Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ З РЕЧЕННЯ

§ 12. ПОЄДНАННЯ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОЛУЧНИКІВ

66. 1. Прочитай вірш і прислів’я. Зверни увагу, як поєднані однорідні члени речення.

1. Дві хмароньки пливли кудись

в убранні золотім

і мовчки зупинилися

над краєм чарівним.

Річки ясні жемчужились,

шуміли і пливли.

Лани зливались з луками,

пахтіли і цвіли.

Олександр Олесь

2. Навчання — нелегка праця, але дуже потрібна.

3. Не одяг прикрашає людину, а розум.

Слово про слово

Жемчу́жились — виблискували, як перли.

Однорідні члени речення поєднують за допомогою слів і(й), та, а, але, проте та ін. Це сполучники.

Між двома однорідними членами перед сполучником і (й), та кому не ставлять.

Перед сполучниками а, але кому ставлять завжди.

67. 1. Прочитай текст. Добери заголовок.

Ми — українці. Мова наша — українська. Це мова, якою ми розмовляємо й думаємо, без якої не мислимо свого життя. Вона прекрасна, багата і мелодійна. За цими ознаками українську мову порівнюють з італійською. Тому не дивно, що нашу мову називають солов’їною.

2. Спиши. Підкресли однорідні члени в четвертому реченні. Поясни, як вони між собою поєднані.

68. 1. За допомогою сполучників та інтонації перелічування усно об’єднай речення кожної групи в одне так, щоб не повторювались ті самі слова.

1. У нічному небі яскраво світять зорі.

У нічному небі яскраво світить місяць.

2. Я дуже люблю Україну.

Я дуже люблю рідний край.

Я дуже люблю свою родину.

2. Запиши утворені речення. Підкресли однорідні члени.

Візьми до уваги! Якщо однорідні члени речення поєднані сполучниками і (й), та, їх вимовляємо з перелічувальною інтонацією. Якщо однорідні члени речення поєднані сполучниками а, але, проте, їх вимовляємо з інтонацією протиставлення: перший однорідний член вимовляємо з підвищенням голосу, а другий — зі зниженням. Наприклад: Школярі не тільки обкопували дерева, а й поливали їх.

69. 1. Учися читати інтонаційно правильно! Керуйся правилом.

1. Ця весела, рухлива і голосиста пташка годується насінням ялини. 2. Пташки дуже охайні. Кожну пір’їнку дзьобом перебирають, розправляють. 3. Упав шуліка, але не вполював синицю. 4. Олег змайстрував годівницю для птахів і повісив на дереві.

2. Спиши. У першому й останньому реченнях підкресли головні та другорядні члени.

3. Поясни написання слів пір’їнку, розправляють.

70. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Знання допомагають сьогодні людині спускатися на дно океану і проникати в космічні глибини. Знання допомагають винаходити нові й нові машини, щоб важка праця ставала легкою й цікавою.

Без знань не можна стати гарним працівником. Навчання — подорож у світ знань, світ чарівний і безмежний.

2. Випиши речення з однорідними членами.

3. Якими сполучниками поєднані однорідні члени і як їх треба читати?

4. Добери синоніми до виділених слів.

71. 1. Прочитай листа відомого литовського письменника до українських школярів.

МОЛОДІ МОЇ УКРАЇНСЬКІ ДРУЗІ!

Любіть усе, що красиве й прекрасне, — природу, працю, поезію, живопис, спорт, музику. Прекрасне допомагає людині жити, працювати, цінувати дружбу, любити своїх товаришів, свою Батьківщину, будувати життя, допомагає стати справжньою людиною.

Я хочу, щоб Ви дружили з литовськими дітьми, відвідували мій Неманський край. Учіться дружити між собою з ранніх років.

Дружба робить нас багатшими, облагороджує, олюднює. Бажаю Вам успіхів і щастя! (Едуардас Межелайтіс).

2. До чого автор листа закликає українських школярів? Які міркування висловлено в листі? Запиши двоє останніх речень тексту. Підкресли в них однорідні члени речень.

3. Випиши речення з однорідними членами. Навчися читати їх із правильною інтонацією.

4. Поміркуй, що спільного в будові виділених слів. Добери або знайди в словнику інші слова з таким самим префіксом.

72. 1. Прочитай вірш. Добери до нього заголовок. Знайди синоніми.

Вечір… Гори в млі,

в золоті вершини…

А під ними ллється десь

пісня України.

Гасне вечір…

Сон обняв гори і долини…

А між горами літа

пісня України.

Ніч давно… Заснуло все…

Тільки море плине,

та щебече понад ним

пісня України.

Олександр Олесь

2. Порівняй вимову і написання слова ллється. Назви в ньому всі звуки.

3. У другій строфі знайди однорідні члени речення. Як вони пов’язані?

73. 1. Прочитай речення з однорідними членами і спиши. Читання, музика, танці, туризм, рукоділля, малювання — це захоплення людини. Вони збагачують її духовний світ, спонукають до творчості, пізнання нового. Дуже часто захоплення переростають в уподобання всього життя і стають професією людини.

2. Розглянь фотоілюстрації. Склади за ними речення з однорідними членами. Запиши їх.

3. Навчися читати речення з перелічувальною інтонацією.

Запитання і завдання для повторення

1. Які є види речень за метою висловлювання та інтонацією?

2. Що називають основою речення?

3. За допомогою чого пов’язані слова в реченні?

4. Які члени речення називають однорідними? Як вони пов’язуються між собою?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити