Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 23. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Які закінчення мають іменники чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини?

137. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Здавна існує прекрасний звичай підносити подарунки. Головне їхнє призначення — виявити повагу до людини. Тому дарувати можна всім, кого любите, поважаєте і цінуєте — батькові, матері, сестрі, братові, дідусеві, бабусі, родичеві, другові, сусідові.

Найкращий і найдорожчий той подарунок, що зроблений своїми руками. Чудово буде, якщо ви присвятите кому-небудь свій вірш або складете вітального листа.

2. Поставте запитання до тексту. Дайте відповіді на ці запитання.

3. Випишіть словосполучення з іменниками чоловічого роду в давальному відмінку однини. Позначте в них закінчення.

4. Сформулюйте правило про правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному відмінку однини. Звірте свої висновки з поданими далі відомостями.

Візьміть до уваги! Іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини мають закінчення -ові, -еві (-єві) або -у (-ю). Наприклад: другові — другу, товаришеві — товаришу, приятелеві — приятелю, героєві — герою.

138. 1. Прочитай вірш. Уяви змальовану картину. Розкажи, що ти уявляєш. Розглянь фотоілюстрацію на сторінці 72.

Веселка в небі, як на долоні,

а ген під нею пасуться коні.

На синім лузі, в співучім гаї,

не ходять хмари у небокраї,

цвіте веселка, мов світ, барвиста,

і кожна барва, мов промінь, чиста.

Микола Сингаївський

2. Поясни правопис закінчень іменників чоловічого роду в місцевому відмінку однини, скориставшись поданим правилом.

Візьми до уваги! Іменники чоловічого роду в місцевому відмінку однини мають закінчення -ові, -еві (-єві) або -у (-ю), -і (-ї). Наприклад: на батькові (на батьку), на вчителеві (на вчителі), на героєві (на герої), у будинку (у будинкові), у гаю (у гаї), у листі, в музеї.

3. Пригадай синоніми до виділеного слова. Зроби звуко-буквений аналіз цього слова.

1. Порівняй сполучення іменників, записані ліворуч і праворуч.

учню Шевчуку

учневі Шевчуку, учню Шевчукові

брату Дмитру

братові Дмитру, брату Дмитрові

учителю Євгену

учителеві Євгену Петровичу,

Петровичу

учителю Євгенові Петровичу

директору Сергію

директорові Сергію Івановичу,

Івановичу

директору Сергієві Івановичу

2. Дай відповідь на запитання: Що в них спільного? Чим вони відрізняються? Які сполучення іменників краще сприймаються на слух? Використовуй їх у своєму мовленні.

3. Зроби висновок. Звір свій висновок із правилом.

Візьми до уваги! Якщо в мовленні збігаються два іменники чоловічого роду в давальному або місцевому відмінках однини, то їх краще вживати з різними закінченнями. Наприклад: братові Олегу — брату Олегові.

140. 1. Прочитай прислів’я.

1. Сопілка — (вівчар) втіха. 2. Чужому (лихо) не смійся. 3. Нащо (пугач) дзеркало, коли він і так гарний. 4. Просо вітру боїться, а (дощ) кланяється. 5. Що на (думка), те й на (язик). 6. Розкажи (друг) — піде по (круг). 7. По (одежа) нас вітають, а по (розум) проводжають.

2. Спиши, уживаючи іменники, що в дужках, у давальному або місцевому відмінках однини.

3. Запам’ятай прислів’я і використовуй їх у своєму мовленні.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити