Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ЗАЙМЕННИК

§ 35 ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ

Як відмінюють особові займенники?

244. Попрацюйте разом. 1. Розгляньте таблицю відміню’ вання займенників 1 -ої особи однини і множини.

Відмінки

Питання

Займенники 1-ої особи

Однина

Множина

Називний

хто?

я

ми

Родовий

кого?

мене

нас

Давальний

кому?

мені

нам

Знахідний

кого?

мене

нас

Орудний

ким?

мною

нами

Місцевий

на кому?

на мені

на нас

2. Зробіть висновок про форми займенників 1-ої особи однини і множини в родовому і знахідному відмінках.

Візьміть до уваги! Мене, мені, мною, (на) мені — це відмінкові форми особового займенника я. Нас, нам, нами, (на) нас — це відмінкові форми особового займенника ми.

245. 1. Прочитай і відгадай загадки.

1. Навесні я зацвітаю білим цвітом серед гаю, відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. 2. Блищать у мене віти, мов срібло на морозі. І навесні п’ють люди мої прозорі сльози. 3. На дереві я народився в кожусі, кожух розірвався, і я на землю впав. 4. І в горах невидима, і в лісі невловима. Я кричу — вона мовчить, я мовчу — вона кричить: поверта мені назад всі слова мої підряд.

2. Назви займенники, використані в загадках.

3. Спиши останню загадку. Підкресли займенники 1-ої особи, визнач їхні число і відмінок.

4. Поясни роль займенника мене в першому реченні.

246. Попрацюйте в парах! 1. Розгляньте таблицю відмінювання займенників 2-ої особи однини і множини.

Відмінки

Питання

Займенники 2-ої особи

Однина

Множина

Називний

хто?

ти

- ви

Родовий

кого?

тебе

вас

Давальний

кому?

тобі

вам

Знахідний

кого?

тебе

вас

Орудний

ким?

тобою

вами

Місцевий

на кому?

на тобі

на вас

2. Зробіть висновок про форми займенників 2-ої особи в родовому і знахідному відмінках однини і множини.

3. Поясніть, коли вживають займенник ти, а коли — ви.

Візьміть до уваги! Займенник Ви пишуть із великої букви, якщо він указує на особу, до якої звертаються з повагою.

247. 1. Прочитайте слова ввічливості, які потрібно вживати під час висловлення прохання, подяки. Назвіть форми займенників 2-ої особи.

1. Прошу Вас …. Я хочу попросити Вас …. Скажіть, будь ласка, Ви … . Дозвольте Вас запитати …. У мене до Вас прохання ….

2. Спасибі Вам за Щиро Вам дякую за — Дозвольте подякувати Вам за … . Дозвольте висловити Вам подяку за … . Дуже вдячний Вам за … .

2. Визначте число і відмінок ужитих займенників.

3. Складіть і запишіть речення з висловлюваннями однієї з груп (на вибір) за зразком.

Прошу Вас підказати, де гардероб.

Гардеро́б

248. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблицю відмінювання займенників 3-ої особи однини і множини.

Відмінки

Питання

Займенники 3-ої особи

Однина Множина

Називний

Родовий

Давальний

Знахідний

Орудний

Місцевий

хто? що?

кого? чого?

кому? чому?

кого? що?

ким? чим?

на кому? на чому?

він

його,

(до) нього

йому

його

ним

на ньому,

на нім

вона

її,

(до) неї

їй

її

нею

на ній

воно

його,

(до) нього

йому

його

ним

на ньому,

на нім

вони

їх,

(до) них

їм

їх

ними

на них

2. Яку особливість мають форми займенників в орудному відмінку, а також ті, що вжиті з прийменниками?

249. 1. Прочитайте. Доведіть, що ці речення утворюють текст.

СПІВУЧА ПІР’ЇНКА

Є на світі дивовижний птах — стрепет. Має він у своєму крилі особливу співучу пір’їнку. Летить стрепет, і коли захочеться йому співати, то розправляє крила так, що співуча пір’їнка висувається — і лунає тонкий свист. Схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком, і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету (За Василем Сухомлинським).

2. Визначте мету тексту.

3. Випишіть із тексту займенники 3-ої особи однини. Визначте їхній відмінок.

4. Поясніть роль займенників у тексті.

250. 1. Напиши текст-розповідь на тему «Співуча пір’їнка».

2. Підкресли в ньому особові займенники. Визнач їхні особу, число і відмінок.

Як пишуть займенники з прийменниками? Які форми мають займенники 3-оїособи однини і множини в орудному відмінку?

251. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблиці на сторінках 125, 126, 127.

2. Зверніть увагу на правопис займенників із прийменниками.

Запам’ятай Займенники з прийменниками пишуть окремо: зі мною, з тобою, на нас, у мене, перед нами, серед нас.

252. 1. Спиши словосполучення, поставивши займенники в потрібному відмінку за зразком.

Зустрілися (з ким?) з нами.

Зустрілися (з ким?) з (ми), подивилися (на кого?) на (я), привіталися (з ким?) зі (я), запросили (до кого?) до (ми), спілкувалися (з ким?) з (ти), попрощалися (з ким?) з (Ви), передали (для кого?) для (ти), пораділи (за кого?) за (я).

2. Визнач особу, число і відмінок займенників.

3. Поясни правопис займенників із прийменниками.

253. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблицю на сторінці 127.

2. Зробіть висновок про форми займенників 3-ої особи однини і множини після прийменників.

3. Сформулюйте правило про правопис займенників 3-ої особи однини і множини в орудному відмінку без прийменників.

Візьміть до уваги! Після прийменників у займенниках 3-ої особи однини і множини пишуть букву н: після неї, для нього, на ній, до них.

Займенники 3-ої особи однини і множини в орудному відмінку пишуть із буквою н і без прийменників: ним, нею, ними.

254. 1. Прочитай текст. Здогадайся, про що в ньому йдеться. Воно є небесним тілом. Його називають дивом золотим. Без нього неможливе життя. Воно дарує всім нам своє світло і тепло. Його не побачиш уночі. З ним дружно живуть зірки на небі. На ньому велика відповідальність за життя на Землі. Ніщо без нього не росте. Усе від нього навкруги набирається снаги. І всяк йому радіє.

2. Назви різні форми займенника воно, використані в реченнях тексту.

3. Склади й запиши речення, уживаючи займенник воно в орудному відмінку однини.

255. 1. Прочитай вірш.

Хмарини, хмарини, небес кораблі,

за ними я піснею лину.

Безсмертя достойний лиш той на землі,

хто любить свою Батьківщину.

Хто їй віддає свої дні молоді

і зве її сонцем, зорею,

хто з нею навік нерозривний в труді,

хто в горі і в радості з нею.

Володимир Сосюра

2. Випиши з вірша займенники 3-ої особи однини і множини. Визнач їхній відмінок.

3. Поясни правопис прийменників із займенниками.

4. Побудуй звукову модель виділеного слова.

Які основні ознаки займенника як частини мови? Яку роль виконують займенники в текстах?

256. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте і відгадайте загадку. Назвіть слово-відгадку.

Про яку, вгадайте, йдеться людську вдачу:

зроду не збіднієш з нею, далебі.

Бо за тую вдачу матимеш віддачу:

що роздав ти людям — вернеться тобі.

Яка це риса вдачі?

Дмитро Білоус

2. Поясніть одне одному, що означає ця риса вдачі людини.

Слово про слово

Ще́дрість — риса вдачі людини, щедра людина легко, охоче роздає що має, ділиться своїми коштами, не шкодує витрачати що-небудь; не скупа, не жадібна.

Дале́бі — справді, дійсно.

3. Випишіть із загадки займенники. Назвіть основні ознаки займенника як частини мови.

4. Визначте особу, число і відмінок виписаних займенників.

257 1. Прочитай звернення до дітей відомого поета.

ДО ЮНОГО СЕРЦЯ

Так, це до тебе, саме до тебе це слово! Це від тебе залежить, чи перерветься золота нитка тисячоліть, а чи оживе і заграє на сонці!

Це від тебе, саме від тебе залежить, чи джерело рідної мови замулиться в твоїй душі, а чи пружно і вільно дихатиме! Океаном дихатиме!

…Не сполохай рідного слова, а захисти його, до серця притули, життям своїм переповни. Ти, саме ти — і ніхто інший! (Іван Драч).

2. Перебудуй текст так, щоб звернення було «До юних сердець».

3. Запиши перебудований текст. Підкресли займенники. Поясни їхню роль у тексті.

258. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Я — єгер, охороняю заповідні землі від браконьєрів, стежу за порядком, а взимку допомагаю, чим можу, птахам і звірам. Ось і зараз у рюкзаку за моєю спиною — добрий пуд «мішанки»: вівса з ячменем. Я розсипаю її шаром із долоню завтовшки в затишку за копицями сіна або ж на відкритих ділянках степу, які продуває вітер. Тут годуються плече до плеча зайці й сірі куріпки, часом навідуються косулі (За В’ячеславом Севастьяновим).

Слово про слово

Є́гер — людина, що доглядає тварин, птахів, яких розводять у заповідниках, лісництвах.

Браконьє́р — людина, що полює в недозволених місцях або в заборонений час.

Пуд — міра ваги, що дорівнює близько 16 кг.

2. Знайди в тексті займенники, що належать до 1-ої особи. Заміни їх займенниками 3-ої особи. Починай так:

В’ячеслав Севастьянов — єгер. Він охороняє заповідник від браконьєрів, стежить за порядком…

3. Запиши перебудований текст. Підкресли в ньому займенники. Поясни їхню роль у тексті.

259. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Мама першою у світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п’янкий любисток, м’яту, маковий цвіт, осінній город і калину. Вона першою показала, як плаче од радості дерево, коли надходить весна, і як у розквітлому соняшнику ночує джміль (За Михайлом Стельмахом).

2. Знайди в тексті займенники 3-ої особи. Заміни їх займенниками 2-ої особи однини у формі називного відмінка (з використанням звертання до мами).

3. Запиши перебудований текст. Підкресли в ньому займенники. Поясни їхню роль у тексті.

4. Назви кілька слів із тексту, написання яких можна пояснити відомими тобі правилами.

260. 1. Прочитай. Знайди в тексті особові займенники. До якої особи вони належать? Заміни їх займенниками 3-ої особи однини чоловічого або жіночого роду. Уникай повторення займенників.

Я не дуже кривлюсь, коли мені треба щось робити. Я охоче допомагаю дідусеві. Я пасу коня. Я рубаю дрова. Я залюбки гострю сапи. Я люблю щось садити або розстеляти по весняній воді полотно. Без охоти, а все-таки потроху я цюкаю сапою на городі і не вважаю себе ледащом (За Михайлом Стельмахом).

2. Запиши перебудований текст. Підкресли в ньому займенники.

3. Поясни роль займенників у тексті.

4. Розглянь фотоілюстрацію. Розкажи, як ти допомагаєш дорослим по господарству.

Запитання і завдання для повторення

1. Зазначте, які частини мови може замінювати займенник у тексті.

2. Поясніть, чому особові займенники мають таку назву.

3. Назвіть особові займенники:

а) 1-ої особи множини;

б) 2-ої особи однини;

в) 3-оїособи множини.

4. Розподіліть займенники на три групи за особами й запишіть їх: вони, я, ТИ, він, ми, воно, ви, вона.

5. З’ясуйте, форми яких відмінків пропущено серед поданих займенників:

а) ти, тобі, тобою, на тобі;

б) мене, мені, мною, на мені;

в) ми, нас, нам, нами.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити