Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ЗАЙМЕННИК

§ 33 ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Які основні ознаки займенника як частини мови?

231. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте і відгадайте загадку.

НАВМИСНА МОРОКА

Я вам нею натякаю,

нею думать спонукаю,

щоб кмітливий врахував,

що я нею приховав,

вас морочачи навмисне,

і тоді відгадка блисне.

Що це таке?

Дмитро Білоус

2. Назвіть слова, які людина вживає в таких випадках:

а) указуючи на себе; б) звертаючись до співрозмовника;

в) указуючи на інших людей або будь-які предмети.

Проілюструйте відповіді прикладами із загадки.

Візьміть до уваги! Слова я, вас, вам, нею — займенники.

3. Розкажіть про значення займенників, ужитих у загадці.

На які питання вони відповідають? Зробіть висновки. Звірте свої висновки з правилом.

Займенник — це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх. Наприклад, іменники учень, портфель, олівець, успіх можна замінити займенником він; прикметники добрий, веселий, щасливий, приємний — займенником такий] числівники п’ять, сім, дев’ять — займенником стільки. Займенники відповідають на ті самі питання, що й частини мови, замість яких вони вживаються.

4. Поміркуйте, чому займенник має таку назву. Пригадайте, як про це сказано у вірші Дмитра Білоуса про частини мови.

А поспитай звичайного займенника, за кого він у мові? За іменника.

232. 1. Прочитай текст.

СІМ’Я ЗАЙМЕННИКІВ

Сім’я займенників не така численна, як, наприклад, родина іменників, прикметників, дієслів, яких у нашій мові десятки і сотні тисяч. Займенників усього кілька десятків, але за частотою використання в мовленні вони посідають третє місце серед інших частин мови.

Чому це так? А тому, що дуже часто нам потрібно вказувати на кого-небудь або на що-небудь. Для цього ми й використовуємо займенники — я, ти, він, вона, воно; ми, ви, вони.

2. Склади текст-розповідь про займенник як частину мови.

Візьми до уваги! Наші предки замість займенника я вживали аз. Словом аз потім вони стали називати першу літеру азбуки, а другу — буки. Так утворилася назва — азбука. В українській мові замість слова азбука вживають слово абетка. Пригадай, як воно утворилося.

Слово про слово

Пре́дки — попередники сучасних поколінь; люди, що жили задовго до наших днів.

233. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте акровірш. Назвіть зашифроване слово. Поясніть останні рядки вірша.

Слово погідне, слово наше рідне,

любим ми тебе, будем вік любить,

обрій відкрився, всім світам ти видне,

видне, як сонце, як ясна блакить.

О рідне слово, хай тобі щастить!

Дмитро Білоус

2. Знайдіть займенники, ужиті у вірші. Обґрунтуйте свою думку.

3. Складіть із цими займенниками кілька речень про рідне слово. Запишіть їх.

234. 1. Прочитай і відгадай загадку Дмитра Білоуса.

ЗАЙМЕННИКИ-ЧИСТУНИ

А хто з вас, діти, відгадає,

як будь-хто, перш ніж їстиме,

трьома займенниками має

зробити руки чистими?

2. Назви займенники, які утворили слово-відгадку.

3. Склади й запиши речення з цими займенниками. Поясни їхні значення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити