Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 25. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ ІЗ ПРИЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКАХ

Як правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках? Які закінчення мають іменники в місцевому відмінку множини з прийменником по?

147. 1. Прочитай. Визнач, який цей текст — розповідь, опис чи міркування. Обґрунтуй свою відповідь.

Як відомо, в українській мові є сім відмінків іменників. Самі вони не можуть упоратися з великою кількістю значень, які потрібно передати. І тоді на допомогу відмінкам приходять прийменники, щоб виразити найрізноманітніші відтінки думки.

Порівняй, наприклад, форми слова світанок, що мають часове значення, без прийменників і з прийменниками: світанком — до світанку, перед світанком, протягом світанку, під час світанку, після світанку (За Іваном Вихованцем).

2. Пригадай, у якому відмінку іменники вживаються без прийменників, а в якому — лише з прийменниками.

3. Перевір свої міркування за допомогою поданих далі відомостей.

У називному відмінку іменники вживаються без прийменників, а в місцевому — тільки з прийменниками. В інших відмінках іменники можуть уживатися без прийменників і з прийменниками у (е), з (із), на, про, під (піді), від (віді), перед (переді), за, при, між, біля, через, для та ін.

148. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

2. Спиши текст, уставляючи замість крапок потрібні за змістом прийменники. За потреби користуйся довідкою.

Запорозький флот інколи мав сотні морських чайок і був грізною зброєю … боротьбі … ворогом. Майже кожен … відомих гетьманів приділяв велику увагу будівництву чайок. Перші згадки … морські походи запорожців припадають … часи Дмитра Вишневецького. Козаки нападали … турецькі й татарські міста, визволяли невільників, вели успішну боротьбу… султанським флотом. Голосний відгомін … це дійшов … нас … народних думах, баладах і легендах (За Михайлом Слабошпицьким).

Слово про слово

Ві́дгомін — перекази про якісь минулі події, спогади.

Слова для довідки: із, з, до, про, в, у, на.

3. Склади й запиши словосполучення дієслово + прийменник з іменником місто в різних відмінкових формах.

4. Усно добери до іменника похід споріднені слова.

Розрізняй

українською:

російською:

по горах

по горам

по морях

по морям

по озерах

по озерам

по берегах

по берегам

149. 1. Прочитай текст.

2. Розкажи, якими видами транспорту тобі подобається подорожувати.

Туристи — непосидючий народ. Мандрують вони містами і селами, лісами і горами, спускаються бурхливими річками.

Використовують для цього різний транспорт — їдуть потягами й автобусами, велосипедами та мотоциклами, пливуть плотами й човнами, ідуть пішки.

У дорозі туристи збагачуються незабутніми враженнями.

3. Спиши текст, уживаючи виділені іменники в місцевому відмінку множини. Використай для цього прийменники по, на, в, у.

4. Познач закінчення цих іменників.

150. 1. Дай письмові відповіді на запитання, уживаючи іменники в місцевому відмінку множини.

1. Які уроки в розкладі по понеділках?

2. Які шкільні предмети ти відвідуєш по вівторках?

3. Які навчальні заняття в розкладі по середах?

4. Які уроки ти відвідуєш по четвергах?

5. Які шкільні заняття в розкладі по п’ятницях?

2. Поясни правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини.

3. Назви прийменники, з якими вживаються іменники в місцевому відмінку множини.

Запитання і завдання для повторення

1. Які чергування голосних звуків відбуваються під час відмінювання іменників в однині? Наведи приклади.

2. Які чергування приголосних звуків відбуваються під час відмінювання іменників в однині? Наведи приклади.

3. Іменники якого роду і в яких відмінках мають різні закінчення? Наведи приклади.

4. Які закінчення мають іменники в родовому відмінку множини?

5. З якими закінченнями вживаються іменники в місцевому відмінку множини?

6. Які прийменники вживаються з іменниками в місцевому відмінку множини?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити