Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 18. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ У КОРЕНЯХ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОДНИНІ

Які чергування кореневих голосних звуків відбуваються в іменниках жіночого та чоловічого роду в однині?

116. 1. Прочитай. Визнач, який це текст — розповідь, опис чи міркування. Доведи свою думку.

Надходить осінь і приносить людям радість і легкий смуток.

Щедрі дари в осені, у різнобарвні шати одягає вона природу — і додається людям радості. А смуток торкається серця, коли прощально курличуть журавлі, ронять на землю дерева свій пишний одяг і завмирає на зиму природа.

2. Склади в зошиті таблицю за зразком.

Іменники

Звуки, що чергуються

лід — льоду

лебідь — лебедя

[і] З [О]

[і] З [е]

3. Випиши в перший стовпчик виділені іменники, а в другий — звуки, що чергуються в коренях цих слів.

4. Зроби висновок про чергування голосних звуків в іменниках жіночого та чоловічого родів.

У деяких іменниках жіночого і чоловічого роду, що в початковій формі мають нульове закінчення, зі зміною форми слова в корені відбувається чергування голосних звуків [і] з [о] або [е]. Наприклад: якість —якості, повінь — повені. Але: розповідь — розповіді, сніг — снігу.

117. 1. Прочитай текст. Поясни його головну думку.

Ніщо так не прикрашає людину — і школяра, і дорослого, — як скромність, привітність, щирість, доброзичливість. А почуття власної гідності й честі ніколи не дозволить принижуватися, бути нечесним. І навпаки: ніщо так не викликає зневаги й обурення, як вияв підлабузництва, нахабності, бездушності. Тож будьмо, друзі, завжди людяними!

2. Спиши. Підкресли іменники, у яких відбулося чергування звуків [і] з [о].

3. Назви слова, у яких може відбуватися чергування голосних звуків [і] з [о]. Поясни свої міркування.

118. 1. Прочитай поради, уживаючи відповідні відмінкові форми іменників.

Пізнай свої (можливість)

і жити вчись по (щирість).

По (щирість), без (хитрість),

без (заздрість), (зрадливість).

Хай буде більше (радість)

від (юність) до (старість).

Хвала одвазі й (сміливість) —

війна — (зарозумілість).

Алла Свашенко

2. Спиши вірш. Поясни правопис утворених відмінкових форм іменників.

3. Побудуй звукові моделі іменників-антонімів.

4. Поміркуй, чому так говорять люди: У слові мудрості політ і мудрість краси. Поясни, чергування яких звуків відбувається в іменнику мудрість.

119. 1. Прочитай прислів’я, доповнюючи словами з довідки. Поясни їхній зміст.

1. У труді цінується …. 2. Хто шукає … знаходить … . 3. . … і … — сестри.

Слова для довідки: майстерність, вправність, мудрість, старанність, трудність.

2. Випиши в перший стовпчик іменники жіночого роду, а в другий — звуки, що можуть чергуватися в коренях цих слів.

3. Поясни, чому ми так говоримо: Де багато слів, там мало мудрості.

120. 1. Прочитай текст. Поясни поділ його на абзаци. Розкажи, про яку пору року йдеться. Доведи свою думку.

Яскраво жовтіли на горбі ясени і берези. Там, де панував оранжевий колір, можна було вгадати клени. Вогнем палахкотіли осики.

Тихо, красиво народжувався блакитний жовтневий вечір. З’явилось безліч зір під величезним шатром темної ночі (За Віталієм Севастьяновым).

2. Спиши текст. Знайди слова, ужиті в переносному значенні.

3. Підкресли іменники, у яких зі зміною форми слова відбувається чергування голосних звуків у корені.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити