Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

§ 29 УЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ

192. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте прикметники. Визначте, на який приголосний — твердий чи м’який — закінчується їхня основа. Запишіть слова у стовпчик.

Домашній, раннє, спілий, красиве.

2. Поставте прикметники в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Запишіть утворені слова через риску. Позначте в них закінчення.

У прикметниках чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини перед закінченням потрібно писати знак м’якшення. Наприклад: домашнього, домашньому, у домашньому.

193. Провідміняй письмово прикметники жіночого роду разом з іменниками. Простеж, у яких відмінках у прикметниках жіночого роду однини перед закінченням уживається знак м’якшення. Спробуй самостійно сформулювати правило про вживання знака м’якшення у прикметниках жіночого роду однини з основою на м’який приголосний.

Давня дружба, приємна розмова.

194. 1. Прочитай текст, добери до нього заголовок. Спиши другий абзац.

Спадають сутінки. Заходить чарівна ніч. І на вечірньому небі спалахують міріади зірок. Не злічити їх! Мов живі, дрібними світлячками мерехтять вони у неосяжнім просторі.

А як береться на світ, вони вичахають, бліднуть і зникають, мов роса з присушеної трави. І тоді цілий день у блакитно-синьому небі самотньою, але яскравою, сліпучою й переможною зіркою сяє Сонце (За Тамарою Кінько).

Слово про слово

Міріа́ди — незліченна кількість, безліч, сила-силенна.

2. Знайди в тексті прикметники чоловічого, жіночого і середнього роду в родовому, місцевому та орудному відмінках однини.

3. Усно добери слова чи вислови, близькі за значенням до вжитих у тексті: спадають сутінки, заходить ніч, береться на світ, вичахають, зникають.

Візьми до уваги! У місцевому відмінку однини прикметники чоловічого і середнього роду можуть мати дві форми: у синьому светрі і в синім светрі, у вечірньому небі і у вечірнім небі. Користуйся цими формами, виконуючи наступну вправу.

195. Прочитай речення. Спиши, уставляючи пропущені букви. Поясни написання закінчень прикметників, використавши вивчені правила.

1. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі ясн.. ім’я твоє просяє, наче зірка світанкова (Дмитро Павличко). 2. Кожне слово — це ніби діамантова намистинка на величезн.. разку нашої пребагатої мови (Іван Цюпа). 3. Торкнулось серце рідн.. землі — така велика і така дитинна! (Ірина Жиленко). 4. Красуйся, моя Батьківщино, зорею на горд., чолі (Володимир Сосюра).

196. Прочитай іменники. Добери до кожного по кілька прикметників, які б характеризували предмет із різних боків. Запиши їх за зразком.

Дорога, сніг, пісня, річка, вітер.

197. 1. Прочитай текст. Яка його тема й головна думка? Чи завершений він? Доведи.

Ой лукава буває зима!

Спершу то ніби й нічого, навіть утішно: кружляють у повітрі такі собі літаєчки. Але потім повалить густий лапатий сніг, візьметься мороз… (Юрій Старостенко).

Слово про слово

Літа́єчки — перші легенькі сніжинки.

2. Продовжи текст так, щоб удалося розкрити думку, висловлену в першому реченні. За потреби скористайся опорними словами і виразами, поданими в довідці. Продовження тексту запиши.

Слова для довідки: замурує кожну шпаринку, довга ніч, голодні пташки, ближче до житла людей, чекають на допомогу, удається перезимувати.

198. 1. Утвори сполучення іменників із прикметниками за допомогою поданих прийменників і запиши їх.

3, за, перед, у, від.

2. З утвореними словосполученнями склади й запиши речення. Над прикметниками надпиши відмінок, познач закінчення.

199. 1. Прочитай текст. Який він — художній чи науковий? Доведи свою думку.

Хуртовина три доби лютувала на полонинах, та нарешті вщухла. На тлі блакитного неба сліпуче виблискували залиті яскравим сонцем вершини гір. Поряд виднілась темна зелень ялинового лісу, що підступав до полонини.

Слово про слово

Полони́на — безліса частина гори, використовується як пасовисько.

2. До виділеного слова добери синонім.

3. Випиши з тексту сполучення прикметників з іменниками і розбери їх за зразком.

Іменник із прикметником

Питання до прикметника

Рід

Число

Відмінок

Закінчення

прикметника

блакитного неба

якого?

с. р.

одн.

Р. в.

-ого

200. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте репродукцію картини Антона Кашшая «Гірський пейзаж». Чи доводилося вам бачити щось подібне?

2. Усно опишіть цю картину зимової природи.

Антон Кашшай. Гірський пейзаж

201. 1. Прочитай словосполучення. Визнач відмінок ужитих у них іменників і прикметників.

У цікавій книзі, у чарівній казці, у далекій подорожі, у загадковій тиші, у зимовій пісні, на пухнастій ковдрі, на пуховій перині, кришталевій крижинці, пухнастій сніжинці, хорошій погоді.

2. Що можна сказати про закінчення прикметників жіночого роду в цих відмінках?

3. Склади й запиши кілька речень зі словосполученнями ! (на вибір), не змінюючи їхньої форми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити