогневі барви. На восковому листі з’являються брудні плями. Деякі листки, засихаючи, скручуються в дудочку. Коли обережно розгорнути такий листок, всередині в ньому тремтить кришталева росинка (Олесь Донченко).

2. Спиши. У виділених реченнях підкресли головні члени. Поясни, як ти їх визначаєш.

Пригадай!

Які члени речення є його основою?

Який член речення називають підметом? Який член речення називають присудком?

Всере́дині

(усере́дині)

Посере́дині

55. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Сумував невеличкий гайок. Осінь уже поклала на нього свою важку руку. Жовте листя тихо сідало на землю, вкриваючи її пишним золотим накриттям. Там уже лежав товстий і м’який шар такого листя. Падаючи з дерев, нове листя тихо і якось таємно шелестіло (За Борисом Грінченком).

2. Випиши з кожного речення головні члени.

3. Випиши іменники із залежними від них прикметниками.

Від іменника до прикметника усно постав питання.

56. 1. Прочитай. У кожному реченні знайди його основу.

1. Цей дощ — мине! По ринвах, по листках збіжить вода блакитна і весела. 2. Вербичка невеличка схилилась над водою. І цілий день милується, і тішиться собою. 3. Довго дзвеніли роси незбиті. 4. У ранковім озері купаються зірки. 5. Під дощ заснули голуби у тихім затінку ліщини (Із творів Ганни Чубач).

2. Назви слова, ужиті в переносному значенні. Добери до них синоніми.

57. 1. Прочитай вірш. Знайди слова, ужиті в переносному значенні.

Летять листки пожовклі і зів’ялі, летять до ніг і ніжно шелестять. Затих гайок. А верби кучеряві пташиним співом гомонять.

Іванна Савицька

2. Спиши. Підкресли головні члени в усіх реченнях.

3. Побудуй звукові моделі виділених слів.

58. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст. Поміркуйте, що треба зробити зі словами, які подано в дужках.

ОСІННІЙ ГОСПОДАР

Осінь. Хазяйнує жовтень скрізь, де не глянь. Убрав золотом сади, ліси й парки і (струшувати) додолу (жовтий) листячко.

Ну, навіщо ж ти, жовтню, роздягаєш дерева? Залишив би їм це вбрання, воно ж (такий) гарне!

Та не (слухати) жовтень нікого: знай своє діло робить. Припорошив (сріблястий) снігом дахи, укрив памороззю (земля), навіть (маленький) калюжки сховав під (тонкі) скельцями (лід).

2. Спишіть другий абзац, розкриваючи дужки. Знайди й підкресли слова, ужиті в переносному значенні.

59. 1. Прочитай текст.

Вечоріло. З високих гір підкрадалися сутінки. Луна котилася лісом і лягала на високі трави, завмирала в гущавині.

Із-за кучерявих хмар виглянув круторогий місяць. Задивився у сріблясту річку і знову заховався за хмару.

2. Випиши словосполучення. За допомогою питань установи зв’язок між словами за зразком.

60. 1. Прочитай текст. Спиши, уставляючи пропущені букви.

«Л..ГКОВАЖНІ» РІЧКИ

А чи бачили ви де-небудь річки, що перетинаються? На з..мній кулі є й такі. Наприклад, біля польського міста Вонгровця дві річки перет..наються під прямим кутом. Кожна з них після цього т..че своїм руслом далі. Справжні д..ва творить пр..рода! (Із журналу «Дванадцять місяців»).

2. У написанні яких слів тобі допомогло правило? Коли довелося звернутися до словника?

3. Установи зв’язки між членами останнього речення. Яке це речення за метою висловлювання та інтонацією?

61. Попрацюйте разом! 1. Складіть речення за поданими схемами.

2. Назвіть члени речення, що залежать від підмета. На які питання вони відповідають?

3. Назвіть члени речення, що залежать від присудка. На які питання вони відповідають?

62. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте текст. Пригадайте, що ви знаєте про бабине літо. Розкажіть одне одному.

Стоїть жовтогаряча осінь. Вона розкинула над землею блакитні небеса. По садах загуляли молоді падолисти. У повітрі літає срібна павутиння. Настала лагідна пора бабиного літа. Останні сонячні дні стоять такі ласкаві, оповиті сріблястим мереживом (За Іваном Цюпою).

2. Спиши. Підкресли головні та другорядні члени речення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити