Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

§ 37 НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Що таке неозначена форма дієслова?

279. 1. Виразно прочитай вірш.

Любий сину України, я тобі співаю!

І в хороші ці хвилини —

твого віку роковини —

ось чого бажаю:

правду завжди боронити чесно, по звичаю,

серцем всім її любити — ось чого бажаю.

Працювати для народу і для свого краю,

боронити честь і вроду — ось чого бажаю!

Микола Вороний

2. Знайди у вірші дієслова. Обґрунтуй свою думку.

3. Випиши виділені дієслова. Поміркуй, чи можна визначити час дії, позначеної цими дієсловами, і виконавця дії.

Візьми до уваги Дієслова боронити, любити, працювати вжито в неозначеній формі.

Неозначена форма є незмінною формою дієслова. Вона не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість виконавців дії. Вона відповідає на питання що робити? (писати, летіти) або що зробити? (написати, полетіти).

Неозначена форма є початковою формою дієслова.

280. 1. Прочитай прислів’я і приказки. Поясни їхній зміст.

1. За добру справу варто добре постояти. 2. Життя прожити — не поле перейти. 3. Без діла жить — тільки небо коптить. 4. Гуртом можна й море загатити. 5. Щоб рибу їсти, треба у воду лізти. 6. Вовків боятися — у ліс не ходити.

2. Випиши дієслова в неозначеній формі за абеткою. Постав наголос у словах.

Слово про слово

Загати́ти — загородити, перекрити рух води у водоймі.

Візьми до уваги! Дієслова в неозначеній формі закінчуються на -ти, -ть, що є суфіксами: сіяти, сіять. Іноді до них приєднується -ся, -сь: вмиватися, одягнутись, сміятися.

281. 1. До поданих іменників добери спільнокореневі дієслова в неозначеній формі. Запиши слова парами.

Розповідь, запис, говоріння, пам’ять, розуміння, радість, мислення, співак, читання, телефон, слухач.

2. Познач корінь у всіх словах за зразком.

3. Склади й запиши речення з двома дієсловами в неозначеній формі за фотоілюстрацією.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити