Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 14. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ІМЕННИК

Назви ознаки іменника як частини мови. У яких значеннях можуть уживатися іменники в мовленні?

87. 1. Прочитай виразно вірш.

Іменник любить називати

завжди на ймення кожну річ:

земля, країна, сонце, мати,

печаль і радість, день і ніч.

Володимир Верховень

2. Назви іменники, використані у віршованому тексті. Обґрунтуй свою думку.

3. Добери й запиши приклади іменників, дотримуючись такої послідовності: назви істот, назви неістот, власні назви, загальні назви.

88. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте правило. Наведіть власні приклади іменників.

Іменник — це частина мови, яка називає предмети і відповідає на питання хто? або що?

Іменники можуть бути назвами істот (хто?): мати, батько і неістот (що?): світло, Київ; загальними (місто, країна) і власними (Полтава, Україна). Іменники належать до одного з родів: чоловічого (промінь), жіночого (зірка), середнього (небо). Змінюються за числами — однина (земля, каштан), множина (землі, каштани) і за питаннями — (хто?) сестра, (кого?) сестри, (кому?) сестрі тощо.

Візьміть до уваги! У науці про мову предметом називають усе те, до чого можна поставити питання: хто? (директор, учитель, школяр) або що? (життя, робота, навчання).

2. Поставте запитання до правила. Дайте на них відповіді.

89. 1. Назви предмети, які тебе оточують. Доведи, чому названі тобою слова належать саме до іменників.

2. Прочитай характеристику предмета (підручника) і характеристику слова, яке називає цей предмет. Зверни увагу на розбіжність між предметом і словом, яке його називає.

Предмет підручник являє собою книгу, за якою навчаються. Його виготовляють із паперу. За призначенням підручники бувають різними: з української мови, читання, математики, природознавства тощо.

Слово підручник складається з дев’яти звуків, належить до іменника. Як іменник слово підручник має такі ознаки: чоловічий рід, здатність змінюватися за числами (підручник, підручники) та за питаннями: (що?) підручник, (чого?) підручника, (чому?) підручнику, (чим?) підручником, (у чому?) у підручнику. У реченні іменник може бути головним членом (найчастіше підметом) і другорядним.

3. Поясни, чому слова розум, добро, радість, щастя, любов належать до іменників. Склади й запиши речення з двома словами (на вибір).

90. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблицю. Візьміть до уваги ознаки, властиві іменникам, які вжиті в першому абзаці тексту попередньої вправи.

Іменник

Що означає

На яке питання відповідає

Число

Рід

Яким є членом речення

підручник

предмет

що?

однина

чоловічий

підмет

книгу

предмет

що?

однина

жіночий

другорядний член

читання

предмет

з чого?

однина

середній

другорядний член

підручники

предмет

що?

множина


підмет

91. 1 Прочитай вірш. Назви іменники. Поясни, що вони називають.

Стежка, озеро, стіжок —

все у падолисті.

І в гніздечку для пташок

задрімав сухий листок,

наче у колисці.

Вадим Скомаровський

2. Випиши їх. Познач у дужках число і рід іменників.

3. Склади й запиши речення з трьома іменниками (на вибір).

Які значення мають іменники-синоніми та іменники-антоніми? Скільки значень можуть мати іменники?

92. 1. Прочитай текст. Використай доречні іменники-синоніми з дужок.

2. Добери заголовок до тексту. Придумай кінцівку.

Ось і знайомий ліс. Рівними (шеренгами, рядами, колонами) виструнчились зелені сосни. Поміж ними ростуть білокорі берізки, кремезні дубки, тремтливі осички.

Навколо тихо-тихо. Тільки іноді з глибини лісу чути легкий (гуркіт, грюкання, стукіт) дятла та мелодійний свист (групи, табуна, зграї) синиць.

Заглибившись у сосняк, знімаєте голчасту (скатертину, ковдру, покривало), і відкривається красивий оранжевий (картузик, брилик, шапка) рижика (За Олександром Пархоменком).

Шере́нга

3. Запиши речення з дібраними іменниками. Зроби висновок про роль іменників-синонімів у мовленні.

93. 1. Прочитай прислів’я і приказки. Поясни їхній зміст.

1. Чого в молодості навчишся, те на старість як знахідка. 2. Батьківщина — мати, чужина — мачуха.

3. Згода будує, а незгода руйнує. 4. Правдою цілий світ зійдеш, а неправдою ані до порога. 5. Лиха та радість, по котрій сум наступає. 6. Із самого початку думай, який буде кінець.

2. Випиши іменники-антоніми.

3. Зроби висновок про роль іменників-антонімів у реченнях. Перевір свій висновок за наведеною нижче інформацією.

Візьми до уваги! Іменники-синоніми й іменники-антоніми використовують як засоби увиразнення мовлення. Іменники-синоніми дають можливість вибрати найточніше, найвиразніше, найдоцільніше і найдоречніше слово. Іменники-антоніми допомагають яскравіше відобразити протилежні явища довкілля.

94. 1. Прочитай значення слова земля.

1. Третя від Сонця планета, яка обертається навколо своєї осі і навколо Сонця. 2. Верхній шар земної кори.

3. Речовина темно-бурого кольору, що є у складі земної кори. 4. Суша (на відміну від водяного простору). 5. Ґрунт для вирощування рослин. 6. Країна, край, держава.

2. Склади й запиши речення з іменником земля, уживаючи його в різних значеннях.

3. Поясни різні значення іменника сонце.

ХВИЛИНКА СПІЛКУВАННЯ

— Здогадайся, де застосовують такий символ — @?

— Символ @ використовують в адресі електронної пошти.

— А що являє собою цей знак?

— Цей знак являє собою спіраль, закручену проти годинникової стрілки.

— Як ти думаєш, чому цей символ називають «собачкою» або «равликом»?

— Я думаю, що цей знак дістав такі назви через свою форму, схожу на цих тварин.

95. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте. Доведіть, що це текст.

Узагалі, золото — це дорогоцінний метал. Але є ще «чорне» і «біле золото».

«Чорне золото» добувають у шахтах. «Біле золото» вирощують на полях.

А коли в засушливу пору року в степах випадає рясний життєрадісний дощ, люди радіють і кажуть: «Золото падає з неба».

2. Поясніть, які іменники в тексті вжито в прямому, а які — в переносному значенні.

3. Наведіть власні приклади вживання іменників у прямому й переносному значеннях.

4. Усно проаналізуйте виділені слова в такій послідовності:

1. Аналізоване слово.

2. Частина мови.

3. Питання, на яке відповідає.

4. Назва істоти чи неістоти.

5. Власна чи загальна назва.

6. Значення, у якому вжито (пряме чи переносне).

7. Рід.

8. Число.

9. Слова, з якими пов’язане в реченні.

10. Член речення — головний чи другорядний.

96. 1. Прочитай. Користуючись підказкою, поданою в дужках, поясни значення слів.

Орел (птах і людина), океан (водний простір і будь- який великий простір).

2. Склади й запиши по двоє речень з кожним із поданих іменників, уживаючи їх у прямому та в переносному значеннях.

3. Підготуй усний опис птаха, зображеного на фотоілюстрації.

Як визначити число і рід іменників?

97. 1. Прочитай вірш. Добери до нього заголовок.

Небеса прозорі, як глибінь ріки.

Падають, як зорі, з явора листки.

А над полем нитка дзвонить, як струна.

Зажурилась квітка — чує сніг вона.

Дмитро Павличко

2. Випиши з вірша спочатку іменники, які у вірші вжито в однині, а потім — у множині. Познач закінчення. Поясни, як ти визначаєш число іменників.

3. Побудуй звукові моделі слів зі знаком м’якшення. Визнач, до яких частин мови вони належать.

98. 1. Прочитай вірш.

Коли на полі колоситься —

зернина в колосі, зерня;

виймають з печі — паляниця,

хлібець, хлібина, хлібеня;

ще кажуть — книш, бухан, буханка,

а хліб весільний — коровай.

Дмитро Білоус

2. Випиши виділені іменники за абеткою. Визнач їхні число й рід.

3. Назви споріднені слова, ужиті у вірші. Розбери їх за будовою.

99. 1. Прочитай і доповни речення словами з довідки. Поясни їхній зміст.

1. Мова — найважливіший засіб … . 2. Мова — … думки. 3. Мова — твій друг і …. 4. Мова — знаряддя …. 5. Мова — безцінний … народу. 6. Мова — цілюще народне ….

Слова для довідки: джерело, порадник, втілення, скарб, спілкування, пізнання.

2. Спиши речення. Зазнач у дужках число і рід іменників.

3. Усно наведи приклади інших висловлювань про мову.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити