Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 16. РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ

Як розрізнюють відмінки іменників з однаковими закінченнями?

107. 1. Пригадай, як підписуємо поштовий конверт. Розкажи, у якому відмінку вживають іменники, що називають прізвище, ім’я та по батькові людини, якій адресують листа. Розрізняй значення слів адресат і адресант.

Слово про слово

Адреса́т — той, хто одержує листа, повідомлення. Адресант — той, хто надсилає листа, повідомлення.

2. Заповни поштовий конверт, використовуючи іменники в називному відмінку однини.

108. 1. Прочитай текст. Доповни розповідь новою інформацією.

Усе своє життя українські козаки присвячували боротьбі із загарбниками — турками, татарами, польською шляхтою і російським царизмом. У жорстокій боротьбі з ворогами запорожці вмирали як лицарі. Зустріти смерть у бою вони вважали для себе за честь (За Дмитром Яворницьким).

2. Зверни увагу на виділений іменник, який уживається в різних відмінках. Скористайся правилом і поясни, як розрізнити відмінкові форми цих іменників.

Іменники, що мають однакові закінчення в давальному і місцевому відмінках однини, розрізняють за значенням і питаннями.

Іменники в давальному відмінку найчастіше називають особу, якій щось дають, надсилають, чимось допомагають. Наприклад: Бібліотекар видала Людмилі книжку.

У місцевому відмінку іменники найчастіше називають місце. Наприклад: На Людмилі нова сукня. Іменники в давальному і місцевому відмінках однини можна розрізняти також за наявністю чи відсутністю прийменників: у місцевому відмінку іменники завжди вживаються з прийменниками, у давальному — найчастіше без прийменників.

3. Самостійно склади й запиши двоє речень із виділеним іменником. У реченнях використай іменнику формі давального і місцевого відмінків однини.

109. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте текст. Розкажіть одне одному, що ви знаєте про українських козаків.

Запорозькі козаки мали за столицю Січ. Це було розчищене серед лісу або укріплене частоколом місце. На ньому козаки зводили селище. Січ була резиденцією всіх головних старшин козацтва. Саме завдяки Січі зміцнювалося українське козацтво.

У Січі жодного значення не мали ні знатність роду, ні перевага віку. Цінувалися серед товариства передусім розум, кмітливість, досвід і сміливість (За Дмитром Яворницьким).

Слово про слово

Резиде́нція — місце перебування уряду, керівників держави і високопоставлених осіб.

2. Визначте відмінки іменника, що повторюється в тексті. Випишіть речення, у яких цей іменник уживається в давальному і місцевому відмінках.

3. Поясніть розділові знаки в останньому реченні.

4. Удоскональте текст, уникаючи повторів.

110. 1. Прочитай поради. Поясни їхній зміст.

1. Ніколи не говори другові того, що він не хотів би чути. 2. Не хочеш почути поганих слів, не кажи їх сам своєму співбесідникові. 3. Що маєш повідомити своєму співрозмовникові — наперед обміркуй. 4. Завжди даруй своєму товаришеві якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до нього: «дякую», «будь ласка», «перепрошую».

2. Випиши словосполучення дієслово + іменник у давальному відмінку однини.

3. Постав іменник друг у формі місцевого відмінка однини. Склади й запиши з ним речення за фотоілюстрацією.

4. Добери споріднені слова до іменника розмова. Визнач у них корінь.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити