Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

§ 36. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО

Які основні ознаки дієслова як частини мови?

261. Попрацюйте разом! 1. Знайдіть у поданих словосполученнях споріднені слова. Визначте в них корінь.

Працьовитий учень, сумлінна праця, працювати в бібліотеці; мобільний телефон, телефонна розмова, зателефонувати подрузі; подяка за допомогу, вдячна людина, подякувати другові; усміхається ласкаво, щира усмішка, усміхнена дитина; українська мова, мовний розбір, промовити слово; дзвінкий голос, голосний сигнал, голосно співати.

Сигна́л

2. Назвіть частини мови, якими виражені споріднені слова.

3. Випишіть словосполучення з дієсловами. Дайте відповіді на запитання: Що називають дієслова? На які питання вони відповідають?

262. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте фотоілюстрацію. Складіть текст-опис природи перед негодою. Використайте в тексті слова, які передають природні явища.

2. Прочитайте вірш. Поміркуйте, чи може фото бути ілюстрацією до вірша. Розкажіть, що на ньому є такого, про що не згадано в тексті.

Чорна хмара з-за лиману

небо, сонце криє.

Синє море звірюкою

то стогне, то виє…

Тарас Шевченко

3. Назвіть слова, які допомогли уявити стан природи.

4. Випишіть із вірша словосполучення дієслово + іменник. Поставте питання від дієслова до залежного іменника за зразком.

Криє (що?) небо.

Дієслово — частина мови, що називає дію предмета і відповідає на питання щ о р о б и т и? (читати), щ о р о б и в? (читав), щ о з р о б и т и? (прочитати), щ о з р о б и в? (прочитав), щ о р о б и т ь?(читає), щ о з р о б и т ь?(прочитає), щ о б у д е р о б и т и? (буде читати), щ о р о б и т и м е? (читатиме). У реченні дієслово найчастіше виконує роль присудка.

263. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

У товаристві запорожців понад усе цінувалися дисципліна, сміливість, кмітливість, добре серце і, звичайно ж, почуття гумору…

Запорожець умів посміятися з ворога, зі смерті, з самого себе, завжди охоче кепкував із товариша. І це був сміх вільної людини… Але були речі, до яких козаки ставилися дуже серйозно і ніколи не брали на глузи. Це — віра в добро, це — шаноба до старших (За Михайлом Слабошпицьким).

Орест Скоп. Козак

Дисциплі́на

Так ми говоримо! Брати на глузи — насміхатися.

Шаноба — шана.

2. Випиши дієслова, використані в тексті.

3. Визнач, зі словами яких частин мови дієслова пов’язані в реченнях. Зроби висновок. Перевір свої міркування за правилом.

У реченні дієслово пов’язане з різними частинами мови, але найчастіше — з іменником.

264. 1. Прочитай текст, уставляючи пропущені дієслова відповідно до змісту. Добери до нього заголовок.

У наших лісах, у садах і на левадах … багато різних птахів і дрібних звірів. Розлогі степи і пахучі луки з численними озерами й річками — теж добрий притулок для дичини. Тут … багато всякої птиці, риби, диких бджіл та невеликих звірків. Тому не дивно, що є багато охочих … пташок, … рибу, … дикий мед та … на звірів, особливо на зайців.

Але …

2. Заверши розповідь коротким міркуванням про необхідність збереження живої природи.

3. Запиши складене міркування. Підкресли в ньому дієслова.

Слово про слово

Лева́да — ділянка землі із сінокосом, городом та плодовим садом або іншими деревами.

Приту́лок — захисток, укриття.

Дичина́ — дикі птахи і звірі, на яких полюють; їхнє м’ясо.

Які значення мають дієслова-синоніми, дієслова-антоніми? У яких значеннях можуть уживатися дієслова в реченнях?

265. 1. Прочитай вірш. Добери до нього заголовок. Миколаєнко Людмила дуже швидко говорила, поспішала, скільки сили, цвірінчала, торохтіла.

А Ганнушка-щебетушка щебетала всім на вушко, щебетала, наче пташка, а про що — сказати важко. Ціну слів Максимко знав — урочисто промовляв, не базікав, не патякав, говорив, а не балакав.

Алла Свашенко

2. Випиши дієслова-синоніми. Яка їхня роль у реченнях?

3. Поясни правопис не з дієсловами.

266 1. Прочитай уривок із тексту.

Хіба можна передати словами соловейкову пісню? Вона злітала кудись угору, то стрімголов падала вниз, і сміялася, і сплакувала, ніби в ній сплелися воєдино радість і печаль (За Дмитром Притоком).

Слово про слово

Воєди́но — в одне ціле, докупи.

2. Знайди в тексті дієслова-антоніми. Запиши їх парами. Поясни їхню роль у реченнях.

3. Побудуй звукові моделі дієслів із протилежними значеннями.

267. 1. Прочитай і відгадай загадку Леоніда Глібова. Назви слово-відгадку.

Бачить — не бачить, чути — не чує,

мовчки говорить, добре мудрує,

кривду соромить, правди навчає,

часом жартує, смішки справляє.

Так ми говоримо! Справляти смішки — сміятися, реготати.

2. Поясни значення дієслів навчати і навчатися.

3. Склади й запиши речення з дієсловом говорити, уживаючи його з різними значеннями.

268. 1. Прочитай вірш. Добери до нього заголовок.

Ще сонно диха тихий сад,

ще сплять навколо квіти.

Ще не прокинулась роса

в бузковому суцвітті.

Спить чоловік, і діти сплять

у затишних кімнатах…

Анатолій Костецький

2. Випиши сполучення слів із дієсловом спати в такій послідовності: спочатку в прямому значенні, а потім — у переносному.

3. Усно назви головні члени в усіх реченнях вірша. Визнач, якими частинами мови вони виражені.

269. 1. Прочитай текст.

Словом можна вбити й оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу й безнадію, розсіяти сумнів і засмутити, викликати усмішку і сльозу, породити віру в людину і заронити невіру, надихнути на працю і скувати сили душі… Зле, невдале, нетактовне, нерозумне слово може образити, приголомшити людину (Василь Сухомлинський).

2. Випиши дієслова, використані в тексті. Які з них є антонімами?

3. Добери усно синоніми до дієслів дбати, берегти.

270. 1. Прочитай речення.

1. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. 2. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти… 3. Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села, мене там мати повила і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину (Із творів Тараса Шевченка).

2. Доведи, що виділені члени речення є однорідними. Назви частини мови, якими вони виражені.

3. Склади речення з однорідними членами, вираженими дієсловами. Запиши його.

Море дедалі більше втрачало спокій. Чайки знімались з одиноких берегових скель припадали грудьми до хвиль і плакали над морем. Море стемніло змінилось. Дрібні хвилі зливались докупи і непомітно підкрадались до берега падали на пісок і розбивались на білу піну (За Михайлом Коцюбинським).

2. Випиши речення з однорідними присудками, вираженими дієсловами. Устав пропущені розділові знаки.

3. Добери дієслова-синоніми до виділених слів.

4. Усно склади речення за фотоілюстрацією до тексту.

272. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте кінцівку казки. Сіло пташеня матері на спину, вчепилося ніжками і дзьобиком за пір’я. Полетіла мати, принесла своє дитя в гніздо й питає:

— Будеш тепер із гнізда виглядати?

— Не буду, — сказало радісне пташеня й підняло голівку, щоб виглянути з гнізда. Подивилось та й питає:

— А що воно таке — трава? (За Василем Сухомлинським).

2. Поміркуйте, про що може йти мова в зачині та основній частині казки. Яку назву вона може мати?

3. Знайдіть у реченнях однорідні присудки, виражені дієсловами.

4. Спишіть перше речення тексту. Підкресліть однорідні присудки. Поясніть їхню роль у реченні.

273. 1. Перестав рядки так, щоб прочитати вірш-пораду. Здогадайся, хто дає поради.

Трикольорове око я маю недарма.

Як переходиш вулицю, на розі зупинись

Я путь вкажу надійну, де небезпек нема,

і перш за все уважно на мене подивись.

Ліво́руч

Право́руч

Візьми до уваги! В українській мові іменник путь належить до жіночого роду.

2. Спиши вірш. Підкресли однорідні присудки, виражені дієсловами.

3. Самостійно склади двоє речень з однорідними присудками на тему «Правила дорожнього руху». Скористайся фотоілюстрацією та словами в рамці.

274. 1. Склади й запиши текст-розповідь про свої домашні обов’язки.

2. Уживай у реченнях однорідні присудки, виражені дієсловами.

3. Розбери за будовою троє дієслів (на вибір).

Яка роль дієслів у текстах розповідного та описового характеру?

275. 1. Прочитай текст. Знайди в ньому зачин, основну частину та кінцівку.

БІЛІ КОНІ

Я встаю тихенько… Підходжу навшпиньках до розчиненого вікна і… пильную.

Лагідна хвиля сну знову хоче підхопити мене, як раптом чується тупіт. На зелене жито вибігають білі коні. Білі-білі, опускають до землі буйні гриви, хрумають соковите жито. Набираються сили…

Над верхівками тополь повисає сонце. Білі коні один за одним зникають із жита.

А Оксеник каже, що то в житі пасеться туман (За Василем Чухлібом).

Слово про слово

Навшпи́ньках — на кінчиках пальців ніг.

2. Назви дієслова, ужиті в тексті. Поясни їхню роль.

3. Випиши речення з однорідними присудками, вираженими дієсловами.

276. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Яскраве сонце променилось і виблискувало на позолочених банях і хрестах печерських церков, обливало м’яким світлом сріблисті хвилі квітучих садів. У глибині небесної блакиті поволі пливли і танули прозоро-білі хмаринки. У повітрі повівало ніжними пахощами молодої зелені й меду. З садів линули співи солов’їв, а десь бриніла сріблиста трель жайворонка (За Михайлом Старицьким).

Слово про слово

Ба́ня — опуклий дах, купол.

Трель — тремтливе, переливчасте звучання.

2. Розкажи, про яку пору року йдеться в тексті. Обґрунтуй свою думку.

3. Знайди в тексті дієслова. Поясни їхню роль у тексті.

4. Випиши перше речення. Підкресли в ньому однорідні присудки, виражені дієсловами.

277. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Учитель сказав, що вітряк — дорогоцінна пам’ятка

минулих часів і його треба зберегти. А як же його зберегти? І тут учитель запропонував відбудувати вітряк.

І почалося в нашому селі ще не бачене і не чуване. Ми всі несли з дому цвяхи, дошки й інструменти. Батьки почали ходити до вітряка як на роботу. Спершу вирубали й викорчували довкола нього всі бур’яни. Далі батьки з учителями стругали, клепали, а ми підносили всі матеріали.

І сталося справжнє диво. Вітряк розпростався на всю височінь проти сонця, крилами махає, гуде, аж здригається. І, здається, раптом здійметься в небо й полетить над селами, містами… (За Михайлом Слабошпицьким).

2. Спиши другий абзац тексту. Підкресли в ньому дієслова.

3. Назви дієслова, які виконують роль однорідних присудків. Поясни їхню роль у тексті.

4. Побудуй звукові моделі виділених дієслів.

278. 1. Прочитай текст.

Чуєте легке трепетання? Це прокинувся жайворонок. Підняв крильця, стрепенувся. Прислухається до наших голосів. Замовкає, насторожується. Чуєте, шелестить? Це він біжить між стеблами пшениці. Злітає в небо птах не біля гнізда. Ось бачите — жайворонок уже в небі. Дивіться, піднімається сірою грудочкою. Бачите? Став червонуватим. Це він зустрічає сонечко (За Василем Сухомлинським).

2. Добери до тексту заголовок, який відображав би його мету.

3. Випиши речення з однорідними присудками, вираженими дієсловами. Поясни роль дієслів у тексті.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити