Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ЧИСЛІВНИК

§ 32. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Для чого вживають числівники в мовленні?

216. Попрацюйте в парах! 1. Розкажіть одне одному, що ви ’ знаєте про гру в шахи. Чи вмієте ви грати в шахи?

2. Прочитайте текст і розгляньте фотоілюстрацію.

Під час гри в шахи у кожного гравця є шістнадцять фігур: вісім пішаків і вісім фігур (король, ферзь (королева), дві ладді (тури), два слони й два коні). Гравці мають фігури, що відрізняються лише кольором: «білі» і «чорні».

Розміщення фігур на клітинках шахівниці таке: у кутах ставляться ладді, потім — коні й слони, а посередині — король і ферзь. При цьому білий ферзь стає на біле поле, чорний — на чорне, королі ж ставляться на поля протилежного кольору.

3. Дайте відповіді на запитання.

1. Скільки всього фігур має кожен гравець у шахи?

2. Скільки пішаків у кожного з гравців?

3. Скільки слонів у кожного гравця?

4. Скільки коней мають гравці під час гри в шахи?

5. Які шахові фігури ставляться посередині?

6. Яким по порядку стоїть слон?

7. Котрим по порядку стоїть кінь?

4. Запишіть відповіді на двоє запитань (на вибір).

Порада. Навчіться грати в шахи.

Слова, які позначають кількість предметів або їхній порядок під час лічби, називають числівниками. Числівники відповідають на питання скільки? (один, п’ять, десять, триста) і який? котрий? (перший, шостий, сотий).

217. 1. Розглянь малюнок.

2. Прочитай речення. Знайди на малюнку годинник, який показує зазначений час.

1. Тринадцята година двадцять хвилин, або двадцять хвилин на чотирнадцяту.

2. Дев’ята година.

3. Пів на другу, або половина другої.

4. Сьома година десять хвилин, або десять хвилин на восьму, або десять хвилин по сьомій годині.

5. П’ята година сорок п’ять хвилин, або за чверть шоста.

3. Запиши речення в такій послідовності, у якій розміщено годинники на малюнку.

Гекта́р

То́нна

218. 1. Поєднай числівники з іменниками. Утворені словосполучення запиши.

Два, міліметр; дванадцять, сантиметр; двадцять, дециметр; двісті, метр; три, кілометр; сім, гектар; дев’ять, грам; дев’ятнадцять, кілограм; дев’яносто, центнер; дев’ятсот, тонна.

Сім гектарів.

2. Із двома словосполученнями склади й запиши речення.

219. 1. Дай письмові відповіді на запитання.

1. О котрій годині ти прокидаєшся?

2. Скільки хвилин витрачаєш на ранкову гімнастику?

3. Коли виходиш із дому до школи?

4. Скільки часу витрачаєш на дорогу до школи?

5. О котрій годині розпочинається перший урок?

6. Коли закінчуються заняття в школі?

2. Склади кілька запитань за фотоілюстрацією. Постав їх однокласникам.

220. 1. Прочитай текст.

БІОЛОГІЧНИЙ ГОДИННИК

Рослини й тварини можуть відчувати час. Кожен із них, підкоряючись ритму біологічного годинника, прокидається в певний час.

Соловейко і жайворонок-юла прокидаються близько другої години ночі. На початку третьої години — перепілка, польовий жайворонок, зозуля, іволга, кропив’янка, горихвістка. О четвертій годині вилітають «на роботу» шпаки, трясогузки. Близько шостої залишають свої гнізда горобці (Із книги «Тваринний світ»).

2. Знайди в тексті числівники. Постав до них питання.

3. Які ще тварини та рослини, крім названих у тексті, можуть орієнтувати нас у часі? Запитай про це у старших людей.

Перепілка, жайворонок, зозуля, іволга, кропив’янка, горихвістка, шпак, трясогузка, горобець — це … .

Слово про слово

Біологі́чний — властивий живим організмам.

221. Запиши повні відповіді на запитання.

1. Зі скількох днів складається тиждень?

2. Який третій день тижня?

3. Яким по порядку днем тижня є четвер?

4. Скільки місяців триває весна?

5. Яким по порядку місяцем у році є листопад?

6. Скільки місяців від початку року минуло 1 вересня?

7. Скільки днів у грудні?

8. Скільки днів у лютому цього року? Чому?

Вимовляй:

Пиши:

ші[сн]а́дцять

шістнадцять

ші[с:]о́т

шістсот

222. 1. Прочитай оголошення.

ОГОЛОШЕННЯ

21 січня (середа) 2015 року

о 16.00 в актовому залі школи відбудеться зустріч із відомою сучасною українською поетесою Ганною Чубач. Запрошуються всі, хто бажає.

Слово про слово

Актовий за́л (актова зала) — зал (зала) для урочистих зборів у навчальних закладах, установах.

2. Назви числівники, ужиті в тексті оголошення.

Візьми до уваги! Складаючи текст оголошення, обов’язково вживай числівники.

3. Попрацюйте в парах! Складіть і запишіть оголошення про один із важливих заходів, що відбудеться у вашому класі (школі).

4. Запросіть одне одного на цей захід. Буде нагода — обов’язково відвідайте його.

223. 1. Прочитай текст. Які цікаві відомості наведено в ньому? Кита в холодних океанах видно далеко через характерний фонтан, що здіймається над його головою до десяти-шістнадцяти метрів. Кити пірнають на великі глибини — п’ятсот і більше метрів. Вони можуть перебувати під водою близько однієї години.

Новонароджені малята китів досягають п’яти-шести метрів завдовжки. Китеня живиться материнським молоком і швидко росте.

Через два роки воно стає дорослою твариною (Із книги «Тваринний світ»).

п’ятсо́т

океа́н

2. Спиши перший абзац тексту. Підкресли числівники, усно постав до них питання.

3. Усно встанови зв’язок між членами передостаннього речення. Зверни увагу на присудки, ужиті в ньому.

224. 1. Від поданих числівників, що відповідають на питання скільки?, утвори числівники, що відповідають на питання який? котрий? Запиши за зразком.

Один, одинадцять, чотири, чотирнадцять, вісім, вісімнадцять, вісімдесят, тридцять два, сорок, сто.

Сім — сьомий.

2. Склади й запиши речення з числівниками сім, сьомий.

3. Пригадай прислів’я і приказки, у яких уживається числівник сім.

225. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте математичні вирази різними способами. Запишіть їх словами, уживаючи прийменники від, до.

50 + 45 = 95 80 + 20 = 100

60 - 18 = 42 70 - 10 = 60

Візьміть до уваги! Нерідко навіть учні старших класів і дорослі неправильно змінюють числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят. Навчіть своїх рідних і близьких правильно вживати ці числівники з прийменниками від, до.

П’ятдеся́т

Шістдеся́т

Правильно вимовляй і пиши:

п’ятдесяти сімдесяти

шістдесяти вісімдесяти

2. Із цими числівниками складіть колективно кілька прикладів на додавання і віднімання та запишіть їх словами, уживаючи прийменники до, від.

226. Попрацюйте в парах! 1. Пригадайте величини, які ви вивчали на уроках математики.

2. Дайте письмові відповіді на запитання. Назвіть числівники, використані в реченнях.

1. Скільки днів у цьому місяці?

2. Скільки місяців у році?

3. Скільки міліметрів у сантиметрі?

4. Скільки годин у добі?

5. Скільки хвилин у годині?

6. Скільки копійок у гривні?

7. Скільки грамів у кілограмі?

3. Визначте число і відмінок іменників, які було вжито з числівниками.

4. Добери інші запитання, які стосуються таких числівників: 28, 29; 365, 366.

227. 1. Прочитай текст. Яка його тема?

НАЙВИТРИВАЛІШІ СЕРЕД ТВАРИН

Білого ведмедя довго вважали твариною, яка здатна витримувати найнижчі температури. Однак досліди, проведені в Норвегії, довели, що перше місце в цьому випробуванні посідає полярна качка. Вона витримала температуру мінус сто десять градусів. На другому місці — білі гуси, на третьому — тюлені. І лише після них — на четвертому — білий ведмідь, що витримав до вісімдесяти градусів морозу (Із книги «Тваринний світ»).

температура

2. Запиши послідовно за зразком, яке місце за здатністю витримувати холод посідають різні тварини.

Перше місце посідає полярна качка, вона витримує температуру мінус сто десять градусів.

ХВИЛИНКА СПІЛКУВАННЯ

— Як ти думаєш, скільки користувачів у мережі Інтернет в Україні?

— Я думаю, що точно відповісти на це запитання неможливо.

— Поясни, чому ти так міркуєш.

— Неможливо тому, що з кожним днем кількість користувачів Інтернету швидко зростає.

Але підрахунки показують, що в нашій державі їхня кількість становить близько дванадцяти мільйонів.

228. 1. Прочитай текст і спиши його, дібравши до нього заголовок. Числівники записуй словами.

Протягом дня ластівка з’їдає 500-600 різних комах. Її одноразове меню становить від 40 до 50 комашок.

Ластівка — надзвичайно корисна пташка. Тому ластівок, як і інших птахів, потрібно оберігати і всіляко допомагати їм.

2. Склади усну розповідь про ластівку за фотоілюстраціями і запитаннями.

Ластівка берегова

Ластівка сільська

1. Чи живуть ластівки у ваших краях?

2. Де люблять гніздитися ластівки в сільській місцевості?

3. Чим вигодовують вони своїх малят?

4. Чи відлітають вони на зиму у вирій?

5. Коли повертаються ластівки з теплих країв до своїх домівок?

6. Як ти зі своїми товаришами готуєшся до зустрічі птахів?

Слово про слово

Меню́ — набір страв для сніданку, обіду, вечері.

Ви́рій — теплі, південні краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи.

229. 1. Прочитай текст. Знайди в ньому числівники. Зверни увагу на виділені слова. Вони також відповідають на питання скільки?, але означають загальну, не визначену числом кількість предметів. Це також числівники. Про них ти дізнаєшся в наступних класах.

ПЕРШИЙ ЧЕМПІОН СВІТУ З ШАХІВ

Ім’я першого чемпіона світу з шахів — Вільгельм Стейніц. Майже сорок років провів Стейніц за шахівницею. Він створив багато шахових задач. Написав безліч статей про цю цікаву й захопливу гру.

У міжнародних турнірах Вільгельм Стейніц виборов чимало призів. Із чотирнадцяти зіграних ним міжнародних матчів він одинадцять виграв і лише три програв.

2. Спиши текст і підкресли в ньому числівники. Перевір за словником, чи правильно ти наголошуєш числівники в останньому реченні.

Слово про слово

Турні́р — спортивне змагання між окремими учасниками або командами, у якому вони зустрічаються по одному: або кілька разів.

230 . 1. Прочитай математичні вирази.

60 + 5 = 65  4 - 6 = 24

75 - 20 = 55  27 : 3 = 9

2. Один із виразів (на вибір) прочитай і запиши різними способами.

3. Підготуйся до відповідей на запитання і завдання для повторення.

Запитання і завдання для повторення

1. Які слова належать до числівників?

2. На які питання вони відповідають?

3. Зміни за питаннями числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити