Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 2 ТЕКСТ

З РОЗДІЛУ ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

• Яка роль слів у побудові тексту

• Коли і для чого треба складати план тексту

ПРО ТИПИ ТЕКСТІВ

текст-розповідь

текст-опис

текст-міркування

про щось

когось або щось

щось доводить,

розповідає

описує

твердить,робить висновок

• Про те, чим різняться художні та наукові тексти

ПРО БУДОВУ ТЕКСТІВ

зачин

основна частина

кінцівка

• Про роль абзаців у тексті

НАВЧИШСЯ ПИСАТИ

замітку до газети

листи

оголошення

• Що називають діалогом

• Як досягти культури спілкування

§ 2. ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ ТЕКСТУ. ТЕМА І МЕТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ЗАГОЛОВОК

Що таке текст? Які його ознаки?

18. 1. Прочитай текст. Визнач його тему. Добери заголовок.

Книжка з давніх-давен була у великій пошані. Київський князь Володимир Святославович, який жив понад тисячу років тому, відкривав школи, спеціальні майстерні, де переписували, розмножували книги. А в часи князювання Ярослава Мудрого в Києві при Софійському соборі було засновано першу в Київській Русі бібліотеку.

У літописі «Повість минулих літ» читаємо: «Велика-бо користь від навчання книжного. Книги — мов ріки, які наповнюють собою увесь світ. Це — джерело мудрості».

2. Розкажи, про що йдеться в тексті. Визнач мету тексту і його головну думку.

Міркуй так: тема цього тексту — розвиток освіти в Київській Русі. Мета — повідомити про те, як високо цінували книги, дбали про освіту київські князі. А головна думка тексту така: книга — це джерело знань і людської мудрості.

Пригадай! Писемне висловлювання називають текстом.

У тексті завжди про щось повідомляють, розповідають.

Це його тема.

Кожна розповідь має певну мету.

У тексті можна визначити головну думку.

До тексту можна дібрати заголовок.

19. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст.

Тарасова гора… Високо над Дніпром звела вона свою сиву голову. Далеко видно звідси «і лани широкополі, і Дніпро, і кручі». Саме на цій горі хотів колись оселитися Тарас Шевченко. Та не судилося поетові здійснити свій намір. Йому було заборонено жити в рідних місцях.

Тільки після смерті Кобзар знайшов вічний спокій на колишній Чернечій горі. Народ із любов’ю називає її тепер Тарасовою.

2. Про що ви дізналися з тексту? Яка його тема і мета?

3. Спишіть останній абзац. Підкресліть у ньому вираз, ужитий у переносному значенні. Що він означає?

4. Складіть звукову модель слова любов’ю.

20. 1. Прочитай рядки з віршів Тараса Шевченка.

Попрощалось ясне сонце

з чорною землею,

виступає круглий місяць

з сестрою зорею…

За сонцем хмаронька пливе,

червоні поли розстилає

і сонце спатоньки зове

у синє море…

2. Які картини природи ти уявляєш, читаючи ці рядки?

Які слова вірша допомагають тобі в цьому?

3. Спиши першу строфу. Підкресли букви, які позначають два звуки.

4. Склади звукову модель одного слова (на вибір).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити