Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

§ 28 ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -СЬК-ЗЬК-, -ЦЬК-

187. 1. Прочитай текст. Яка його мета?

КОЗАЦЬКІ МОГИЛИ

Є на межі Рівненської і Волинської областей, на заході України, тихий куточок, де спочиває слава запорозьких козаків. Це музей-заповідник «Козацькі могили». Він розташований на острові Журавлиха у верхів’ї річки Стир, неподалік від міста Берестечка.

Тут понад триста років тому козацькі полки прийняли нерівний бій з польськими завойовниками. У Берестецькій битві було захоплено в полон козацького гетьмана Богдана Хмельницького. Та полки зуміли вирватися з ворожого оточення.

«Козацькі могили» — це тільки один із куточків України, що зберігає пам’ять про наших славних предків — запорозьких козаків.

2. Випиши з тексту прикметники із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-. Суфікси познач.

188. Прочитай. Від яких власних назв утворено подані прикметники? Запиши слова парами за зразком. У прикметниках познач суфікси.

Запорізький, прилуцький, кременчуцький, волзький, кавказький, чернівецький, полтавський, сумський, паризький, празький.

Запам’ятай! У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк- завжди пишемо знак м’якшення: київський, вінницький, бузький.

Візьми до уваги! Перед цими суфіксами приголосні також можуть пом’якшуватися у вимові, проте ь після них не пишуть: уманський, селянський. Але м’якість звука [л'] перед суфіксом -ськ- позначають знаком м’якшення: сільський, польський, подільський.

189. 1. Подумай, від яких власних назв утворено подані прізвища. Спиши їх. Познач суфікси.

Прилуцький, Житомирський, Ніжинський, Васильківський, Київський, Задніпровський, Кримський, Лохвицький.

2. Які ще прізвища, утворені від назв сіл, міст, річок, ти знаєш? Запиши їх після поданих. Познач суфікси.

190. 1. Утвори за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- прикметники від поданих іменників. У разі потреби звернися до орфографічного словника.

Козак, ткач, Одеса, грузин, казах, маляр, завод, Львів, Харків, Суми, Луцьк, Ніжин, Донецьк.

2. Допиши назву свого населеного пункту і утвори від неї прикметник. За допомогою якого суфікса це вдалося зробити?

191. 1. Спиши, уставляючи пропущені суфікси -цьк- або -ськ-.

1. Я для тебе горів, україн..ий народе, тільки, мабуть, не дуже яскраво горів. 2. Упаду я зорею, мій вічний народе, на трагічний і довгий Чума..ий твій шлях. 3. І бачиш ти із канів..ого схилу, як новий день над світом устає (Із творів Василя Симоненка).

2. Зроби звуко-буквений аналіз виділеного слова.

3. Добери антоніми до слів яскраво, новий.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити