Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

§ 27. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Як можуть змінюватися прикметники?

174. 1. Прочитай і спиши текст.

Перший сніг змінив усе навкруги. Одяглися в білі обнови дерева та дахи будинків. Висипала на подвір’я радісна дітвора. Адже з першим снігом прийшли до неї й нові розваги.

2. Знайди прикметники, познач їхні закінчення. Чому закінчення різні, від чого вони залежать?

175. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблиці відмінювання прикметників.

2. Порівняйте відмінкові закінчення прикметників: а) чоловічого і середнього роду; б) чоловічого, середнього і жіночого роду. Який зробите висновок?

3. Зверніть увагу на особливості відмінювання прикметників чоловічого роду в знахідному відмінку. Поясніть, дібравши до прикметника відповідні іменники.

Таблиці відмінювання прикметників

Відмінок

Питання


Відмінкові форми однини

ч. р.

ж. р.

с. р.

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

Н.

який?

яка?

яке?

вірний

вірна

вірне

Р.

якого?

якої?

якого?

вірного

вірної

вірного

Д.

якому?

якій?

якому?

вірному

вірній

вірному

Зн.

як Н. або Р.

яку?

яке?

як Н. або Р.

вірну

вірне

Ор.

яким?

якою?

яким?

вірним

вірною

вірним

М.

на якому?

на якій?

на якому?

на вірному,

на вірнім

на вірній

на вірному,

на вірнім

Відмінок

Питання

Відмінкові форми однини

ч. р.

ж. р.

с. р.

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

Н.

який?

яка?

яке?

давній

давня

давнє

Р.

якого?

якої?

якого?

давнього

давньої

давнього

Д.

якому?

якій?

якому?

давньому

давній

давньому

Зн.

як Н. або Р.

яку?

яке?

як Н. або Р.

давню

давнє

Ор.

яким?

якою?

яким?

давнім

давньою

давнім

М.

на якому?

на якій?

на

на давньому,

на давній

на давньому,
якому?

на давнім


на давнім

Відмінок

Питання

Відмінкові форми множини (для всіх родів)

Н.

які?

вірні

давні

Р.

яких?

вірних

давніх

Д.

яким?

вірним

давнім

Зн.

як Н. або Р.

як Н. або Р.

як Н. або Р.

Ор.

якими?

вірними

давніми

М.

на яких?

на вірних

на давніх

4. Порівняйте відмінювання прикметників чоловічого і середнього роду. Що в них спільного?

176. 1. Подані прикметники запиши у два стовпчики. У перший — прикметники з основою на твердий приголосний, а в другий — прикметники з основою на м’який приголосний. Зроби висновок: як залежать закінчення від кінцевого приголосного основи.

Давній, цінний, природний, зимовий, літній, дружній, прозорий, синє, минуле, далеке, завтрашнє, зелене, проїзний, незабутня, українська, братня, лагідна, мудра.

2. Перевір, чи в таблицях прикметники так само розділено на дві групи залежно від кінцевого приголосного основи.

3. Порівняй свій висновок із правилом.

Правопис відмінкових закінчень прикметників в однині залежить від кінцевого приголосного основи.

Прикметники з основою на твердий приголосний мають у називному відмінку однини такі закінчення: у чоловічому роді —ий, у жіночому — -а, у середньому—е: ранковий, ранкова, ранкове. Прикметники з основою на м’який приголосний у називному відмінку однини мають на письмі такі закінчення: у чоловічому роді —ій, у жіночому — -я, у середньому —є: осінній, осіння, осіннє. Букви і, я, є позначають м’якість попереднього приголосного звука основи.

177. Попрацюйте в парах! 1. Провідміняйте письмово прикметники могутній, дужий, щире, синя.

2. Користуючись таблицями відмінювання прикметників, складіть таблицю відмінкових закінчень прикметників чоловічого роду в однині.

Прикметники

Відмінкові закінчення

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

з основою на твердий приголосний

-ий


з основою на м’який приголосний

-ій


3. Поцікавтеся, як це завдання виконали інші учні.

178. 1. Прочитай. Спиши текст. Замість крапок добери з довідки прикметники, поставивши їх у потрібних відмінках.

Який це текст — розповідь чи опис?

Ліс сяє кришталем. Ще вчора поля й вигони були …, …, а сьогодні кожна … травинка, кожна стеблина прибрана в … мереживо і … срібло.

Морозець приємно пощипує щоки. Ледь-ледь риплять сніжинки під ногами. Легко дихається цього … ранку.

Слова для довідки: сухий, сріблястий, білий, сірий, одноманітний, зимовий.

2. Підкресли головні члени у перших двох реченнях другого абзацу.

Як визначити відмінок прикметника в реченні?

179. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте виразно вірш. Яка його тема? Знайдіть прикметники, ужиті в переносному значенні?

У РІДНІМ КРАЇ

У тихому тремтінні

хмаринка проліта.

У сонячнім промінні

купаються жита.

І ниви золотисті

схилили колоски.

У небі урочистім

спів жайвора дзвінкий.

У нашім ріднім краї

над красенем Дніпром

веселка розквітає

на щастя і добро.

2. Визначте відмінок прикметників. Поясніть, як ви це зробили.

Свої дії звірте з правилом.

Щоб визначити відмінок прикметника, потрібно:

1) з’ясувати, від якого іменника він залежить;

2) визначити відмінок іменника (прикметник завжди стоїть у тому самому відмінку, що й іменник).

180. 1. Прочитай текст і визнач його головну думку.

Батьківщина — це й наші пісні, жартівливі й журливі. Пісня єднає нас, бо її гарно співати разом.

Мама співала тобі колискову пісню, коли ти був маленьким хлопчиком. Під веселі марші люблять крокувати спортсмени і туристи. З бадьорою піснею і далека дорога здається коротшою і цікавішою (За Георгієм Шевцовим).

2. Спиши другий абзац тексту. Підкресли прикметники хвилястою лінією. Визнач їхні відмінки і скорочено надпиши зверху.

3. Утвори та запиши форми прикметників за зразком: короткий — коротший, дзвінкий — … , веселий — … , бадьорий — … .

181. 1. Прочитай і спиши вірш. Визнач тип тексту — це розповідь, опис чи міркування. Доведи свою думку.

Все — із доброго чи злого —

починається з малого.

Листя виросте з листочка,

з нитки витчеться сорочка.

Хліб — з маленької зернини,

дощ — із чистої краплини.

Проганяй мерщій дрімоту

і рукам давай роботу.

Микола Сингаївський

2. Знайди в тексті прикметники, визнач їхній відмінок, познач скорочено.

3. Знайди в тексті прикметники-антоніми.

Вимовляй правильно:

[почи енайе иц':а]

[вич:е иц':а]

[хоче и ц':а]

182. 1. Добери й устав замість питань відповідні прикметники так, щоб утворити загадки про відомі тобі предмети.

1. У (якому?) кожушку, у (якій?) сорочечці я росту собі в ліску — всім зірвати хочеться.

2. Був він серпиком (яким?), згодом — блюдцем став (яким?).

2. У яких відмінках довелося вжити прикметники? Чому? Зверни увагу на відмінки іменників, від яких залежать ці прикметники.

183. Попрацюйте в парах! 1. У поданих моделях прикметників замініть закінчення називного відмінка однини на закінчення орудного відмінка. Запишіть утворені моделі.

2. Доберіть прикметник до кожної моделі.

184. 1. Подані сполучення прикметників з іменниками запиши в місцевому відмінку з відповідними прийменниками.

Телегра́ма

Аеродро́м

Далекий шлях, волога земля, простора кімната, швидкий поїзд, гомінливе місто, безмежний простір, вітальна телеграма, всесвітня мережа, сучасний аеродром.

2. До виділених прикметників усно добери антоніми.

3. З одним зі словосполучень склади речення. Запиши його.

ХВИЛИНКА СПІЛКУВАННЯ

— А ти знаєш, чому Інтернет називають великою павутиною?

— Ні, розкажи, будь ласка.

— Із задоволенням. Уся інформація Інтернету зберігається в пам’яті мільйонів комп’ютерів, якими користуються люди в усьому світі. Тому її назвали «Велика всесвітня павутина».

185. 1. Спиши, поставивши прикметники та іменники, що в дужках, у формі орудного відмінка однини. Виділи відмінкові закінчення прикметників і поясни їхнє написання з опорою на кінцевий приголосний звук основи.

1. То була тиха ніч-чарівниця, (покривало спокійне, широке) простелилась вона над (далеке село). 2. Гори спалахнули (кривавий багрянець). 3. Хвоя озивалась (протяжний, густий шепіт), од якого віяло (смолистий, терпкий холодок). 4. (Синій вершник) пролітає за вікном пізній вечір.

2. До слова кривавий у другому реченні добери синоніми.

186. 1. Прочитай і спиши текст, поставивши прикметники, що в дужках, у потрібному відмінку.

У (тихе) небі ще блищали зорі, а на (південний) сході почало світлішати. Згодом зовсім розвиднілось. Дерева вбрались у (казковий білий) шати. А коли зійшло (блідий) сонце, іній почав виблискувати (дивний) самоцвітами. На (чистий) снігу добре було видно сліди зайців і лисиць.

Слово про слово

Ша́ти — багатий святковий одяг (про людей і навколишню природу).

2. Над прикметниками надпиши скорочено відмінок. Орієнтуйся на відмінок іменників.
Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити