Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 21. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Які закінчення мають іменники жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини?

129. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте подані іменники.

Держава — державою земля — землею

республіка — республікою межа — межею

революція — революцією задача — задачею

Надія —Надією   ратуша—ратушею

2. Визначте їхні рід, число, відмінок.

3. Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи. Назвіть закінчення в орудному відмінку однини іменників з основою на приголосний: твердий, м’який, шиплячий, [й].

4. Сформулюйте висновок про правопис закінчень іменників жіночого роду на -а(-я) в орудному відмінку однини. Звірте свій висновок із правилом.

Револю́ція

Респу́бліка

Слово про слово

Ра́туша — будинок, у якому міститься міське самоврядування.

Іменники жіночого роду на -а (-я) в орудному відмінку однини мають закінчення -ою, -ею, -єю. Закінчення -ою мають іменники з основою на твердий приголосний, крім [ж], [ч], [ш]: природою, картиною, річкою; -ею — іменники з основою на м’який приголосний і [ж], [ч], [ш]: землею, вежею, кручею, ношею; -єю — іменники з основою на [й]: мрією, надією.

130. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Ніч. Темінь. Земля оповита (тиша). Чути лише, як за (електромережа), під високою (круча) хлюпочеться вода в річці. Звідти тягне (прохолода). Інколи щось шелесне в траві. Скинеться риба в річці. Час від часу порушують устояну тишу лише птахи, і тоді перед (лінія) горизонту з’явилася світла смуга — народжується новий день.

2. Спиши, поставивши слова, що в дужках, в орудному відмінку однини. Поясни правопис закінчень іменників.

3. Сформулюй правило написання виділеного слова. Наведи приклади слів, у яких після префіксів уживається апостроф.

Цеме́нт

131. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблицю.

Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини

-ом

-ем

-єм

рік — роком

сік — соком

лак — лаком

цемент — цементом

вир — виром

день — днем

нуль — нулем

ніж — ножем

меч — мечем

душ — душем

гай — гаєм

рій — роєм

чай — чаєм

край — краєм

ручай — ручаєм

2. Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи в іменниках кожного стовпчика. Сформулюйте правило про правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини.

3. Починайте формулювати правило так:

Іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини мають закінчення -ом, -ем, -єм.

Закінчення -ом мають іменники з основою на твердий приголосний, крім [ж], [ч], [ш], наприклад: …,

Закінчення -ем мають іменники з основою на … Закінчення -єм мають іменники …

132. 1. Прочитай слова.

1. Друг, брат, помічник, співрозмовник. 2. Учитель, учень, приятель, хлопець. 3. Глядач, слухач, доповідач, перекладач. 4. Дощ, кущ, плащ, борщ. 5. Гай, обрій, небокрай, трамвай.

2. Постав подані іменники у форму орудного відмінка однини.

Міркуй так: визначаємо, на який приголосний закінчується основа іменника чоловічого роду:

на твердий приголосний

на м’який приголосний

на приголосний

крім [ж],[ч], [ш]

та [ж], [ч], [ш]

[й]

пиши -ом

пиши -ем

пиши -єм

3. Склади й запиши речення, уживаючи утворені відмінкові форми іменників (однієї з груп за вибором).

Візьми до уваги! Іменники жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини вживаються як без прийменників, так і з прийменниками з, із, за, над, під, між, перед та ін. Наприклад: з подругою, із другом, за приятелем, перед товаришем.

1. Прочитай виразно вірш. Поясни, як ти розумієш його заголовок.

ЗАПРОШЕННЯ ДО МАНДРІВ

Біжать стежки знайомі, що пахнуть спориш..м.

Вертаються додому — у спеку чи з дощ..м.

Вони біжать до лісу, до повноводних рік.

А з ними ти — це звісно! — невтомний мандрівник.

Є кожному стежина — на втіху вибирай…

Одна лиш Батьківщина, — один у тебе край.

І ти ще змалку з нею зріднився назавжди …

Біжать стежки земл..ю під рідною зор..ю, і ти по них іди.

Микола Сингаївський

2. Випиши словосполучення з іменниками чоловічого роду в орудному відмінку однини. Поясни правопис закінчень іменників.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити