Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 24. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

Які закінчення мають іменники в множині?

141. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте вірш. Доберіть до нього заголовок.

Покосили жито, жито і пшеницю,

і шепочуть квіти про нічні зірниці,

про ранкові роси, про вітри ласкаві,

що під ними гнуться верби кучеряві.

Щедрий дар Вітчизні віддають баштани

і сади, де сяйво поміж листям тане.

І синіє небо над зеленим гаєм,

рідний край вітає з добрим урожаєм.

Володимир Сосюра

2. Назвіть іменники, які вжито: в однині, у множині. Поставте іменники, ужиті в однині, у форму множини.

142. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблиці на сторінці 74.

2. Зробіть висновок про правопис відмінкових закінчень іменників жіночого роду в множині.

Таблиці відмінювання іменників у множині

Відмінок

Питання

Жіночий рід

Н.

хто? що?

руки

межі

дівчата

суниці

вії

Р.

кого? чого?

рук

меж

дівчат

суниць

вій

Д.

кому? чому?

руками

межами

дівчатами

суницям

віям

Зн.

кого? що?

руки

межі

дівчата

суниць

вії

Ор.

ким? чим?

руками

межами

дівчатами

суницями

віями

М.

на кому?

на чому?

на руках

на межах

на дівчатах

на суницях

на віях

Кл.

-

руки

межі

дівчата

суниці

вії

Відмінок

Питання

Жіночий рід

Н.

хто? що?

вісті

речі

радості

подорожі

Р.

кого? чого?

вістей

речей

радостей

подорожей

Д.

кому? чому?

вістям

речам

радостям

подорожам

Зн.

кого? що?

вісті

речі

радості

подорожі

Ор.

ким? чим?

вістями

речами

радостями

подорожами

М.

на кому?

на чому?

у вістях

на речах

у радостях

у подорожах

Кл.

-

вісті

речі

радості

подорожі

3. Зробіть висновок про правопис відмінкових закінчень іменників чоловічого і середнього роду в множині.

Відмінок

Питання

Чоловічий і середній рід

Н.

хто? що?

вітри

коні

краї

озера

моря

Р.

кого? чого?

вітрів

коней

країв

озер

морів

Д.

кому? чому?

вітрам

коням

краям

озерам

морям

Зн.

кого? що?

вітри

коні

краї

озера

моря

Ор.

ким? чим?

вітрами

конями (кіньми)

краями

озерами

морями

М.

на кому?

на чому?

ва вітрах

на конях

у краях

в озерах

на морях

Кл.

-

вітри

коні

краї

озера

моря

143. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Косий промінь сонця зрідка виглядає в прорізі хмари. Сосна височить, мовби якийсь мідний витвір, якась примара в зелених шатах. За нею сивіє огрядним стовбуром віковий дуб. Ще далі мерехтить молода береза.

2. Спишіть текст, змінивши форму однини виділених іменників на форму множини. Пов’язані з цими іменниками слова також відповідно змінюйте.

3. Підкресліть у кожному реченні головні члени.

144. 1. Прочитай текст, поставивши іменники, що в дужках, у формі родового відмінка множини. За потреби користуйся таблицями.

Під час поїздки до Києва ми відвідали зоопарк. Із (звір) найбільше враження на нас справили слон, лев, лама і жирафа, а з (птах) — кондори й орли. Сподобалось нам також спостерігати за розвагами (мавпа). Не вдалося, на жаль, побачити (соловей, сова, вовк і лисиця). Жодна з (подорож) не запам’яталася нам так, як ця.

2. Зроби висновок про правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини.

Іменники в родовому відмінку множини мають закінчення -ів (-їв), -ей: садів, гаїв, відомостей. Більшість іменників жіночого роду та деякі іменники середнього роду в цьому відмінку мають нульове закінчення:

3. Розкажи, яких птахів і звірів ти бачив (бачила) в зоопарку. У розповіді вживай іменники в родовому відмінку множини.

145. 1. Спиши текст, розкривши дужки і поставивши іменники в потрібній відмінковій формі.

У дуба радість: із тих (жолуді), що замочило навесні, два таки проклюнулися паростками й викинули два (листочок). Високі трави затулили їх від (сонце), (вітри) і (зливи). Якщо ніхто не затопче — ростіть (дубочок), розвивайтеся!

Велетень також укрився зеленим листям. У його кроні знайшли собі прихисток багато (пташки) (За Анатолієм Давидовим).

Слово про слово

При́хисток — притулок, схованка.

2. Визнач відмінок виділених іменників. Доведи правильність думки.

146. 1. Склади словосполучення зі словами, що позначають кількість (п’ять, дев’ять, двадцять тощо), і поданими іменниками за зразком.

Гвинті́вка

П’ять будинків.

Будинок, двері, вікно, меблі, гривня, дорога, дерево, боєць, солдат, гвинтівка, шеренга, герой, розповідь. Візьми до уваги! Іменник гривня відмінюється, як вишня.

2. Запиши утворені словосполучення. Познач закінчення в іменниках.

3. Розглянь фотоілюстрації. Чи тобі доводилося грати в ігри в команді? Розкажи про це в класі або склади усну розповідь про гру дітей за фотоілюстрацією (на вибір).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити