Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

§ 26. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ

Яку роль відіграють прикметники в мові та мовленні?

151. 1. Прочитай і відгадай загадки.

1. Взимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. 2. Сплять у лузі сестрички, золотенькі очі, а білії вії. 3. Стоять красуні на воді, вінки в них білі й золоті. 4. По голубому морю золота тарілка плаває. 5. Скатертина біла увесь світ накрила. 6. Біла латка, чорна латка по березі скаче.

2. Які слова в загадках допомогли їх відгадати? До якої частини мови належать ці слова?

Взи́мку влі́тку восени́ навесні́

152. Попрацюйте разом! 1. Пригадайте, яка частина мови називає ознаки предметів. Чому прикметник має таку назву? На які питання він відповідає?

2. Прочитайте вірш. Яку основну роль прикметника в мові розкрила поетеса?

ПРИКМЕТНИК

Земля — ласкава, люба, рідна,

а сонце — щире, золоте,

а небо — лагідне й погідне,

життя — прекрасне, дороге.

А очі в мами — добрі, ніжні,

а голос — чистий і дзвінкий,

а руки — теплі і надійні,

а погляд — сонячний, ясний.

Усі ознаки називає прикметник як частина мови, і жодної не обминають слова ці, справді, пречудові.

Леся Лужецька

3. Виберіть із вірша одну строфу з прикметниками та запишіть її. Прикметники підкресліть хвилястою лінією. Усно поставте до них питання.

153. 1. Прочитайте два описи й порівняйте їх. Який із описів є виразнішим? Завдяки чому?

1. Неначе в повені затонув світ. І скрізь розіллялось біливо туману — завмерло і не зворухнеться в полях.

А потім, коли в небо викотиться місяць, то сніг знову грає сяйвом, знову молоком розливається довкруг. І тоді іній знову оживає (За Євгеном Гуцалом).

2. Неначе в молочній повені затонув ранковий світ. І скрізь розіллялось густе біливо туману — завмерло і не зворухнеться в зимових полях.

А потім, коли в небо викотиться повний місяць, то сніг знову грає білим сяйвом, знову холодним молоком розливається довкруг. І тоді іній знову оживає (Євген Гуцало).

2. Зробіть висновок про роль прикметників у мовленні.

154. 1. Прочитай текст. Яка його тема? А яка мета?

На яблуневу гілку сіла весела синичка і зацвірінчала. Вона мала пір’ячко синього кольору із зеленкуватим відтінком, маленьку голівку з білими щічками і блискучі, як намистинки, очі.

Побачивши годівничку з дрібненькими шматочками сала, синичка підлетіла ближче. Спочатку вона кружляла навколо, потім урешті наважилась і, сівши на дощечку, почала дзьобати поживу.

Дмитрик спостерігав за синичкою у вікно. Він з радістю подумав, що тепер пташка не загине.

2. До прикметників весела, маленька усно добери синоніми й антоніми.

3. Знайди в тексті опис синички. За допомогою яких прикметників зображено пташку? Спиши опис, прикметники підкресли.

Тепе́р

155 1. Прочитай прислів’я. Спиши їх, уставляючи замість крапок антоніми до виділених слів. Поясни, коли так говорять.

1. Маленька праця краща за … безділля. 2. Праця чоловіка годує, а … марнує. 3. Ранні пташки росу п’ють, а … сльози ллють. 4. Руки білі, а сумління …. 5. Ластівка день починає, а соловей ….

2. Поміркуй, яку роль відіграють антоніми в прислів’ях. До яких частин мови належать ужиті тут антоніми?

156. 1. До кожного прикметника, поданого в словосполученні, добери й запиши відповідний антонім. За потреби скористайся довідкою.

1. Легкий мішок; легке завдання. 2. Гаряча вода; гаряча вдача. 3. Порожня голова; порожня бочка. 4. М’який хліб; м’який характер.

Слова для довідки: 1. Складне, важкий. 2. Спокійна, холодна. 3. Повна, розумна. 4. Черствий, твердий.

2. У яких словосполученнях прикметники вжито в прямому значенні, а в яких — у переносному?

157. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте словосполучення. З яких частин мови вони складаються?

Фане́ра

Фарту́х

Подвір’я школи, листя клена, полиця для книжок, вітер із півдня, допомога товариша, портфель зі шкіри, хвіст лиса, щебетання пташок, робота в класі, потік води, грива коня, фартух для роботи, ящик із фанери.

2. Замініть за зразком подані словосполучення сполученнями прикметників з іменниками. Користуйтеся такою заміною у власних висловлюваннях.

158. 1. Подані словосполучення введи в речення.

Гострі зуби, гострий біль, гострий зір, гострий соус, гострий на язик.

2. Зроби висновок про значення прикметника гострий у кожному словосполученні.

159. 1. Прочитай текст, добираючи пропущені слова з довідки.

Звечора …, … хмари потемніли і … брилами нависли над землею. Ось-ось повалить сніг.

І справді, присмерком починають спускатися на землю перші … сніжинки. Спочатку їх небагато, а потім усе більше й більше літає їх у … повітрі. Сніжинки безшумно сідають на … мохи, почорніле листя, … гілки ялин. … ковдра стелиться по землі (За Валентиною Пархоменко).

Слова для довідки: густі, сірі; волохаті; морозному; важкими; кудлаті; зелені; пухнаста.

2. Спиши текст, уставляючи пропущені прикметники.

3. Серед прикметників, поданих у довідці, знайди синоніми.

Зве́чора

Споча́тку

160.1. Прочитай тексти і порівняй їх: що в них спільного і чим вони різняться. Яка мета кожного тексту?

1. Ніч — це частина доби від заходу до сходу сонця, від вечора до ранку. Тривалість ночі залежить від пори року та від розташування місцевості на земній кулі: що далі вона на північ, то довша ніч узимку й коротша влітку.

2. Стояла темна ніч над сонною землею. Місяць примеркав і вже ген до світу показував свої золоті роги, зорі сумно лупали в темному небі. Тихо було всюди, як у вусі… Покій і сон криють усе своїм темним пологом, усе заснуло мертвим сном півночі (За Панасом Мирним).

Слово про слово

Примерка́ти — тьмяніти, утрачати блиск, яскравість. Лупати — кліпати.

2. Порівняй кількість прикметників у першому і другому текстах. Який висновок можна зробити про вживання прикметників у художніх і наукових текстах?

3. Спиши художній текст, підкресли в ньому прикметники, усно постав до них питання.

161. 1. Прочитай два тексти. Подумай, який із них художній, а який — науково-популярний.

1. ЛІС

Ліс займає значну частину території України. Це велика площа землі, заросла деревами і кущами. Ліс називають багатством держави. Він здавна слугує людям.

Ліси — це передусім деревина, цінний будівельний і промисловий матеріал. В Україні працюють заводи, які переробляють деревину. З дерева виготовляють меблі, папір… Це — безцінний дар природи, лабораторія цілющого повітря, яке має важливе лікувальне значення (Із журналу).

2. ОСІННІЙ ЛІС

У лісах осінньої пори задумливо, тихо й світло. Крізь поріділі крони дерев яскравіше проглядає небесна синь. Сонячні промені вільніше проливаються на землю. Здається, між стовбурами хтось уклав навскіс золоті снопи свіжої золотавої соломи.

Дерева ніби обмірковують свою подальшу долю. Вони зроняють раз по раз різнокольорові листочки, мов слова в дружній розмові між собою… (Із народного календаря).

2. У якому тексті вжито більше прикметників? Чому?

3. Спиши текст про осінній ліс. Постав питання до прикметників.

162. 1. Прочитай опис дятла. Який це опис — художній чи науковий?

У дятла міцний дзьоб з гострим кінцем, що весь час то стирається, то наростає. У чорного дятла форма дзьоба нагадує долоню. Язик у дятла круглий, з ворсинками на кінчику і дуже довгий, укритий слизом. Дятли висовують язик майже на дванадцять сантиметрів.

2. А тепер самостійно напиши розповідь про дятла. Розкажи в ній, що тобі ще відомо про цю пташку.

163. 1. Прочитай загадку та прислів’я. Знайди в них прикметники-антоніми.

1. Що це за ягоди, що в жнива гіркі, а в мороз солодкі? 2. З великої хмари малий дощ буває. 3. Повний колос до землі гнеться, а порожній угору пнеться. 4. Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже.

2. Спиши прислів’я і поясни, коли так говорять. Запам’ятай їх і використовуй принагідно у своєму мовленні.

164. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте текст. Спишіть, доповнюючи текст прикметниками за змістом. Використовуйте слова з довідки.

… долиною між двома рядками … гір тихо тече по Васильківщині … річка Раставиця. Серед долини з..л..ніють …, … та … верби, там ніби потонуло у вербах с..ло Вербівка. Подекуди з-поміж верб та садків виринають … хати та чорніють покрівлі … клунь (За Іваном Нечуєм-Левицьким).

Слова для довідки: широкою, невеличка, розкішні, високі, густі, розложистих, високих, білі.

Слово про слово

Клу́ня — будівля для зберігання снопів, сіна, полови та для обмолочування врожаю.

Виринають — з’являються.

2. Поясніть написання слів із пропущеними буквами.

3. У першому реченні підкресліть головні члени.

165. 1. Прочитай вірш. Знайди в ньому прикметники.

ПРО НАЙКРАЩИХ

Найкращі пташенята

в сонливої сови.

Найкращі травенята

в шумливої трави.

У вітра — найспритніші

веселі вихорці.

У сонця — найясніші

гарячі промінці.

Тамара Коломієць

2. Простеж, як утворився прикметник найкращий: гарний—► кращий —► найкращий. А як утворилися прикметники найспритніший, найясніший?

Правильно вимовляй і пиши:

найкращий

наймолодший

найшвидше

найсмачніше

найясніші

найвеселіші

166. 1. Прочитай і спиши текст. Що тобі в ньому сподобалося? Коли, де і як ти можеш ним скористатися?

МАТУСЮ!

Ви для мене — сонце ясне і небо синє, і квітка найкраща, і порадниця наймудріша, і друг найнадійніший.

Хочу, щоб Ваші найласкавіші у світі руки вели мене в житті ще багато років. Я люблю Вас, матусенько. І любитиму завжди.

2. Спиши текст. Підкресли прикметники хвилястою лінією, а пов’язані з ними іменники — прямою. Визнач число прикметників, а в однині — і рід.

Візьми до уваги! Учись утворювати форми прикметників: ласкаві — ласкавіші — найласкавіші; мудра — мудріша — наймудріша.

167.1. Прочитай вірш. Поясни, яка частина мови найчастіше вживається у вірші. Обґрунтуй свою думку.

Слова, слова… Вони в собі всі різні: тривожні й тихі, радісні й сумні, є терпеливі, є жорстокі й грізні, лукаві й чесні, мудрі і смішні…

Михайло Ткач

2. Випиши з вірша прикметники за абеткою. Постав наголос у словах.

3. Назви прикметники-антоніми, ужиті у вірші. Поясни їхню роль у тексті.

4. Добери синоніми до прикметників різні, радісні. Склади з ними речення. Що спільного і що відмінного між прикметниками та іменниками?

168.1. Прочитай вірш. До слова ОТЧИЙ добери синоніми.

ОТЧИЙ ДІМ

Мій отчий дім, де всі стежки мої

веселками ясними перевиті,

де у садах співають солов’ї,

де шлях в світи проліг в високім житі.

Мій отчий дім, ти дав усе мені,

моя маленька біла рідна хата

ввійшла у серце співом голосним

і словом тим, яке дарує мати.

Іван Драч

2. Випиши з вірша по одному словосполученню з прикметниками чоловічого, жіночого і середнього роду. У дужках познач рід прикметників.

169 1. Прочитай казку. Доповни її, уставляючи на місці пропусків слова.

Двоє друзів, Іменник і Прикметник, вирішили погратись у гру «Сполучи слова». Для цього вони приготували свої приклади.

— Пілот, — почав Іменник, а Прикметник додав:

— Відважний, чудовий, видатний, хороший, військовий, цивільний.

— Квітка.

— Велика, маленька, …, …, … .

— А тепер пограємось у зміну форми, — запропонував Іменник.—Спочатку—за числами, а потім — за відмінками.

— Пісня, — першим почав він.

— Весела, дзвінка, колискова, улюблена, … .

— Пісні.

— Веселі, сумні, … .

— Мед, — продовжував Іменник.

— Смачний, свіжий, квітковий, гречаний, … .

— Меду, — запропонував Іменник.

— Смачного, …, … .

— А тепер позмінюймо наші слова за родами, — запропонував і собі Прикметник.

— Не розумію тебе, — відповів Іменник, — як це я зможу змінити свої слова за родами?

2. Чому Іменник не зрозумів пропозиції Прикметника? Поясни на прикладах основну відмінність між іменником і прикметником.

Прикметник — частина мови, що називає ознаку предмета і в початковій формі відповідає на питання я к и й? я к а? я к е? Прикметник завжди стоїть у тому числі, роді та відмінку, що й іменник, від якого він залежить. Змінюється прикметник за числами, відмінками, а в однині — і за родами.

У називному відмінку однини прикметники мають закінчення -ий, -їй (чоловічий рід); -а,

-я (жіночий рід); -е, -є (середній рід). За цими закінченнями можна визначити, до якого роду належить прикметник.

170. Попрацюйте разом! 1. Складіть усну розповідь про прикметник за таким планом.

1. Яку частину мови називають прикметником? На які питання він відповідає?

2. З якою частиною мови прикметник найчастіше пов’язаний у реченні?

3. Як змінюється прикметник? Чи так само, як іменник?

4. Які закінчення мають прикметники чоловічого, середнього і жіночого роду в називному відмінку однини?

5. Про що можна довідатись із закінчень прикметників?

2. Знайди в підручнику «Літературне читання» короткий текст (віршовий або прозовий) і спиши. Підкресли в ньому прикметники хвилястою лінією, а іменники, від яких вони залежать, — прямою.

171. Прочитай і відгадай загадки. Спиши, надписуючи скорочено над кожним прикметником його число і рід.

1. Тоненьке, гостреньке, серце гладеньке. Хто на його слід погляне, думку його пізнає. 2. Круглий, та не місяць, зелений, та не діброва, з хвостиком, та не миша. 3. Гарний на вроду, їсть масло і п’є воду, ходить він із краю в край, ріже чорний коровай.

172. 1. Прочитай текст і визнач його тему. Випиши сполучення іменників із прикметниками, уставивши пропущені закінчення.

У тайзі тварини добре пристосувалися до сувор.. умов життя. У багатьох звірів узимку виростає густ.. і довг.. хутро, з’являється захисн.. забарвлення. Глибок.. снігове покриття слугує захистком для деяких тварин і птахів. Вони зариваються у сніг і там ночують, а в сильн.. мороз і днюють.

Біла північна сова

У зайця, рисі й росомахи взимку на лапах виростає довг.. жорстк.. шерсть. Вона допомагає їм ходити по глибок.. снігу і не провалюватись (Із книги «Тваринний світ»).

2. Добери й запиши синоніми до прикметників суворий, сильний.

3. Знайди слова зі знаком м’якшення і поясни його вживання.

173. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок, який відображає головну думку.

Справжній володар листяного лісу — дуб. Особливо могутній, міцний і величний він на галявинах, де йому не заважають інші дерева. На величезному стовбурі розкинулися віти із зеленим жорстким листям. Дуб не кланяється вітру, як верба або береза, не тремтить, як осика, а лише глухо шумить.

Слово про слово

Жорстки́й — який має тверду, нерівну поверхню.

2. Знайди прикметники, випиши їх і розбери за зразком, поставивши кожен у форму називного відмінка однини.

Прикметник

Питання

Закінчення

Рід

Число

справжній

який?

-ій

чол.

одн.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити