Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

§ 42 ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄСЛІВ

Що треба знати про написання закінчень дієслів 1 -ої особи теперішнього і майбутнього часу?

299. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблицю.

Особа, число

Питання

Теперішній

Майбутній

Теперішній

Майбутній

1-ша

що роблю?

веду,

вестиму,

раджу,

радитиму,

особа


сію

сіятиму

стою

стоятиму

однини (я)

що зроблю?


поведу,


посаджу,
посію


постою

1-ша

що робимо?

ведемо,


радимо,


особа


сіємо


стоїмо


множини (ми)

що зробимо?


поведемо,


порадимо,
посіємо


постоїмо

2. Порівняйте закінчення дієслів теперішнього і майбутнього часу.

Однина

Дієслова теперішнього і майбутнього часу в 1-ій особі однини мають однакові закінчення — -у, -ю (сію, малюю, раджу, стою; посію, намалюю, пораджу, постою).

Множина

Дієслова теперішнього і майбутнього часу в 1 -ій особі множини мають різні закінчення.

Якщо у 3-ій особі множини дієслова мають закінчення -уть, -ють, то в 1 -ій особі множини у них закінчення -емо, -ємо (сіємо, малюємо; посіємо, намалюємо).

Якщо у 3-ій особі множини дієслова мають закінчення -ать, -ять, то в 1-ій особі множини у них закінчення -имо, -їмо (радимо, стоїмо) порадимо, постоїмо).

Порада. Учися писати закінчення дієслів 1-ої особи однини і множини.

Я сяду — ми сядемо.

300. 1. Виразно прочитай вірш.

РІДНА МОВА

З родинного гнізда, немов пташа,

ти полетиш, де світу далечизна,

та в рідній мові буде вся душа

і вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

допоки буде в серці рідна мова.

Дмитро Павличко

Слово про слово

Далечи́зна — далекий простір, далина.

Полова — легкі відходи під час обмолочування й очищування зерна.

2. Зміни особу виділених дієслів з 2-ої особи однини на 1 -шу особу множини за зразком. Запиши ці форми дієслів.

3. Познач закінчення дієслів. Поясни їхній правопис.

Що ми зробимо? — не згубимося.

301. 1. Прочитай і відгадай загадку. Обґрунтуй свою думку.

Лечу від краю і до краю,

чарую дивними словами.

Я вас на крилах підіймаю

або сумую разом з вами.

Хто я?

2. Випиши дієслова 1-ої особи однини за абеткою. Познач у них закінчення.

3. Добери антоніми до дієслів підіймаю, сумую.

Що треба знати про написання закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу?

302. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте таблицю.

Особа, число

Питання

Теперішній час

Майбутній час

Теперішній час

Майбутній час

2-га особа

однини

(ти)

2-га особа

множини

(ви)

що робиш?

що зробиш?

що робите?

що зробите?

ведеш,

сієш

ведете,

сієте

поведеш,

посієш

поведете,

посієте

радиш,

стоїш

радите,

стоїте

порадиш,

постоїш

порадите,

постоїте

2. Зробіть висновок про те, які закінчення мають дієслова у 2-ій особі однини і множини.

Якщо у 3-ій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення -уть, -ють, то в 2-ій особі однини у них закінчення -еш, -єш (живеш, шукаєш), а в 2-ій особі множини — закінчення -еге, -єте (живете, шукаєте).

Якщо у 3-ій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення -ать, -ять, то в 2-ій особі однини у них закінчення -иш, -їш (сидиш, стоїш), а в 2-ій особі множини — закінчення -ите, -їтє

(сидите, стоїте).

Порада. Учися писати закінчення дієслів 2-ої особи однини і множини.

303. 1. Прочитай і відгадай загадку.

ЩО ЦЕ?

Ти сидиш, і я сиджу.

Ти стоїш, і я стою.

Ти із хати вибігаєш,

а я тебе доганяю.

Ти від мене не втечеш,

бо зі мною ти живеш.

Я з тобою скрізь буваю!

Коли темно, я зникаю.

2. Випиши із загадки дієслова. Познач у них закінчення.

3. Добери спільнокореневі дієслова до слова-відгадки. Запиши їх. Розбери за будовою.

304. 1. Прочитай виразно вірш. Визнач його головну думку. Добери до нього заголовок.

Ти думаєш, деревам не болить?

Ти думаєш, в дерев немає серця?

Та чую я — з корінь до верховіть —

мій любий клен так жалібно трясеться.

Ну, заспокойсь! Ти рану вже промив.

Ще пройде дощ, і стане тобі краще!

…Ішов хлопчина тут і гілку одломив,

таке ледащо, сам не знає нащо.

Валентин Бичко

2. Випиши з вірша дієслова теперішнього часу. Постав їх в усіх особових формах однини і множини. Запиши утворені форми.

3. Познач у дієсловах закінчення. Поясни їхній правопис.

305. 1. Напиши листа своєму другові (подрузі). Спочатку розкажи про себе, а потім поцікався: як він (вона) навчається, що читає, чим захоплюється, де буває під час канікул, коли приїде до тебе в гості тощо.

2. Підкресли дієслова. Познач у них закінчення. Поясни їхнє написання.

3. Спробуй надіслати свого листа електронною поштою.

Що треба знати про написання закінчень дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу? Як перевіряти написання ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу?

306. 1. Розглянь таблицю.

Особа, число

Питання

Теперішній час

Майбутній час

Теперішній час

Майбутній час

3-тя особа однини (він, вона, воно)

3-тя особа

множини

(вони)

що робить?

що зробить?

що роблять?

що зроблять?

веде,

сіє

ведуть,

сіють

поведе,

посіє

поведуть,

посіють

вчить,

стоїть

вчать, стоять

навчить,

постоїть

навчать,

постоять

2. Зроби висновок про те, які закінчення мають дієслова у 3-ій особі однини і множини.

Однина

Якщо у 3-ій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення -уть, -ють, то в 3-ій особі однини у них закінчення -е, -є (цвіте, грає; зацвіте, заграє).

Якщо у 3-ій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення -ать, -ять, то в 3-ій особі однини у них закінчення -ить, -їть (кричить, стоїть; закричить, постоїть).

Множина

У 3-ій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу можуть мати закінчення -уть, -ють (цвітуть, грають; зацвітуть, заграють) або -ать, -ять (кричать, стоять; закричать, постоять).

Порада. Учися писати закінчення дієслів 3-ої особи однини і множини.

307.1. Уяви себе директором школи. Розкажи, що ти зробив би (зробила б), щоб учням у школі було цікавіше вчитися.

2. Напиши про це.

3. Підкресли в тексті дієслова теперішнього і майбутнього часу. Познач особові закінчення дієслів. Поясни їхній правопис.

Порада. Учися перевіряти написання ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу.

308. 1. Прочитай слова, уставляючи пропущені букви. Назви дієслова, у яких нескладно вставити пропущені букви. Поясни чому.

Каж..мо, говор..мо, переход..ш, відвез..ш, побіж..ш, сид..те, скаж..ш, сид..ш, кос..те, напиш..ш, воз..ш, ід..те.

2. Поміркуй, чому написання закінчень в інших дієсловах викликає певні труднощі.

3. Прочитай правило і розглянь таблицю на сторінці 158. Дізнайся, як правильно писати ненаголошені особові закінчення дієслів теперішнього і майбутнього часу.

4. Запиши всі дієслова. Познач у них закінчення.

Однина

Наголошені особові закінчення пишемо так, як чуємо і вимовляємо: ідеш, сидиш.

У ненаголошених особових закінченнях дієслів пишемо е, є (станеш, станемо, станете; сієш, сіємо, сієте, бо стануть, сіють); або и, ї (любиш, любимо, любите; стоїмо, стоїте; просиш, просимо, просите, бо люблять, стоять, просять).

309. 1. Прочитай початок казки. Добери до неї заголовок. Настала весна. Із землі проклюнулася зелена стрілочка. Вона швидко розділилася на два листочки, які через короткий час стали широкими. А між ними з’явився маленький, тоненький паросток. Він піднявся, нахилився до листочка й раптом одного ранку розквітнув білими Дзвіночками. Це були Дзвіночки Конвалій.

І ось одного дня… (Василь Сухомлинський).

2. Продовж казку, уживаючи дієслова теперішнього часу.

3. Запиши складений текст. Підкресли в ньому дієслова теперішнього часу. Поясни правопис особових закінчень дієслів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити