Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 15. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

Які відмінки є в українській мові? Яка роль відмінків в українській мові?

100. 1. Прочитай прислів’я і приказки. Поясни їхній зміст.

1. Робота гарна, та день малий. 2. Роботи багато, а користі мало. 3. Роботі ніколи немає кінця. 4. їсти дай, пити дай, а про роботу не питай. 5. За чужою роботою й світу не бачить. 6. У роботі швидко час минає.

2. Випиши з речень усі форми іменника робота. Познач у них закінчення.

3. Склади й запиши речення з двома формами цього іменника (на вибір).

Візьми до уваги! Слова можуть мати різні форми, коли в них змінюються лише закінчення (наприклад, робота, роботи, роботі, роботу, роботою, на роботі), а основне значення залишається незмінним.

101. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте правила. Іменники мають сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. Шість із них відповідають на певні питання. Сьомий, кличний відмінок, на питання не відповідає. Його використовують у звертаннях.

Форма називного відмінка однини є початковою формою іменника.

Зміну іменників за відмінками називають відмінюванням, або змінюванням за відмінками.

2. Поставте одне одному запитання за змістом правил і дайте на них відповіді.

102. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблицю на сторінці 52. Запам’ятайте назви відмінків та їхні скорочені позначення.

2. Вивчіть відмінкові питання, на які відповідають відмінки іменників. Зверніть увагу на питання називного і знахідного, родового і знахідного, давального і місцевого відмінків. Зробіть висновки.

Назва відмінка

Скорочене позначення

відмінка

Відмінкові питання

Приклади відмінювання іменників

в однині

у множині

Називний

Н.

хто? що?

учень

учні

Родовий

Р.

кого? чого?

учня

учнів

Давальний

Д.

кому? чому?

учневі (-ю)

учням

Знахідний

Зн.

кого? що?

учня

учнів

Орудний

Ор.

ким? чим?

Учнем

учнями

Місцевий

М.

на кому?

(на) учневі

(на)учняхна чому?

(-ю)


Кличний

Кл.


учню

учні

3. Провідміняйте усно за поданим зразком іменник день в однині та множині.

4. Складіть і запишіть семеро речень із різними формами цього слова за варіантами: форма однини (І варіант), форма множини (II варіант).

103. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте вірш. Доберіть до нього заголовок. Що виражає дібраний заголовок — тему чи головну думку вірша?

Називний питає: х т о ти? щ о т и?

Хоче він про наслідки роботи

і про тебе чути лиш похвали,

щоб тебе як приклад називали.

Родовий доскіпує свого —

хоче знати він: к о г о ? ч о г о?

І про тебе знать, якого роду,

що немає роду переводу.

Все давальний дасть — не жаль йому,

але хоче знать: к о му ? ч о м у?

Знать про тебе, гожого на вроду,

що даєш і ти свому народу?

У знахідного свої потреби:

він — к о г о? і щ о? — питає в тебе.

І кого всі ми за друзів маєм,

і що друзі роблять нам навзаєм?

А орудний хоче знать: к и м ? ч и м?

У труді орудуй разом з ним.

Хоче знать: що здатний ти утнути?

Чим ти сильний? Ким ти хочеш бути?

А місцевий — д е ? В якому місці?

Хоче знати — у селі чи в місті?

Кличний закликає всіх навколо:

гей, Іване, Петре чи Миколо!..

Дмитро Білоус

Слово про слово Навзаєм — взаємно.

2. Назвіть усі відмінки. Поясніть, чому вони мають такі назви.

3. Складіть текст-розповідь про відмінки іменників за змістом вірша. Розкажіть одне одному.

4. Зіставте і порівняйте питання місцевого відмінка іменників у вірші і в таблиці. Зробіть висновок.

104. 1. Прочитай. Визнач тему й головну думку вірша. Добери до нього заголовок.

Розквітай, прекрасна Україно,

рідна земле, матінко моя.

Хай лунає мова солов’їна,

пісня неповторная твоя.

Хай смереки, ясени й тополі,

квіти, луки, трави і сади

шепотять нам вірші щедрі, добрі,

вольні

чисті, із джерельної води.

Надія Голуб

2. Назви іменники, ужиті у вірші в початковій формі (називному відмінку однини).

3. Випиши з вірша іменники у множині, зазнач у дужках їхню початкову форму.

4. Доведи, що виділені іменники вживаються у кличному відмінку однини.

105. 1. Прочитай висловлювання про Україну. Вивчи їх напам’ять. Запиши з пам’яті.

1. Свою Україну любіть (Тарас Шевченко). 2. Україно моя, Україно, я для тебе у світі живу (Дмитро Павличко). 3. Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна (Володимир Сосюра). 4. І єдиній моїй Україні — нероздільна моя любов (Леонід Полтава).

2. Назви повторюваний іменник. Познач у ньому закінчення. Запиши в дужках відмінок повторюваного іменника.

3. Добери синоніми до іменника Україна.

Слова для довідки: країна, держава, Батьківщина, Вітчизна, рідний край.

106. 1. Прочитай прислів’я і приказки про рідний край. Поясни їхній зміст.

1. Рідний край — земний рай. 2. Де рідний край, там і під ялиною рай. 3. Кожному милий рідний край. 4. За рідний край хоч помирай! 5. Рідний край має свій звичай.

2. Назви речення, у яких іменник край уживається в називному відмінку однини.

3. Самостійно добери й запиши прислів’я і приказки про рідний край.

4. Усно склади речення зі сполученням слів рідний край у формах знахідного і місцевого відмінків однини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити